รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

ความสำคัญของการจ้างทนายเป็นที่ปรึกษา และข้อเสียของการไม่ว่าจ้างทนายเป็นที่ปรึกษา

ทนายความ  หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย  ซึ่งการใช้บริการทนายความนั้นไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ว่าความในชั้นศาลเท่านั้น แต่ยังใช้บริการในด้านอื่นๆ อีกด้วย  เช่น  การให้คำปรึกษาในเรื่องการทำสัญญาซื้อขายต่างๆ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง  บริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่กระทรวงต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีทนายความหรือฝ่ายกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานครับ  จึงถือว่าทนายความเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้เรานั้นมีความเข้าใจในกฎหมายและทำให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ

เราสามารถศึกษากฎหมายด้วยตัวของเราเอง และบางครั้งยังใช้ข้อกฎหมายที่เรารู้ตัดสินความต่างๆ ได้  แล้วทำไมเราต้องจ้างทนายด้วยล่ะก็ในเมื่อเรารู้กฎหมายอยู่แล้ว  ก็เพราะว่าในบางเรื่องนั้นไม่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่ตัดสินใจ ยังต้องใช้สิ่งประกอบอีกหลายประการ  เป็นตัวชี้วัดช่วยตัดสินซึ่งเราอาจรู้กฎหมายที่เป็นหลักใหญ่แต่อาจไม่เข้าใจในหลักการย่อยๆ นั่นเองครับ  นอกจากนี้การจ้างทนายทำให้เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปศาล หรือต้องเจอหน้าคู่กรณีด้วย เพราะสามารถมอบอำนาจให้ทนายดำเนินการให้เอง ประหยัดเวลา และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีเลย  เพราะมีทนายคอยทำคดีให้ เพียงแต่ฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามเท่านั้นเอง  หรือสำหรับใครที่มีเรื่องทะเลาะหรือมีกรณีพิพาทในที่ทำงาน หรือกับบุคคลภายนอก ถ้ามีฝ่ายกฎหมายและทนาย ก็สามารถจบเรื่องได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากรู้ข้อกฎหมายและหาทางให้ไกล่เกลี่ยให้จบลงโดยง่าย และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนในการขึ้นศาลมากขึ้น เนื่องจากมีทนายคอยชี้แนะนั่นเอง

แต่ถ้าเราไม่จ้างทนายเป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมายต่างๆ โดยในส่วนของบริษัท หากมีข้อพิพาทกับลูกค้า  คนในองค์กร  หรือระหว่างบริษัทก็จะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจมีทนายคอยดูแลในเรื่องข้อกฎหมายก็จะทำให้ได้เปรียบมากกว่าทำให้เราเสียผลประโยชน์ที่ควรได้ไป แถมยังต้องดำเนินการเรื่องศาลเองอีก เสียรู้ เสียเงิน  เสียเวลาครับ  หรือสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการทำสัญญาซื้อขาย หรือเรื่องพินัยกรรมมรดกต่างๆ ก็อาจโดนเอารัดเอาเปรียบถูกโกงได้ครับ เพราะไม่รู้ข้อกฎหมายนั่นเอง

ข้อดีของการจ้างทนาย  สำหรับบริษัทคือหากเรามีกรณีพิพาทต่างๆ จะสามารถจบลงได้ง่าย  ไม่ต้องปวดหัวในเรื่องกฎหมายหรือต้องเสียเปรียบฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากเราเองก็มีทนายที่รู้ข้อกฎหมายย่อมทำในสิ่งที่ส่งผลดีกับเราที่สุด หรือถ้าเราต้องฟ้องร้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลยถ้ามีทนายก็จะเอื้อประโยชน์ให้เราได้มากกว่าแน่นอนครับ แต่ข้อเสียหากไม่จ้างทนาย  ก็ทำให้เรื่องต่างๆ นั้นยืดเยื้อ  เสียเงินทอง เสียเวลามากขึ้นและอาจเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามที่มีทนายที่รู้ข้อกฎหมายได้ครับ  เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาด้านข้อกฎหมายควรจ้างทนายไว้เป็นที่ปรึกษารับรองว่าคุณจะอุ่นใจและมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นครับ

บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด รับปรึกษาคดีความ  ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย โดยทนายมืออาชีพ ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีมรดก ฟ้องหย่า คดีเช็ค ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ตลอดจนบริการงานทางด้านคดีความทางศาลทุกคดี

สำหรับลูกค้าทั่วไป

(1.)ค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเรื่อง/คดี)

1.1) หากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายกับทนายความทางโทรศัพท์ ท่านต้องชำระค่าปรึกษากฎหมาย ชั่วโมงละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยท่านต้องชำระค่าบริการดังกล่าวก่อนเริ่มปรึกษากฎหมายกับทนายความ

1.2) หากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายกับทนายความเป็นการส่วนตัวที่บริษัทฯ ท่านต้องชำระค่าปรึกษา ชั่วโมงละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  (โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า) ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

1.3) หากท่านประสงค์ให้ทนายความเดินทางไปให้คำปรึกษากฎหมายที่บริษัท, ห้าง ร้าน, ที่บ้านหรือสำนักงานของท่าน หรือที่อื่นใด ตามที่ท่านนัดหมาย มีค่าบริการดังนี้

-ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตใกล้เคียง ท่านต้องชำระค่าปรึกษากฎหมาย ชั่วโมงละ 10,000 บาท และค่าเดินทางในกรุงเทพมหานคร ครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ส่วนนอกเขตกรุงเทพ คิดตามอัตราของบริษัทฯ ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

1.4) ขั้นตอนก่อนดำเนินงาน ท่านต้องชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่ต้องชำระ หรือแล้วแต่ตกลงเป็นรายกรณีไป

1.5) หลังจากทนายความให้คำปรึกษากฎหมายแก่ท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่อง, ข้อกฎหมาย, คำพิพากษาฎีกา (ถ้ามี) ให้แก่ท่านด้วย

1.6) หลังจากท่านได้ปรึกษากฎหมายกับทนายความแล้ว หากท่านยังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษา ท่านสามารถปรึกษาเพิ่มเติมทางโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์, เว็บไซต์ ในแต่ละเรื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

1.7) หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็นทนายความว่าความแต่ละคดี บริษัทฯ คิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง หรือแต่ละคดีเป็นรายกรณีไป

(2.)ค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน)

2.1) ค่าจ้างที่ปรึกษารายเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยท่านต้องชำระก่อนเริ่มงาน (หากท่านยกเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกำหนดเวลา บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าจ้างให้ท่าน)

2.2) ท่านจะได้รับบริการฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน,สืบทรัพย์บังคับคดี (รวมค่าตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน,ค่ารับรองทะเบียนราษฎรลูกหนี้,ค่าคัดหนังสือ รับรองนิติบุคคลลูกหนี้,ค่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามลูกหนี้โดยทนายความ) จนกว่าท่านจะได้รับชำระเงินจากลูกหนี้หรือจำเลย

2.3) ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี ทางโทรศัพท์, ทางอีเมล์,ไลน์, เว็บบอร์ด ในเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น.)

2.4) หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็นทนายความว่าความแต่ละคดี หรือแต่งทนายความเข้าต่อสู้คดีกับโจทก์ บริษัทฯ คิดค่าบริการในอัตราพิเศษเป็นรายคดีไป

2.5) ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความเป็นการส่วนตัวที่บริษัทฯ แต่ละเรื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า)

2.6) หากท่านประสงค์ให้ทนายความเดินทางไปที่บริษัท, ห้างร้าน, ที่บ้านท่าน หรือที่อื่นใดตามที่ท่านนัดหมาย เพื่อปรึกษากฎหมายเป็นการส่วนตัว บริษัทฯ คิดค่าปรึกษาในราคาพิเศษ (รวมค่าเดินทาง)  ชั่วโมงละ  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

-ในต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าเดินทางต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้

ระยะทาง ไม่เกิน         300 กม.       คิดค่าเดินทาง       = 3,500 บาท

ระยะทาง          300 – 500 กม.      คิดค่าเดินทาง       = 4,500 บาท

ระยะทาง         500 กม. ขึ้นไป        คิดค่าเดินทาง       = 6,500 บาท

หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก, ค่าตั๋วรถเดินทาง, ค่าน้ำมันรถยนต์, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-0676078 หนุ่ม

business_noom@hotmail.com

copyri.com@gmail.com

line        chokdeeonline

facebook.com/copy8

Translate »