การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง

1.ได้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เราต้องการ

2.ราคาถูกกว่าการซื้อเครื่องหมายการค้า ถ้าจดทะเบียนเองค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-5,000 บาท ส่วนการจ้างจดทะเบียนนั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000-50,000 บาท แต่สำหรับการซื้อเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 60,000-100,000 บาท

ข้อเสียของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง

1.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผ่านนั้นยากมากถ้าหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ โอกาสผ่านต่ำกว่า 10% และถ้าหากต้องการให้จดทะเบียนผ่าน อาจต้องใช้ชื่อยาวๆ แปลกๆ เท่านั้น ถึงจะมีโอกาสผ่านได้ เนื่องจากตอนนี้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกิน 1,000,000 คำขอไปแล้ว

2.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง จะใช้เวลาในการดำเนินการจดทะเบียนนานมาก ใช้เวลาอย่างต่ำ 1 ปีครึ่ง และยังมีโอกาสจดทะเบียนไม่ผ่านสูงมากอีกด้วย

ข้อดีของการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนผ่านแล้ว

1.ได้เครื่องหมายการค้าไปใช้ทันที

2.ไม่ต้องเสียเวลาในการรอจดทะเบียน ถ้าหากจดทะเบียนไม่ผ่านเท่ากับว่าจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

3.สามารถทำการตลาดได้ทันที การซื้อเครื่องหมายการค้า เพียงแค่ตกลงทำสัญญาซื้อขายกับทางผู้ขายแล้วทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ก็จะสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้ทันที

ข้อเสียของการซื้อเครื่องหมายการค้า

1.ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 60,000-100,000 บาท

*การซื้อเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่เคยใช้ จะมีข้อดีในส่วนที่เครื่องหมายการค้าไม่เคยมีชื่อเสียงไม่ดี หรือมีประวัติไม่ดี ฉะนั้นการซื้เครื่องหมายการค้าที่เคยถูกใช้งานมาแล้ว อาจส่งผลเสียต่อตัวผู้ซ้อเครื่องหมายการค้านั้นๆเอง*

Translate »