จำพวกเครื่องหมายการค้า40

จำพวกเครื่องหมายการค้า40

กรองสารสีเขียวในอุตสาหกรรมทำกระดาษและเยื่อกระดาษ
กลั่นแก๊ส
กลั่นของเหลว
กลั่นน้ำมัน
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
กลั่นน้ำมันและแก๊ส
กลั่นแอลกอฮอล์
กลึงโลหะ
กลึงหรือแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์(ระบุ)
กำจัดกลิ่น
กำจัดขยะ
กำจัดขี้เถ้าจากโรงงาน
กำจัดโคลนจากโรงงาน
กำจัดจาระบีในอุตสาหกรรม
กำจัดสิ่งปฏิกูล
แก้ไขดัดแปลงวัตถุดิบ
แก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้า
ขจัดตะกอนในอุตสาหกรรมทำกระดาษและเยื่อกระดาษ
ขยายภาพถ่าย
ขัดเงาพื้นผิวโลหะ
ขัดเงาอุปกรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้
ขุดลอกแหล่งน้ำ
เข้าเล่มหนังสือ
เขียนด้วยแสงเลเซอร์
ฆ่าเชื้อราบนเมล็ดพืช
ดูแลรักษาไม้
ตกแต่งโลหะ
ตกแต่งวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์
ตกแต่งสิ่งทอ
ตกแต่งเสื้อผ้า
ตกแต่งหนังสัตว์
ตัดผ้า
ตัดพื้นผิวกระจกด้วยแสงเลเซอร์
ตัดไม้และซอยไม้
ตัดเย็บเสื้อผ้า
ตัดโลหะ
ตีเหล็ก
ถนอมสภาพอาหาร
ถลุงแร่
ถ่ายต้นฉบับฟิล์ม
ถ่ายโอนภาพจากแผ่นบันทึกวิดีโอไปยังกระดาษอัดภาพสี
ถ่ายโอนภาพถ่ายลงในแผ่นคอมแพคดิสก์
ถ่ายโอนภาพนิ่งจากฟิล์มถ่ายรูปไปยังแผ่นบันทึกวิดีโอ
ทอผ้า
ทำกรอบงานศิลป์
ทำความสะอาดผ้าขนสัตว์
ทำซ้ำภาพถ่าย
ทำดวงตราประทับเอกสาร
ทำตราสำหรับตอก
ทำน้ำให้บริสุทธิ์
บดกาแฟ
บดผลไม้
บดพลาสติก
บดโลหะ
บริการ ล้าง อัด ขยาย เคลือบรูปภาพ
บริการกดโลหะ
บริการขัดถูวัสดุ
บริการเข้าเล่มหนังสือ
บริการเคลือบกระจก
บริการเคลือบกระดาษ
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบขนเฟอร์
บริการเคลือบเงาโลหะ
บริการเคลือบชิ้นส่วนโลหะ
บริการเคลือบน็อตลวดโลหะด้วยเรซิ่นหรือแว็กซ์
บริการเคลือบผ้า
บริการเคลือบผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็ง
บริการเคลือบผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็งด้วยพลาสติก
บริการเคลือบพื้นผิววัสดุที่ทำด้วยโลหะ
บริการเคลือบโลหะด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าสถิตย์
บริการเคลือบวัสดุด้วยยาง
บริการเคลือบวัสดุสังเคราะห์
บริการเคลือบสังกะสี
บริการเคลือบสารกันคราบสกปรกสำหรับผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์
บริการเคลือบสารกันคราบสกปรกสำหรับหนัง
บริการเคลือบสารกันน้ำสำหรับผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์
บริการเคลือบสารกันน้ำสำหรับหนัง
บริการเคลือบสารกันไฟสำหรับผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์
บริการเคลือบสารกันไฟสำหรับหนัง
บริการเคลือบสารกันแมลงสำหรับผ้า เสื้อผ้า และขนเฟอร์
บริการเคลือบสารกันแมลงสำหรับหนัง
บริการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
บริการเคลือบสีผิวหน้าต่างกระจก
บริการฆ่าสัตว์
บริการงานด้านโลหะด้วยเครื่องจักร
บริการจัดทำไมโครฟิล์ม
บริการเจาะวัสดุด้วยแสงเลเซอร์
บริการเจียระไนกระจกแว่นตา
บริการเจียระไนอัญมณี
บริการฉาบทอง
บริการชักเงาผิวหน้ากระดาษและกระดาษแข็ง
บริการชุบแคดเมี่ยม
บริการชุบโครเมี่ยม
บริการชุบเงิน
บริการชุบดีบุก
บริการชุบทอง
บริการชุบโลหะ
บริการแช่แข็งอาหาร
บริการตกแต่งภาพถ่าย
บริการถ่ายรูป
บริการทาพ่นสีด้วยเครื่องจักร
บริการทาสีหน้าต่างรถยนต์
บริการทำผ้ากันไฟ
บริการทำลายเอกสาร
บริการนวดข้าว
บริการบัดกรีโลหะ
บริการปรับสภาพและรักษาคุณสมบัติของผ้า
บริการแปลงแผ่นวีซีดีเป็นแผ่นดีวีดี
บริการแปลงฟิล์มถ่ายรูปเป็นภาพแบบดิจิตอล
บริการฝนวัสดุ
บริการฝนหรือเจียระไน(ระบุ)
บริการพ่นทรายที่เป็นลวดลาย
บริการร่อนและแยกแร่ด้วยเครื่องจักร
บริการรีไซเคิลน้ำมันทำอาหาร
บริการรีไซเคิลสารละลายที่มีคลอรีน
บริการรีดโลหะ
บริการโรงกลั่นน้ำมัน
บริการโรงกลึงโลหะ
บริการโรงฆ่าสัตว์
บริการโรงงานกำจัดและบำบัดของเสีย
บริการโรงงานผลิตน้ำดื่ม
บริการโรงงานรีไซเคิล(ระบุ)
บริการโรงพิมพ์
บริการโรงเลื่อย
บริการโรงสีข้าว
บริการลดความเค้นของโลหะ
บริการลอกคราบโลหะ
บริการล้างฟิลม์ภาพยนตร์
บริการล้างอัดฟิล์มภาพยนตร์
บริการเลื่อยวัสดุ
บริการสกัดและคัดแยกแร่
บริการสกัดโลหะด้วยการแช่ในน้ำกรด
บริการสกัดสารจากแร่
บริการสตัฟฟ์สัตว์
บริการสร้างภาพถ่ายโดยเครื่องประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์
บริการสลักลายกระจกด้วยแสงเลเซอร์
บริการสี โม่ บดเมล็ดพืช
บริการไสไม้
บริการไสวัสดุ
บริการหล่อชิ้นส่วนโลหะของหม้อไอน้ำ
บริการหลอมโลหะ
บริการหล่อโลหะ
บริการอัดทำให้โลหะโค้งงอ
บริการอัดรูปถ่าย
บำบัดกากของเสียของสิ่งมีชีวิต
บำบัดกากจุลินทรีย์
บำบัดก๊าซ
บำบัดขยะและของเสีย
บำบัดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
บำบัดของเสียที่เป็นสารเคมีอันตราย
บำบัดของเสียในด้านการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
บำบัดเชื้อเพลิง
บำบัดดินปนเปื้อนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บำบัดตัวเร่งปฏิกิริยา
บำบัดน้ำ
บำบัดน้ำใต้ดิน
บำบัดน้ำมัน
บำบัดโลหะ
บำรุงรักษาวัสดุ(ระบุ)
บำรุงรักษาสภาพน้ำ
บุขนเฟอร์ด้วยผ้าซาติน
ประกอบชิ้นส่วนวัสดุ(ระบุ)
ประกอบเซมิคอนดัคเตอร์
ประทับตราหนังสัตว์ด้วยความร้อน
ปรับปรุงของเสียให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพยางโดยวิธีวัลคาไนเซชั่น
ปักเลื่อมเสื้อผ้า
ปั่นด้าย
แปรรูปขยะ
แปรรูปขยะธรรมชาติให้เป็นปุ๋ย
แปรรูปของเสีย
แปรรูปน้ำมัน
แปรรูปเนื้อสัตว์
แปรรูปพลาสติก
แปรรูปโลหะ
แปรสภาพขยะและของเสีย
แปรสภาพวัตถุโดยการโพลีเมอร์ไรเซชั่น
ผลิตก้นกรองบุหรี่
ผลิตกระดาษ
ผลิตกระดาษมวนบุหรี่
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตกล่องพลาสติก
ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ผลิตก๊าซและน้ำมัน
ผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติ
ผลิตก๊าซไฮเดรต
ผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอน
ผลิตก๊าซไฮโดรเจน
ผลิตกุญแจ
ผลิตขนเฟอร์
ผลิตเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่องจักรกล
ผลิตเครื่องจักรใช้ในการบด
ผลิตเครื่องปรับอากาศ
ผลิตเครื่องมือช่างเงินช่างทอง
ผลิตเครื่องระบายความร้อนของน้ำ
ผลิตเครื่องหนัง
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ขนถ่ายมวลสาร
ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องกรองอากาศ
ผลิตชิ้นส่วนเตาแก๊ส
ผลิตชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเชื้อเพลิง
ผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตใช้เครื่องไฟฟ้า
ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
ผลิตดินประสิว
ผลิตตัดจัดวางและปรับอัญมณี
ผลิตเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
ผลิตน้ำประปา
ผลิตน้ำมัน
ผลิตน้ำแร่
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมพลาสติก
ผลิตแบบพิมพ์ผ้า
ผลิตแบบพิมพ์ผ้าขนสัตว์
ผลิตแบบพิมพ์หนัง
ผลิตประตูม้วน
ผลิตประตูเลื่อน
ผลิตปิโตรเลียม
ผลิตปุ๋ยจากขยะและของเสีย
ผลิตแปรงสีฟัน
ผลิตผ้ากันน้ำ
ผลิตผ้านวม
ผลิตแผงวงจรรวม
ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติก
ผลิตแผ่นคอมโพซิทเทอร์โมพลาสติกเสริมแผ่นแก้ว
ผลิตแผ่นโครเมียม
ผลิตแผ่นฉาบเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
ผลิตแผ่นนิกเกิล
ผลิตแผ่นบานประตู
ผลิตพลังงานความร้อน
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ผลิตพลาสติก
ผลิตพลาสติกโดยการรีไซเคิล
ผลิตภาชนะหุงต้ม
ผลิตภาพโฮโลแกรม
ผลิตยา
ผลิตยาง
ผลิตรูปลอก
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ไฟฟ้า
ผลิตและประกอบติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า
ผลิตและแปรรูปอาหาร
ผลิตโลหะ
ผลิตสารกึ่งตัวนำ
ผลิตสารเคมี
ผลิตสินค้าที่ทำจากเม็ดพลาสติก
ผลิตเสื้อผ้ากันน้ำ
ผลิตหน่วยความจำ
ผลิตหม้อน้ำ
ผลิตอานม้า
ผลิตอาวุธทำด้วยโลหะ
ผสมน้ำมัน
ผสมสารเคมี
ผสมสารประกอบระเบิด
ผสมสี
เผาขยะและของเสีย
เผาโลหะให้อ่อนตัว
ฝนเลนส์
พิมพ์แบบเครื่องแต่งกาย
พิมพ์แบบสกรีน
พิมพ์แบบออฟเซ็ท
พิมพ์แผ่นหิน
พิมพ์ภาพด้วยระบบดิจิตอล
พิมพ์ภาพถ่าย
พิมพ์ลวดลายผ้า
พิมพ์สแตมป์
ฟอกขาวเยื่อกระดาษ
ฟอกผ้า
ฟอกหนัง
ฟอกอากาศ
ฟื้นฟูสภาพดิน
ม้วนและตัดแต่งโลหะ
โม่-บดแป้ง
ย้อมกระดาษ
ย้อมสิ่งทอ
ย้อมสีไม้
ย้อมสีรองเท้า
ย่อยสลายพลาสติคด้วยแก๊ส
ย่อหรือขยายภาพถ่าย
เย็บปักถักร้อย
เย็บเสื้อผ้า
แยกขยะและของเสีย
แยกลิกนินออกจากเยื่อกระดาษ
ร้บจ้างทำตรายาง
รับจ้างกลึงโลหะ
รับจ้างแกะสลัก
รับจ้างแกะสลักบนโลหะ
รับจ้างแกะสลักไม้
รับจ้างแกะสลักเลขทะเบียนบนกระจกรถ
รับจ้างชุบวัสดุด้วยแคดเมี่ยม
รับจ้างชุบวัสดุด้วยโครเมี่ยม
รับจ้างชุบวัสดุด้วยดีบุก
รับจ้างชุบวัสดุด้วยทอง
รับจ้างชุบวัสดุด้วยนิเกิล
รับจ้างชุบวัสดุด้วยไฟฟ้า
รับจ้างชุบวัสดุด้วยโลหะ
รับจ้างชุบวัสดุด้วยสังกะสี
รับจ้างเชื่อมโลหะ
รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
รับจ้างทอผ้า
รับจ้างทำของชำร่วย
รับจ้างทำเครื่องและอุปกรณ์ขนถ่ายมวลสาร
รับจ้างทำตะเกียบ
รับจ้างทำแท่นผลิตของเครื่องจักร
รับจ้างทำนามบัตร
รับจ้างทำไปรษณียบัตรรูปภาพ
รับจ้างทำแผ่นสารกึ่งตัวนำชนิดบางของวงจรรวม
รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
รับจ้างทำแม่พิมพ์
รับจ้างปักเย็บเสื้อผ้า
รับจ้างแปรรูปอาหาร
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รับจ้างย้อมผ้า
รับจ้างสีข้าว
รับจ้างอัดจีบผ้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลือบวัสดุชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่ม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับแปรรูปอาหาร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องทำไม้อัด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องทำรองเท้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องบดขยะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องผลิตกระดาษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องผสมสารเคมี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องมวนบุหรี่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องย้อมผ้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องเย็บเล่มหนังสือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องอัดขยะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าจักรเย็บผ้า
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดขยะของเสีย
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการล้างฟิล์มถ่ายรูปและการอัดภาพ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานเหล็ก
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตกลิ่นหอมในแก๊ส
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้เคลือบสารกันไฟสำหรับสิ่งทอ
ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือผลิตสารเคมี
ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่ม
ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับแปรรูปอาหาร
ให้เช่าเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
ให้เช่าเครื่องถักผ้า
ให้เช่าเครื่องทำไม้อัด
ให้เช่าเครื่องทำรองเท้า
ให้เช่าเครื่องบดขยะ
ให้เช่าเครื่องบัดกรีโลหะ
ให้เช่าเครื่องปรับอากาศ
ให้เช่าเครื่องผลิตกระดาษ
ให้เช่าเครื่องผลิตแก้ว
ให้เช่าเครื่องผลิตเยื่อกระดาษ
ให้เช่าเครื่องผสมสารเคมี
ให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
ให้เช่าเครื่องมวนบุหรี่
ให้เช่าเครื่องย้อมผ้า
ให้เช่าเครื่องเย็บเล่มหนังสือ
ให้เช่าเครื่องเลื่อยไม้
ให้เช่าเครื่องอัดขยะ
ให้เช่าจักรเย็บผ้า
ให้เช่าอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ
อบและบดเมล็ดกาแฟ
อัดโลหะโดยใช้ลูกกลิ้ง

จำพวกเครื่องหมายการค้า40

Translate »