การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดเพื่อขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ของ แต่ละผู้ยื่นในเชิงการยื่นจดในแต่ละประเทศ เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในความเข้าใจถึง การวางกลยุทธ์ในการคุ้มครองการประดิษฐ์ ก่อนทําการตลาดเพื่อนําการประดิษฐ์ออก ขาย ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นการยืนจุดที่ ครอบคลุมประเทศที่จะเข้าไปทําตลาด เพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิและเสียส่วนแบ่งทาง ตลาดได้
จํานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจําแนกตามรายประเทศที่ยื่นจดครั้ง แรก ซึ่งความเข้มของสีในแต่ละข้อมูลแปรผัน ตรงกับจํานวนสิทธิบัตรในกลุ่มนั้น จะเห็นได้ ว่าแต่ละผู้เล่นหลักมีกลยุทธ์การยื่นจดสิทธิ บัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนที่แตกต่าง กัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบริษัทมีตลาดที่สนใจ หรือเป็นผู้นําในตลาดที่แตกต่างกัน และจะ เห็นได้อีกว่า Coinplug, nChain Holdings และ Mastercard มีกลยุทธ์การยื่นจด ในหลากหลายตลาดทั่วโลกเพื่อคุ้มครองสิทธิ ในการประดิษฐ์ของตน ในขณะที่ผู้เล่นจาก ประเทศจีนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Hangzhou Fuzamei Technology, Bubi Bei-, jing Network Technology bay China Unicom Group มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยว กับเทคโนโลยีบล็อกเชนเพียงในประเทศจีน เท่านั้น และมีเพียง Alibaba Group Holding ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT และในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

Translate »