เครื่องหมายการค้าจำพวก11

เครื่องหมายการค้าจำพวก11

กรอบใส่หลอดไฟฟ้าใช้ติดตั้งติดกับเพดาน
กระจกครอบดวงไฟ
กระจกสำหรับตู้โชว์ที่มีลักษณะเป็นตู้เย็น
กระจุ๊บสำหรับเสียบหลอดไฟ
กระติกน้ำแบบเหยือกชนิดใช้ไฟฟ้า
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
กระทะก้นลึกชนิดใช้ไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า
กระบอกฉีดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะยานพาหนะ
กระบอกปัสสาวะแบบพกพา
กระบอกไฟฉาย
กระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
กระเป๋าน้ำร้อน
กระเป๋าอุ่นอาหารไฟฟ้า
กระเปาะหลอดไฟฟ้า
กล่องเก็บความเย็นไฟฟ้า
กล่องขานีออน
กล่องขี้เถ้าเตาเผา
กล่องแช่แข็ง
กล่องแช่เย็น
กล่องทำความเย็นไฟฟ้า
กล่องทำน้ำแข็ง
กล่องพัดลมเครื่องปรับอากาศ
ก๊อกของแท็งก์น้ำ
ก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำใช้ผสมน้ำ
ก๊อกน้ำที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก๊อกน้ำที่ควบคุมโดยหน่วยวัดปริมาณความร้อนจากแสงอินฟราเรด
ก๊อกอ่างน้ำ
ก๊อกอ่างล้างหน้า
กาต้มกาแฟไฟฟ้า
กาต้มชาไฟฟ้า
กาต้มน้ำไฟฟ้า
ก้านฝักบัว
ขดลวดความร้อนของเครื่องทำความร้อน
ขดลวดส่วนของเครื่องติดตั้งเพื่อให้ความเย็นและความร้อน
ขดลวดให้แสงสว่างใช้กับหลอดไฟ
ขวดน้ำร้อน
ข้อต่อหลอดไฟ
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ขั้วหลอดไฟนีออน
ขั้วหลอดไฟฟ้า
ขาตั้งโคมไฟ
ขาตั้งตะเกียง
ขาตั้งตู้เย็น
ขาตั้งเตาแก๊ส
ขาตั้งหม้อใช้กับเตาแก๊ส
ขาตั้งอ่างล้างหน้าที่เป็นส่วนของสุขภัณฑ์
ขาตั้งอ่างอาบน้ำ
ขายึดหลอดไฟฟ้า
ขายึดหัวฝักบัว
คบเพลิง
คบเพลิงไฟฟ้า
คบไฟ
คบไฟไฟฟ้า
คอยล์ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
คอยล์ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศใช้กับยานพานะ
เครื่องกรอง (ระบุ)(ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร)
เครื่องกรองกลิ่นไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองก๊าซไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองกาแฟไฟฟ้า
เครื่องกรองของเหลวไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองไขมันไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองความชื้นไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองที่มีแผ่นฟองน้ำใช้ในการกรองก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองที่มีแผ่นฟองน้ำใช้ในการกรองของเหลวที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำใช้กับสระว่ายน้ำ
เครื่องกรองน้ำใช้กับอ่างน้ำร้อน
เครื่องกรองน้ำใช้ในที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
เครื่องกรองน้ำดื่ม
เครื่องกรองน้ำดื่มไฟฟ้า
เครื่องกรองน้ำนมที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองน้ำในตู้ปลา
เครื่องกรองน้ำไฟฟ้า
เครื่องกรองน้ำมันที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองน้ำแร่
เครื่องกรองสารเคมีที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องกรองอากาศชนิดใช้ประจุไฟฟ้า
เครื่องกรองอากาศใช้กับยานพาหนะ
เครื่องกรองอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องกรองอากาศในสระว่ายน้ำ
เครื่องกรองอากาศสำหรับใช้ในครัวเรือน
เครื่องกระจายความร้อน
เครื่องกระจายความร้อนไฟฟ้า
เครื่องกระจายน้ำ
เครื่องกระจายแสง
เครื่องกระจายอากาศ
เครื่องกลั่นก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกลั่นถ่านหิน
เครื่องกลั่นน้ำทะเล
เครื่องกลั่นน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกลั่นน้ำเสียที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกำจัดกลิ่นที่ใช้กับชักโครก
เครื่องกำจัดกลิ่นที่ใช้กับตู้เย็น
เครื่องกำจัดกลิ่นในอากาศ
เครื่องกำจัดกลิ่นในอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องกำจัดของเสียโดยใช้ความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกำจัดความชื้น
เครื่องกำจัดน้ำเสีย
เครื่องกำจัดไอน้ำแข็งสำหรับรถยนต์
เครื่องกำเนิดไอน้ำ
เครื่องกำเนิดไอออนใช้ในการบำบัดอากาศ
เครื่องเก็บความเย็น
เครื่องเก็บความร้อน
เครื่องเก็บคืนก๊าซที่ได้จากการเผาแยกสลายขยะด้วยความร้อน
เครื่องเก็บน้ำแข็งชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
เครื่องเก็บหมอก
เครื่องควบคุมกลิ่น
เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สของเตาแก๊ส
เครื่องควบคุมการทำงานของเครื่องทำความร้อนสำหรับยานพาหนะ
เครื่องควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
เครื่องควบคุมการปรับอากาศ
เครื่องควบคุมการปิดเปิดของประตูน้ำ
เครื่องควบคุมการฟอกอากาศ
เครื่องควบคุมแก๊ส
เครื่องควบคุมความชื้น
เครื่องควบคุมเครื่องดูดควัน
เครื่องควบคุมทางลม
เครื่องควบคุมไฟของยานพาหนะระบบอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมไฟบนเวที
เครื่องควบคุมมลพิษทางน้ำ
เครื่องควบคุมแสงไฟ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
เครื่องควบแน่นก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องคั่วกาแฟ
เครื่องคั่วกาแฟไฟฟ้า
เครื่องฆ่าเชื้อใช้ในทางการแพทย์
เครื่องฆ่าเชื้อใช้ในห้องทดลอง
เครื่องฆ่าเชื้อในการประกอบอาหารใช้ในครัวเรือน
เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำ
เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ
เครื่องฆ่าเชื้อไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ในทางการแพทย์
เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์
เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำใช้ในห้องทดลอง
เครื่องฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต
เครื่องจ่ายก๊าซที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องจ่ายกาแฟ
เครื่องจ่ายคลอรีน
เครื่องจ่ายเครื่องดื่มชนิดทำความเย็นในตัว
เครื่องจ่ายเครื่องดื่มไฟฟ้า
เครื่องจ่ายแชมพูไฟฟ้า
เครื่องจ่ายน้ำ
เครื่องจ่ายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องจ่ายน้ำแข็ง
เครื่องจ่ายน้ำดื่ม
เครื่องจ่ายน้ำผลไม้
เครื่องจ่ายน้ำพุ
เครื่องจ่ายน้ำเย็น
เครื่องจ่ายน้ำร้อน
เครื่องจ่ายน้ำร้อน น้ำเย็นอัตโนมัติ
เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ
เครื่องจ่ายยาฆ่าเชื้อใช้ในห้องน้ำ
เครื่องจ่ายสบู่ไฟฟ้า
เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า
เครื่องชงเครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องชงชาไฟฟ้า
เครื่องแช่แข็งขนาดใหญ่
เครื่องแช่เครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องแช่น้ำเย็น
เครื่องแช่เย็น
เครื่องแช่เย็นใช้ในห้องทดลอง
เครื่องดับกลิ่นในอากาศ
เครื่องดูดแก๊สในผักและผลไม้
เครื่องดูดควันแบบมีหน้าต่าง
เครื่องดูดควันไฟชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องดูดควันไฟฟ้า
เครื่องดูดควันสำหรับใช้ในครัว
เครื่องดูดความชื้น
เครื่องดูดความเย็น
เครื่องดูดความร้อน
เครื่องดูดอากาศ
เครื่องดูดอากาศใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องต้มขวดนม
เครื่องต้มไข่ชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องต้มชา กาแฟไฟฟ้า
เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า
เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าสำหรับห้องซักรีด
เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ
เครื่องต้านรังสีปรมาณู
เครื่องติดตั้งเครื่องทำความร้อน
เครื่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เครื่องติดตั้งเครื่องมือสำหรับสถานีนิวเคลียร์ขนาดใหญ่
เครื่องติดตั้งทางเดินน้ำ
เครื่องติดตั้งทำความเย็น
เครื่องติดตั้งทำน้ำเย็น
เครื่องติดตั้งทำน้ำร้อน
เครื่องติดตั้งทำน้ำให้หายกระด้าง
เครื่องติดตั้งทำให้แห้ง (ระบุ)
เครื่องติดตั้งบำบัดน้ำและสิ่งโสโครก
เครื่องติดตั้งปล่องระบายอากาศเพื่อการจ่ายน้ำประปา
เครื่องติดตั้งแปรรูปเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องติดตั้งระบายอากาศ
เครื่องติดตั้งระบายอากาศในรถยนต์
เครื่องติดตั้งส่งความร้อน
เครื่องติดตั้งสำหรับกรองน้ำดื่มใช้ในครัวเรือน
เครื่องติดตั้งสำหรับกรองน้ำดื่มใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องติดตั้งสำหรับกรองอากาศ
เครื่องติดตั้งสำหรับจ่ายน้ำ
เครื่องติดตั้งอ่างสุขภัณฑ์
เครื่องตุ๋นไฟฟ้า
เครื่องเติมถ่านหิน
เครื่องเติมสารให้ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องเติมอากาศ
เครื่องถ่ายเทความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องถ่ายเทอากาศ
เครื่องทอดอาหารไฟฟ้า
เครื่องทั้งชุดใช้บำบัดน้ำและสิ่งโสโครก
เครื่องทำก๊าซไอเสียให้บริสุทธิ์
เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทำเกล็ดน้ำแข็ง
เครื่องทำขนมเครป
เครื่องทำขนมปัง
เครื่องทำขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติ
เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติที่ใช้ในครัวเรือน
เครื่องทำขนมโมจิ
เครื่องทำขนมวาฟเฟิลไฟฟ้า
เครื่องทำของเหลวให้เย็นที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องทำข้าวโพดคั่ว
เครื่องทำควัน
เครื่องทำความชื้น
เครื่องทำความเย็น
เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม
เครื่องทำความเย็นใช้กับรถบรรทุก
เครื่องทำความเย็นแบบจุดเยือกแข็ง
เครื่องทำความเย็นแบบระเหย
เครื่องทำความเย็นและแช่แข็ง
เครื่องทำความเย็นอาหาร
เครื่องทำความร้อน (ระบุชนิด)
เครื่องทำความร้อนชนิดใช้แก๊ส
เครื่องทำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำความร้อนชนิดใช้ไอน้ำ
เครื่องทำความร้อนชนิดที่ใช้ระบบการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่มีความถี่สูง
เครื่องทำความร้อนชนิดพกพาที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
เครื่องทำความร้อนชนิดวางใต้ผ้าห่มที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
เครื่องทำความร้อนใช้กับยานพาหนะ
เครื่องทำความร้อนใช้ละลายน้ำแข็งเกาะกระจกยานพาหนะ
เครื่องทำความร้อนติดผนัง
เครื่องทำความร้อนในตู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เครื่องทำความร้อนในสระว่ายน้ำ
เครื่องทำความร้อนในห้องอาบน้ำ
เครื่องทำความร้อนระบบใบพัดชนิดใช้น้ำมันก๊าด
เครื่องทำความร้อนระบบใบพัดชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำความร้อนระบบแสงอินฟาเรด
เครื่องทำความร้อนระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องทำความอุ่นเท้าไฟฟ้า
เครื่องทำเค้กไฟฟ้า
เครื่องทำช็อกโกแลตฟองดู
เครื่องทำแซนด์วิชไฟฟ้า
เครื่องทำแซนด์วิชไส้แฮมกับเนยแข็งชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำโดนัท
เครื่องทำน้ำแข็งไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำแข็งใส
เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
เครื่องทำน้ำดื่ม
เครื่องทำน้ำดื่มไฟฟ้าที่อัดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์
เครื่องทำน้ำนมไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำพุ
เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้แก๊ส
เครื่องทำน้ำร้อนชนิดติดตั้งกับที่
เครื่องทำน้ำร้อนชนิดพกพา
เครื่องทำน้ำร้อนชนิดไหลต่อเนื่อง
เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดใช้แก๊ส
เครื่องทำประจุไฟฟ้าสำหรับฟอกอากาศใช้ในครัวเรือน
เครื่องทำผ้าเย็นไฟฟ้า
เครื่องทำพิซซ่าไฟฟ้า
เครื่องทำแพนเค้ก
เครื่องทำโยเกิร์ต
เครื่องทำโยเกิร์ตชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำเส้นพาสต้าไฟฟ้า
เครื่องทำเส้นเฟรนซ์ฟราย
เครื่องทำให้ของเหลวเย็น
เครื่องทำให้ข้าวเย็นชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำให้จานแห้ง
เครื่องทำให้ที่นอนอุ่น
เครื่องทำให้นมเย็น
เครื่องทำให้น้ำระเหย
เครื่องทำให้ผมแห้ง
เครื่องทำให้ผมแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำให้เสียงเบาสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้งด้วยความร้อน
เครื่องทำให้อากาศมีกลิ่นหอมไฟฟ้า
เครื่องทำให้อากาศหมุนเวียน
เครื่องทำให้อากาศแห้ง
เครื่องทำให้อากาศแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำให้อากาศอุ่น
เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้แก๊ส
เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้น้ำมันก๊าด
เครื่องทำให้อากาศอุ่นชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำออกซิเจนในตู้ปลา
เครื่องทำไอน้ำใช้ในทางการแพทย์
เครื่องทำไอน้ำร้อน
เครื่องทำไอศกรีมชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องทำฮอตดอกไฟฟ้า
เครื่องทำแฮมเบอร์เกอร์ไฟฟ้า
เครื่องนำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องนึ่งขวดนม
เครื่องนึ่งขวดนมชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคใช้ในทางการแพทย์
เครื่องบ่มใบยาสูบ
เครื่องบำบัดกลิ่นน้ำเสีย
เครื่องบำบัดแก๊สพิษ
เครื่องบำบัดของเสีย
เครื่องบำบัดของเสียจากกัมมันตรังสี
เครื่องบำบัดน้ำเพื่อป้องกันการเกิดตะกัน
เครื่องบำบัดน้ำเสีย
เครื่องบำบัดอุจจาระ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
เครื่องปรับสภาพน้ำ
เครื่องปรับสภาพโมเลกุลน้ำ
เครื่องปรับสภาพโลหะในน้ำ
เครื่องปรับแสง
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศชนิดใช้แก๊ส
เครื่องปรับอากาศใช้กับยานพาหนะ
เครื่องปรับอากาศใช้ติดตั้งอาคารขนาดใหญ่
เครื่องปรับอากาศใช้ในบ้าน
เครื่องปรับอากาศติดรถยนต์
เครื่องปรับอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับอากาศและฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
เครื่องปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอุณหภูมิสู่สภาพเดิมสำหรับเครื่องทำความเย็น
เครื่องปล่อยลมร้อน
เครื่องปล่อยแสงอินทรีย์สำหรับให้แสงสว่าง
เครื่องป้องกันแสงจ้า
เครื่องป้องกันแสงจ้าใช้กับรถยนต์
เครื่องป้องกันแสงใช้กับไฟยานพาหนะ
เครื่องปิ้งขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องปิ้งขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
เครื่องปิ้ง-ย่างชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องปิ้ง-ย่างบาบีคิวชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องเป่าขยะให้แห้ง
เครื่องเป่าผมไฟฟ้า
เครื่องเป่ามือไฟฟ้า
เครื่องเป่ามือไฟฟ้าที่ใช้ในห้องน้ำ
เครื่องเป่าลมปล่องไฟ
เครื่องผลิตไอออนสำหรับบำบัดน้ำหรืออากาศ
เครื่องผสมน้ำที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องพ่นจับฝุ่นละอองแบบแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องเพิ่มปริมาณความชื้นในอากาศ
เครื่องเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศใช้กับยานพาหนะ
เครื่องฟอกอากาศใช้ในการบำบัดของเสีย
เครื่องฟอกอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องไฟฟ้าสถิตย์สำหรับฟอกอากาศ
เครื่องย่างเนื้อที่มีเหล็กเสียบหมุนได้ชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องแยกก๊าซ
เครื่องแยกกำมะถัน
เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำ
เครื่องแยกของเสียที่เป็นของเหลว
เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องแยกไอออนออกจากน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องรมควัน
เครื่องระบายแก๊ส
เครื่องระบายของเหลว
เครื่องระบายควัน
เครื่องระบายความร้อน
เครื่องระบายอากาศ
เครื่องระบายอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องระบายอากาศใช้กับยานพาหนะ
เครื่องระเหยก๊าซ
เครื่องระเหยน้ำหอมไฟฟ้า
เครื่องรีดผ้าเรียบด้วยระบบไอน้ำ
เครื่องรีดพร้อมตัดเส้นพาสต้าไฟฟ้า
เครื่องลดความชื้นในอากาศ
เครื่องลดความร้อน
เครื่องละลายขี้ผึ้งโดยใช้ไฟฟ้า
เครื่องละลายน้ำแข็ง
เครื่องละลายโปรตีนใช้ในการต่อผมชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพร้อมระบบระบายอากาศที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแรงดันสูงที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องสูบความร้อนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องหมุนเวียนน้ำสำหรับทำให้เครื่องเชื่อมเย็น
เครื่องหมุนเหล็กย่าง
เครื่องหรี่พัดลมชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องให้แสงสว่างด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)(ระบุ)
เครื่องอบกาแฟ
เครื่องอบขนม
เครื่องอบขนมปัง
เครื่องอบข้าว
เครื่องอบฆ่าเชื้อ
เครื่องอบจาน ชาม
เครื่องอบใช้สำหรับทำยาสูบให้ร้อน
เครื่องอบซาวน่า
เครื่องอบซาวน่าใช้กับหน้า
เครื่องอบตัว
เครื่องอบผมที่ใช้แสงอินฟาเรด
เครื่องอบผมไฟฟ้า
เครื่องอบผมระบบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องอบผลไม้
เครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้าไฟฟ้า
เครื่องอบเม็ดพลาสติก
เครื่องอบสี
เครื่องอบหน้าระบบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องอบแห้ง (ระบุ)
เครื่องอบอาหาร
เครื่องอัดก๊าซไฟฟ้าที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
เครื่องอุ่นกระป๋อง
เครื่องอุ่นขนมปัง
เครื่องอุ่นขวดนม
เครื่องอุ่นขวดนมไฟฟ้า
เครื่องอุ่นจาน ถ้วย ชามไฟฟ้า
เครื่องอุ่นอาหารไฟฟ้า
โคมตะเกียงไฟฟ้า
โคมตะแกรงไฟฟ้า
โคมตะแกรงสะท้อนแสงหลอดไฟ
โคมไฟ
โคมไฟแก้วเจียระไน
โคมไฟฉุกเฉิน
โคมไฟชนิดกันน้ำ
โคมไฟชนิดแขวน
โคมไฟชนิดมีปากหนีบ
โคมไฟชนิดมือถือ
โคมไฟชนิดส่องรอบทิศ
โคมไฟชนิดเสา
โคมไฟใช้กับยานพาหนะ
โคมไฟใช้ในการถ่ายรูป
โคมไฟใช้ในเหมือง
โคมไฟใช้ประดับ
โคมไฟตั้งโต๊ะ
โคมไฟตั้งพื้น
โคมไฟติดกำแพง
โคมไฟติดตั้งเวที
โคมไฟติดตามถนน
โคมไฟติดตามทางเดิน
โคมไฟติดฝาผนัง
โคมไฟทองเหลือง
โคมไฟทำด้วยแก้ว
โคมไฟทำด้วยพลาสติก
โคมไฟทำด้วยโลหะ
โคมไฟทำด้วยอะลูมิเนียม
โคมไฟนิรภัย
โคมไฟแบบจีน
โคมไฟโปรเจ็คเตอร์ไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าที่มีตัวครอบสะท้อนแสงไฟและที่มีหนีบยึด
โคมไฟระย้า
โคมไฟสำหรับใช้กับหลอดชนิดมีไส้
โคมไฟอัลตร้าไวโอเลตที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
โครงโคมไฟ
โครงตะเกียง
โครงเตาปฏิกรณ์
โครงโลหะของเตาอบ
โครงหลอดไฟ
โครงเหล็กสำหรับตั้งภาชนะบนเตาไฟ
จานอุ่นอาหารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องไมโครเวฟ
ช่องระบายความร้อนที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ
ชักโครกในห้องน้ำ
ชักโครกอัจฉริยะ
ชุดก๊อกน้ำ
ชุดก๊อกปิดเปิดน้ำร้อนและน้ำเย็น
ชุดเครื่องปรับอากาศ
ชุดโคมไฟและพัดลมเพดาน
ชุดชักโครก
ชุดติดตั้งอ่างอาบน้ำ
ชุดเตาปิ้ง ย่างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหาร
ชุดประตูเปิด ปิดน้ำ
ชุดแผ่นกรองน้ำในตู้ปลา
ชุดแผ่นปรับลมสำหรับทำความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ชุดฝักบัวอาบน้ำ
ชุดรางหลอดไฟฟ้า
ชุดหลอดไฟตัดหมอก
ชุดหลอดไฟท้ายรวมสำหรับยานพาหนะทางบก
ชุดหลอดไฟฟ้า
ชุดหลอดไฟแสงสว่างไดนาโมสำหรับรถจักรยาน
ชุดหลอดไฟหน้ารวมสำหรับยานพาหนะทางบก
ชุดห้องอาบน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำในตัว
ชุดอ่างซิงก์ล้างจาน
ซุ้มไฟประดับเพดาน
ฐานตั้งอ่างล้างหน้า
ฐานติดตั้งโคมไฟ
ฐานรองเตาแก๊ส
ฐานรองเตาไฟฟ้า
ไดร์เป่าผม
ตะกรันในเตาไฟ
ตะเกียง
ตะเกียงเจ้าพายุ
ตะเกียงใช้ในห้องทดลอง
ตะเกียงที่ใช้ขจัดความเปียกชื้น
ตะเกียงที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ตะเกียงน้ำมัน
ตะเกียงนิรภัย
ตะเกียงเผาให้ความร้อน
ตะเกียงพ่นไฟ
ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
ตะเกียงไฟ
ตะเกียงไฟฟ้า
ตะแกรงเตา
ตะแกรงเตาแก๊ส
ตะแกรงนำความร้อนของเตาอบ
ตะแกรงนำความร้อนชนิดใช้แก๊ส
ตะแกรงนำความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
ตะแกรงนำความร้อนทำด้วยเซรามิค
ตะแกรงระบายอากาศ
ตะแกรงเหล็กย่างของเครื่องปิ้งย่างไฟฟ้า
ตัวควบคุมการไหลของอากาศในเครื่องดูดควัน
ตัวควบคุมความดันน้ำ
ตัวควบคุมความดันน้ำใช้ในการชลประทาน
ตัวตัดความเย็นในระบบไฟของคอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศ
ตัวปรับความดันแก๊ส
ตัวเป่าลมร้อนในเตาอบ
ตัวยึดโคมไฟ
ตัวยึดหลอดไฟจากแสงโซล่าร์
ตัวยึดหลอดไฟบนเวที
ตัวเรือนไส้กรองใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
ตัวหน่วงความร้อนสำหรับเตาอบไฟฟ้า
ตู้กรองน้ำดื่ม
ตู้เก็บน้ำแข็ง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในห้องทดลอง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในห้องทดลอง
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็น
ตู้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับช้อน ส้อม ด้วยความร้อน
ตู้แช่แข็งไฟฟ้า
ตู้แช่เครื่องดื่มไฟฟ้า
ตู้แช่น้ำนมไฟฟ้า
ตู้แช่เย็นไฟฟ้า
ตู้แช่เย็นไฟฟ้าที่ใช้ในห้องทดลอง
ตู้แช่เย็นไอศกรีมชนิดใช้ไฟฟ้า
ตู้โชว์เค้กที่มีลักษณะเป็นตู้เย็น
ตู้โชว์สินค้าที่เป็นตู้แช่แข็ง
ตู้ทำความเย็นสำหรับบรรจุสินค้า
ตู้ทำน้ำแข็งไฟฟ้า
ตู้น้ำเย็นไฟฟ้า
ตู้น้ำร้อนไฟฟ้า
ตู้ปลอดเชื้อใช้ในห้องทดลองที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
ตู้ปลอดเชื้อสำหรับป้องกันชีวะวัตถุที่เป็นอันตรายใช้ในห้องทดลอง
ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อโรคใช้ในห้องทดลองที่ไม่ใช่ทางการแพทย์
ตู้เย็นเก็บศพ
ตู้เย็นไฟฟ้า
ตู้เย็นและตู้แช่แข็งไฟฟ้าในเครื่องเดียวกัน
ตู้อบฆ่าเชื้อโรค
ตู้อบซาวน่า
ตู้อบตัว
ตู้อบผ้าแห้งไฟฟ้า
ตู้อบเม็ดพลาสติก
ตู้อบอาหารไฟฟ้า
ตู้อบไอน้ำ
ตู้อบไอน้ำสมุนไพรที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
ตู้อาบน้ำ
ตู้อาบน้ำฝักบัว
ตู้อุ่นอาหาร
เตาแก๊ส
เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ
เตาแก๊สชนิดมีฐานตั้ง
เตาแก๊สชนิดหลายหัวเตา
เตาแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เตาแก๊สที่มีเตาไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย
เตาแก๊สที่มีเตาอบในตัว
เตาแก๊สแบบตู้
เตาต้มน้ำไฟฟ้า
เตาถ่าน
เตาถ่านชนิดไร้ควัน
เตาทอดที่มีเตาอบในตัวชนิดใช้ไฟฟ้า
เตาทอดไฟฟ้า
เตาทอดอาหารหลุมลึกไฟฟ้า
เตาทอดอาหารหลุมลึกไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เตาน้ำมันก๊าด
เตาน้ำมันโซล่า
เตาบาร์บีคิวไฟฟ้า
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
เตาปิ้งย่างชนิดใช้ก๊าซ
เตาปิ้งย่างไฟฟ้า
เตาผิง
เตาผิงไฟฟ้า
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะไฟฟ้า
เตาเผาที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง
เตาเผาที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง
เตาเผาที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
เตาเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เตาเผาที่ใช้ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง
เตาเผาที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง
เตาเผาแบบหมุนชนิดใช้ไฟฟ้า
เตาเผาไฟฟ้า
เตาพลังงานแสงอาทิตย์
เตาไฟ
เตาไฟชนิดใช้แก๊ส
เตาไฟฟ้า
เตาไฟฟ้าที่เป็นแผ่นโลหะ
เตาไฟฟ้าที่มีเตาแก๊สรวมอยู่ด้วย
เตาไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหลายหัว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
เตาไมโครเวฟ
เตาหลอมที่ไม่ใช้ในการทดลอง (ระบุหลอม..)
เตาหลอมโลหะ
เตาหลอมโลหะชนิดใช้ไฟฟ้า
เตาหลอมโลหะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เตาหลอมเหล็ก
เตาอบขนม
เตาอบขนมปังไฟฟ้า
เตาอบขนมวาฟเฟิลไฟฟ้า
เตาอบชนิดใช้แก๊ส
เตาอบชนิดเป่าความร้อน
เตาอบที่ไม่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เตาอบเนื้อ
เตาอบพิซซ่า
เตาอบไฟฟ้า
เตาอบแม่เหล็กไฟฟ้า
เตาอบไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
เตาอาร์คไฟฟ้าสำหรับถลุงแร่
เตาอุปกรณ์นิวเคลียร์
ถังขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
ถังดักไขมัน
ถังน้ำชักโครก
ถังบำบัดน้ำดี
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล
ถังบำบัดอากาศเสีย
ถังปั่นแห้งด้วยความร้อน
ถาดไฟฟ้าใช้สำหรับทำให้อาหารอุ่น
ถาดรองตู้อาบน้ำ
ถาดรองพื้นห้องอาบน้ำฝักบัว
ถุงกรองอากาศ
ถุงเก็บความเย็นชนิดใช้ไฟฟ้า
ถุงเท้าไฟฟ้า
โถปัสสาวะผู้ชาย
โถปัสสาวะผู้หญิง
โถส้วม
โถส้วมชักโครก
โถส้วมแบบนั่ง
ท่อของเครื่องทำความเย็นทำด้วยโลหะ
ท่อของหม้อน้ำใช้กับเครื่องทำความร้อน
ท่อของหม้อน้ำไอน้ำ
ท่อคอห่าน
ท่อน้ำของชักโครก
ท่อน้ำเข้าของเครื่องสุขภัณฑ์
ท่อน้ำทิ้งของเครื่องสุขภัณฑ์
ท่อฝักบัว
ท่อระบายควันในปล่องไฟ
ท่อสายฉีดชำระล้าง
ท่อสำหรับหม้อไอน้ำทำความร้อน
ที่กดน้ำชักโครกทำจากโลหะ
ที่กรองกาแฟที่ไม่ใช่กระดาษเป็นส่วนของเครื่องชงกาแฟไฟฟ้า
ที่กรองของเหลวที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
ที่กรองใช้สำหรับอ่างน้ำร้อน
ที่กรองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
ที่จับก๊อกน้ำ
ที่จุดไฟที่ไม่ใช่จุดบุหรี่
ที่ยึดโคมไฟด้านนอก
ที่ยึดโป๊ะตะเกียง
ที่ยึดโป๊ะไฟ
ที่ยึดไฟสปอตไลท์ติดหน้ารถ
ที่รองรับเตาเผา
เทียนไฟฟ้า
แท็งค์บำบัดน้ำเสีย
แท่งทำด้วยโลหะธรรมดาใช้กับเครื่องทำความเย็น
แท่งทำด้วยโลหะผสมใช้กับเครื่องทำความเย็น
น้ำพุ
น้ำพุชนิดใช้ไฟฟ้า
น้ำพุเทียม
น้ำพุประดับตกแต่ง
บ่อดักไขมันทำด้วยไฟเบอร์
บานเกล็ดที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องทำความร้อน
บานเกล็ดที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องระบายอากาศ
บานเลื่อนปิดเปิดอ่างอาบน้ำ
เบ้าใส่หลอดไฟฟ้า
เบาะทำความเย็นด้วยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
เบาะทำความร้อนไฟฟ้าที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
ใบพัดของพัดลม
ใบพัดเครื่องระบายอากาศ
ประตูระบายน้ำ
ปลอกสวมเท้าให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
ปล่องควัน
ปล่องดูดควันของเครื่องดูดควัน
ปล่องเผาแก๊สทิ้งใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปล่องระบายความร้อนของหม้อไอน้ำ
ปืนจุดเตาแก๊ส
ปืนเป่าลมร้อน
โป๊ะโคมไฟ
โป๊ะตะเกียง
ผ้าคลุมทำความร้อนไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์
ผ้าห่มไฟฟ้าที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
แผงเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
แผงขดความร้อนใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ
แผงควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
แผงความร้อนไฟฟ้า
แผงไฟอีแอลอินทรีย์
แผงไฟแอลอีดีใช้ในห้องทดลอง
แผงระบายความร้อน
แผงสำหรับติดตั้งฝักบัว
แผ่นกรองน้ำในตู้ปลา
แผ่นกรองอากาศของเครื่องดูดควัน
แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
แผ่นกรองอากาศของเครื่องฟองอากาศ
แผ่นกรองอากาศของเครื่องระบายอากาศ
แผ่นชั้นวางที่เป็นส่วนของเตาอบไมโครเวฟ
แผ่นทำความเย็น (ระบุ)
แผ่นทำความเย็นและระบายอากาศ
แผ่นทำความร้อน (ระบุ)
แผ่นทำความร้อนไฟฟ้าใช้อุ่นอาหาร
แผ่นทำความร้อนให้ความอบอุ่นแก่เท้าที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
แผ่นป้องกันกระแสลมของเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะยานพาหนะ
แผ่นปิดทางควัน
แผ่นปิดทางไฟ
แผ่นผนังติดตั้งในห้องน้ำใช้ในการนวดตัวโดยใช้แรงดันน้ำ
แผ่นรองที่เป็นอุปกรณ์ของที่กรองอากาศ
แผ่นระบายอากาศ
แผ่นโลหะปิดเครื่องดูดแก็สพิษ
แผ่นโลหะปิดเครื่องดูดควัน
แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟ
แผ่นสะท้อนแสงใช้กับยานพาหนะ
แผ่นสะท้อนแสงใช้กับหลอดไฟ
แผ่นสะท้อนแสงสำหรับป้ายโฆษณา
แผ่นสะท้อนแสงหลอดไฟ
ฝักบัวอาบน้ำ
ฝักบัวอาบน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
ฝักบัวอาบน้ำชนิดมือถือ
ฝักบัวอาบน้ำติดผนัง
ฝักบัวอาบน้ำแบบซาวน่า
ฝาครอบเครื่องดูดอากาศ
ฝาครอบเครื่องระบายอากาศ
ฝาครอบตะเกียง
ฝาครอบเตาอบ
ฝาถังบำบัดน้ำเสีย
ฝาปิดเครื่องกระจายความร้อน
ฝารองนั่งชักโครก
ฝารองนั่งโถส้วม
ฝารองนั่งและฝาปิดโถส้วม
พรมไฟฟ้าที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
พัดลมเครื่องบิน
พัดลมเครื่องปรับอากาศ
พัดลมใช้กับยานพาหนะ
พัดลมตั้งโต๊ะ
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมติดเพดาน
พัดลมติดหน้าต่าง
พัดลมที่เป็นส่วนของเครื่องทำความเย็นของตู้แช่
พัดลมแบบท่อชนิดใช้ไฟฟ้า
พัดลมปรับอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
พัดลมปรับอากาศแบบติดตั้ง
พัดลมปั่นแห้ง
พัดลมเป่าปล่องไฟ
พัดลมเป่าอากาศร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
พัดลมไฟฟ้า
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศชนิดใช้ไฟฟ้า
พัดลมระบายอากาศสำหรับยานพาหนะ
พัดลมแรงดันสูงใช้ในงานอุตสาหกรรม
พัดลมไอน้ำ
พิมพ์ทอดไข่ดาว
ฟลอดไฟโอโซน
ฟลัชวาล์ว
ไฟของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ไฟฉาย
ไฟฉายขนาดเสียบกระเป๋า
ไฟฉายฉุกเฉิน
ไฟฉายชนิดใช้ไฟฟ้า
ไฟฉายใช้กับยานพาหนะ
ไฟฉายแบบกันน้ำได้
ไฟฉายแบบตั้งโต๊ะ
ไฟฉายแบบพกพา
ไฟชนิดเป็นแถวสำหรับให้แสงสว่าง
ไฟดิสโก้
ไฟตกแต่งหน้าร้านเสริมสวย
ไฟตัดแสงสะท้อนสำหรับรถยนต์
ไฟตัดหมอก
ไฟติดตั้งผนัง
ไฟใต้น้ำ
ไฟท้ายจักรยาน
ไฟประดับในงานเทศกาล
ไฟประดับสวนพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟรวมแสงบนเวที
ไฟส่องกบ
ไฟส่องทาง
ไฟสะท้อนแสงที่ใช้ในห้องถ่ายภาพ
ไฟสำหรับดำน้ำ
ไฟสีน้ำเงินใช้กับรถตำรวจ
ไฟสีน้ำเงินใช้กับรถลาดตระเวน
ไฟเสามุมรถกะระยะ
ไฟหน้าจักรยาน
ม่านกั้นไฟ
ม่านระบายอากาศ
รังผึ้งทำความเย็นใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
รังผึ้งทำความร้อนใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ
รางติดตั้งโคมไฟ
รางติดตั้งหลอดไฟฟ้า
รางน้ำฝักบัว
รางน้ำห้องอาบน้ำ
ราวตากเส้นพาสต้าใช้กับเครื่องทำพาสต้าไฟฟ้า
ราววางของทำให้แห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
ลวดต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
ลวดให้แสงสว่างใช้กับหลอดไฟ
ลิ้นควบคุมระดับน้ำในถังน้ำ
ลิ้นชักอุ่นอาหารไฟฟ้า
ลิ้นปิด-เปิดน้ำใช้สำหรับก๊อกน้ำ
ลิ้นเปิดปิดชักโครกระบบอัตโนมัติ
ลูกลอยแท็งก์น้ำ
ลูกหมุนระบายอากาศ
วาล์วก๊อกน้ำ
วาล์วของเครื่องสุขภัณฑ์
วาล์วควบคุมด้วยอุณหภูมิส่วนของเครื่องติดตั้งสำหรับให้ความร้อน
วาล์วควบคุมระดับน้ำของแท็งค์น้ำ
วาล์วควบคุมระดับน้ำในแท็งก์น้ำ
วาล์วชักโครก
วาล์วผสมก๊อกน้ำ
วาล์วผสมน้ำฝักบัว
วาล์วฝักบัว
วาล์วลูกลอย
วาล์วหม้อน้ำควบคุมด้วยอุณหภูมิ
วาล์วอากาศของเครื่องทำความร้อน
สะดืออ่างน้ำ
สะดืออ่างน้ำทิ้ง
สะดืออ่างอาบน้ำ
สายชำระล้าง
สายท่อใช้กับชักโครก
สายน้ำดีใช้กับท่อสุขภัณฑ์
สายน้ำทิ้งใช้กับท่อสุขภัณฑ์
สายฝักบัว
สายอ่อนทำด้วยพลาสติกใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์
สุขาเคลื่อนที่
ไส้กรองของเครื่องปรับอากาศ
ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ
ไส้กรองน้ำดื่ม
ไส้กรองน้ำยาแอร์
ไส้กรองอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช้กับเครื่องปรับอากาศ
ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
ไส้หลอดโคมไฟ
ไส้หลอดไฟฟ้า
ไส้หลอดไฟแมกนีเซียม
หน้ากากแอร์
หม้อกรองกาแฟชนิดไฟฟ้า
หม้อกรองน้ำยาแอร์
หม้อเก็บความร้อน
หม้อแก๊สที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
หม้อความดันสำหรับหุงข้าวที่ใช้ไฟฟ้า
หม้อดินไฟฟ้า
หม้อต้มกาแฟไฟฟ้า
หม้อต้มไข่ไฟฟ้า
หม้อต้มชนิดใช้แก๊ส
หม้อต้มใช้ทำอาหารแบบอัดความดันจากไอน้ำ
หม้อต้มใช้ทำไอน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
หม้อต้มน้ำที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
หม้อต้มน้ำไฟฟ้าใช้กับเครื่องติดตั้งเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง
หม้อต้มน้ำร้อนชนิดใช้แก๊ส
หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร
หม้อต้มไฟฟ้า
หม้อต้มไฟฟ้าชนิดมีด้ามจับ
หม้อต้มไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หม้อต้มไฟฟ้าที่มีตัวคุมอุณหภูมิ
หม้อต้มสุกี้ไฟฟ้า
หม้อตุ๋นไข่ไฟฟ้า
หม้อตุ๋นอาหารไฟฟ้า
หม้อทอดอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
หม้อทำอาหารไฟฟ้าชนิดอัดความดันจากไอน้ำ
หมอนให้ความเย็นที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
หม้อนึ่งอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
หม้อพักน้ำเย็น
หม้อพักน้ำร้อน
หม้อหุง ต้ม ตุ๋น อุ่น นึ่ง ในเครื่องเดียวกันชนิดใช้ไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวใช้แก๊ส
หม้อหุงข้าวที่มีตัวอุ่น
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ
หม้ออบไฟฟ้า
หม้ออัดความดันไฟฟ้า
หม้ออัดความร้อนไฟฟ้า
หม้ออุ่นข้าวไฟฟ้า
หม้ออุ่นอาหารไฟฟ้า
หม้อไอน้ำทำความร้อนส่วนกลาง
หม้อไอน้ำสำหรับการติดตั้งเพื่อทำความร้อน
หลอดกระจายแสงสำหรับโคมไฟ
หลอดครอบดวงไฟ
หลอดครอบตะเกียง
หลอดประหยัดไฟฟ้า
หลอดไฟของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
หลอดไฟของเครื่องฉายภาพ
หลอดไฟของเครื่องฉายภาพยนตร์
หลอดไฟของใช้กับกล้องวีดีโอ
หลอดไฟเคลือบปรอท
หลอดไฟฆ่าเชื้อที่ไม่ใช้ทางการแพทย์
หลอดไฟฉาย
หลอดไฟฉุกเฉิน
หลอดไฟชนิดกลม
หลอดไฟชนิดปล่อยประจุไฟฟ้า
หลอดไฟชนิดพกพา
หลอดไฟชนิดมีขั้ว
หลอดไฟชนิดมีฐาน
หลอดไฟชนิดมีไส้
หลอดไฟชนิดเมทัลเฮไลด์
หลอดไฟใช้กับยานพาหนะ
หลอดไฟใช้ติดตั้งโดยการฝังลงบนผนัง
หลอดไฟใช้ติดตั้งโดยการฝังลงบนพื้น
หลอดไฟโซเดียม
หลอดไฟตะกั่วไม่มีขดลวดกั้น
หลอดไฟตะเกียง
หลอดไฟติดผนัง
หลอดไฟติดเพดาน
หลอดไฟติดหลังคาของยานพาหนะ
หลอดไฟตู้เย็น
หลอดไฟถนน
หลอดไฟท้ายยานพาหนะ
หลอดไฟท้ายรถจักรยานยนต์
หลอดไฟทำความร้อน
หลอดไฟที่เจาะเข้าไปในผนัง
หลอดไฟที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่
หลอดไฟที่มีลำแสงกว้างและจ้ามาก
หลอดไฟที่มีหม้อแปลงติดอยู่ด้วยสำหรับหลอดมีไส้
หลอดไฟที่ให้แสงหรี่ในเวลากลางคืน
หลอดไฟนิรภัย
หลอดไฟนีออน
หลอดไฟนีออนโฆษณา
หลอดไฟในช่องเก็บสัมภาระของยานพาหนะ
หลอดไฟในตู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลอดไฟในห้องเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
หลอดไฟบอกตำแหน่งที่เขี่ยบุหรี่ในยานพาหนะ
หลอดไฟบอกตำแหน่งยานพาหนะ
หลอดไฟบอกสถานะการทำงานบนหน้าปัดยานพาหนะ
หลอดไฟบีม
หลอดไฟบีมชนิดเปลี่ยนหลอดไม่ได้
หลอดไฟเบรคยานพาหนะ
หลอดไฟแบบกระเปาะ
หลอดไฟแบบกลม
หลอดไฟแบบแก้ว
หลอดไฟแบบเว้า
หลอดไฟประดับต้นคริสต์มาส
หลอดไฟเปิดๆปิดๆที่ใช้ในการแต่งป้ายโฆษณา
หลอดไฟผนึกลำแสง
หลอดไฟแผ่รังสีพิเศษ
หลอดไฟพลังแสงอาทิตย์
หลอดไฟเพดานห้องโดยสารในรถยนต์
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟยานพาหนะทางน้ำ
หลอดไฟยานพาหนะทางอากาศ
หลอดไฟรวมแสง
หลอดไฟเรืองแสง
หลอดไฟแรงสูง
หลอดไฟเล็กเสียบกระเป๋า
หลอดไฟสปอร์ตไลท์
หลอดไฟส่องป้ายทะเบียนยานพาหนะ
หลอดไฟสะท้อนกลับ
หลอดไฟสะท้อนแสง
หลอดไฟสีใช้ตกแต่งตามงานเทศกาล
หลอดไฟสุญญากาศ
หลอดไฟแสดงเส้นทางสำหรับยานพาหนะ
หลอดไฟหน้าปัทม์รถยนต์
หลอดไฟหน้ายานพาหนะ
หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
หลอดไฟหน้ารถยนต์
หลอดไฟให้สัญญาณทิศทางใช้กับยานพาหนะ
หลอดไฟให้สัญญาณทิศทางใช้กับรถยนต์
หลอดไฟให้สัญญาณไฟเลี้ยวยานพาหนะ
หลอดไฟให้สัญญาณไฟเลี้ยวรถยนต์
หลอดไฟให้แสงสว่างแก่ป้ายโฆษณา
หลอดไฟให้แสงสว่างตามถนน
หลอดไฟอาร์ค
หลอดไฟอินฟราเรด
หลอดไฟอุโมงค์
ห้องเก็บไวน์ไฟฟ้า
ห้องทำความเย็น
ห้องน้ำ
ห้องน้ำชนิดเคลื่อนที่ได้
ห้องน้ำสาธารณะ
ห้องน้ำสำเร็จรูป
ห้องเย็น
ห้องเย็นสำเร็จรูป
ห้องระบายความเย็น
ห้องล้างหน้าเป็นชุดเคลื่อนที่ได้
ห้องสุขา
ห้องสุขาแยกส่วน
ห้องสุขาสาธารณะ
ห้องสุขาสำเร็จรูป
ห้องอบสีรถยนต์
ห้องอบไอน้ำ
ห้องอบไอน้ำแบบแยกส่วน
ห้องอาบน้ำ
ห้องอาบน้ำขนาดเล็ก
ห้องอาบน้ำที่มีอ่างอาบน้ำพื้นและอ่างล้างหน้าในตัว
ห้องอาบน้ำฝักบัว
ห้องอาบน้ำฝักบัวชนิดเคลื่อนย้ายได้
ห้องอาบน้ำแยกส่วน
ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป
หอระบายความร้อนของน้ำ
หอหล่อเย็นใช้ในการต้มกลั่นน้ำ
หัวกรองก๊อกน้ำ
หัวก๊อกกรองน้ำ
หัวก๊อกจ่ายน้ำ
หัวก๊อกท่อแก๊ส
หัวก๊อกน้ำ
หัวก๊อกน้ำฝักบัว
หัวก๊อกอ่างอาบน้ำ
หัวครอบปากไฟฉาย
หัวจ่ายแก๊ส
หัวจ่ายลมใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
หัวจ่ายลมใช้ติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
หัวจ่ายละอองน้ำของเครื่องติดตั้งสุขภัณฑ์
หัวฉีดน้ำชำระสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
หัวตะเกียงแก๊ส
หัวตะเกียงชนิดอมไฟ
หัวเตา
หัวเตาแก๊ส
หัวปรับเตาแก๊ส
หัวเผาแบบประหยัดพลังงานชนิดที่สามารถดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่
หัวฝักบัวอาบน้ำ
หัวไฟฉาย
หัววาล์วแก๊ส
หีบเก็บน้ำแข็ง
หีบแช่เย็น
เหยือกกรองน้ำ
เหยือกน้ำไฟฟ้า
อ่างซิงค์
อ่างน้ำพุ
อ่างน้ำวน
อ่างล้างมือและล้างหน้าที่เป็นส่วนของสุขภัณฑ์
อ่างสระผม
อ่างอาบน้ำเซรามิค
อ่างอาบน้ำที่ติดกับพื้นห้องอาบน้ำแบบถาวร
อ่างอาบน้ำไฟเบอร์
อ่างอาบน้ำแร่

เครื่องหมายการค้าจำพวก11

Translate »