ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

งานวรรณกรรมคืออะไร

งานวรรณกรรมคืองานที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม

1.แปลหนังสือ การแปลต้นฉบับเป็นภาษาต่างๆ

2.หนังสือเสียง คือ เสียงที่เกิดจากการอ่านหนังสือและบันทึกลงในแผ่นเสียง

3.อีบุค รูปแบบการนำเสนอวรรณกรรมในรูปแบบอิเล็กโทรนิกส์

4.บทละคร ดัดแปลงจากวรรณกรรมเพื่อนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ละครเวที

5.เกมส์ การนำเสนอเรื่องราวหรือบุคลิกของตัวละครในหนังสือออกมาในรูปแบบเกมส์

6.อนิเมชั่น การนำเสนอเรื่องราวหรือบุคลิกตัวละครในหนังสือออกมาในรูปแบบการ์ตูน

7.การแพร่เสียงแพร่ภาพ คือการนำละครโทรทัศน์ หรือภาพยนต์ ออกเผยแพร่ทางช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ

8คาแล็คเตอร์ คือการนำเอกลักษณ์ตัวละครในหนังสือไปออกแบบเป็นงานศิลปกรรมเช่น สติ๊กเกอร์ไลน์

Translate »