รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งในและนอกระบบ

รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งในและนอกระบบ

รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งในและนอกระบบ

รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งในและนอกระบบ

รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ทั้งในและนอกระบบ

กรณีที่ท่านตกเป็นลูกหนี้  ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในและนอกระบบ ได้แก่ หนี้เงินกู้นอกระบบ หนี้ธนาคาร  หนี้บัตรเครดิต หนี้จำนองบ้าน  หนี้จำนำ หนี้เช่าซื้อรถยนต์  เช่าซื้อรถจักรยานยนต์  เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ภายในกำหนดเวลา ก็ถูกเจ้าหนี้ทวงถามตลอด ทำให้ลูกหนี้ต้องทุกข์ทั้งกายและใจ…

ปัญหาเหล่านี้ เรามีทางออกให้ลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากมาย แต่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดได้ และยังมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อยู่  (สำหรับลูกหนี้ที่ไม่คิดที่จะหนีหนี้)  ลูกหนี้สามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ขอหยุดหนี้เดิมและทำการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่  โดยขอให้เจ้าหนี้หยุดคิดดอกเบี้ย  ลดดอกเบี้ย  ยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือขอลดทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยด้วยเลย ตลอดจนขอผ่อนชำระรายเดือนให้น้อยกว่าเดิมเสียอีก

หากลูกหนี้ติดต่อประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยตนเองอาจเสียเปรียบเจ้าหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้มีอำนาจเหนือกว่าลูกหนี้  กล่าวคือ เจ้าหนี้ก็ต้องการให้ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเพียง งวดเดียว  โดยเร็วที่สุด  แต่ทางฝ่ายลูกหนี้ก็ต้องการชำระหนี้ให้น้อยที่สุด ยาวนานที่สุด   ซึ่งเป็นความคิดคนละขั้ว  ดังนั้น  ลูกหนี้ควรมอบหมายให้ทีมทนายความเข้าไปดำเนินการแทนลูกหนี้ดีกว่าครับ

        บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด รับเจรจาประนอมหนี้ทั่วไป  หนี้ล้มละลาย  เป็นต้น

ค่าบริการ

1.บริษัทฯ คิดค่าบริการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระก่อนเริ่มงาน

2.กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการประนอมหนี้ให้ท่านได้ บริษัทฯ คิดค่าบริการกับท่านเพิ่มอีก 5% ของยอดหนี้ที่ท่านต้องชำระต่อเจ้าหนี้   (เช่น ก่อนเริ่มงาน หากลูกหนี้เป็นหนี้กับเจ้าหนี้ จำนวน 1 ล้าน บาท แต่บริษัทฯ ได้เจรจากับเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ตกลงยินยอมให้ท่านชำระหนี้แค่เพียง จำนวน 3 แสน บาท ท่านต้องชำระค่าบริการให้กับบริษัทฯ 5% ของยอดหนี้ 3 แสน เท่ากับ 15,000 บาท เป็นต้น )

3.ท่านต้องชำระค่าเดินทาง ในกรณีที่ทนายเดินทางไปทำงานให้ท่าน ในต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าเดินทางต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้

ระยะทาง ไม่เกิน         300 กม.      คิดค่าเดินทาง       = 3,500 บาท

ระยะทาง          300 – 500 กม.     คิดค่าเดินทาง       = 4,500 บาท

ระยะทาง         500 กม. ขึ้นไป      คิดค่าเดินทาง       = 6,500 บาท

หมายเหตุ

ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก,ค่าตั๋วรถเดินทาง,ค่าน้ำมันรถยนต์,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-0676078 หนุ่ม

business_noom@hotmail.com

copyri.com@gmail.com

line        chokdeeonline

facebook.com/copy8

Translate »