หลายธุรกิจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ แต่ดันไม่มาจดสิทธิบัตร

เจอมาเยอะ!

หลายธุรกิจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ แต่ดันไม่มาจดสิทธิบัตร

หลายธุรกิจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ แต่ดันไม่มาจดสิทธิบัตร

แถมยังนำไปขายก่อน ทำให้พลาดโอกาสในการจดทรัพย์สินทางปัญญา 🧐
เพราะฉะนั้น ในการจดสิทธิบัตร หากมั่นใจว่าไอเดียดี แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ เก็บไว้!
นำมาจดสิทธิบัตรให้ถูกต้องก่อน เพื่อให้ไอเดียของคุณ ได้รับความคุ้มครอง ธุรกิจที่รักจะได้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 👍
Translate »