เครื่องหมายการค้าจำพวก13

เครื่องหมายการค้าจำพวก13

กระจกเงาใช้ในการเล็งปืน
กระจกเงาใช้ในการเล็งปืนยาว
กระบอกปืน
กระเป๋าที่ดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเก็บปืนยาว
กระเป๋าบรรจุกระสุนปืน
กระสุนควัน
กระสุนเจาะเกราะ
กระสุนชนวนกลาง
กระสุนชนวนริม
กระสุนปืน
กระสุนปืนลูกซอง
กระสุนปืนเล็ก
กระสุนปืนใหญ่
กระสุนปืนใหญ่รถถัง
กระสุนปืนอัดลม
กลไกการควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ
กลไกควบคุมแรงระเบิดของ (ระบุ)
กล่องใส่ปืนไรเฟิล
กับระเบิด
แก๊ปที่โคนกระสุน
แก๊ปที่ใช้จุดระเบิด
แก๊ปไฟฟ้า
แก๊ประเบิด
แก๊สน้ำตาที่ใช้เป็นอาวุธ
โกร่งไกปืน
ไกปืน
ขาตั้งปืน
ขีปนาวุธ
เข็มขัดที่มีช่องบรรจุกระสุนปืน
เข็มขัดใส่กระสุนปืนลูกซอง
เข็มแทงชนวนกระสุนปืน
เครื่องกระตุ้นการระเบิดของ (ระบุ)
เครื่องกำหนดระยะการยิงของ (ระบุ)
เครื่องขับเคลื่อนให้กระสุนเคลื่อนออกจากปืนอย่างคงที่
เครื่องจุดระเบิดที่ระเบิดเมื่อถูกกระทบของ (ระบุ)
เครื่องจุดระเบิดไฟฟ้าของ (ระบุ)
เครื่องช็อตไฟฟ้า
เครื่องยิงจรวด
โครงตั้งปืนใหญ่
โครงปืน
จรวด
จรวดตอปิโด
จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
จรวดนำวิถี
จรวดมิสไซล์
จรวดสัญญาณ
ชนวนจุดระเบิด
ชนวนจุดระเบิดแบบถ่วงเวลา
ชนวนเทียนใช้จุดระเบิด
ชนวนระเบิดใช้ในเหมืองแร่
ชนวนอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด
ชุดแก๊ประเบิดและสายชนวนเวลา
เชือกที่เป็นชนวนระเบิด
เชื้อดินปืนของ (ระบุ)
เชื้อประทุของ (ระบุ)
เชื้อปะทุชนวนระเบิด
ซองกระสุนปืน
ซองปืนพก
ดอกไม้เพลิง
ดอกไม้ไฟ
ด้ามปืน
ดินปืนของ (ระบุ)
ดินปืนลูกซอง
ดินระเบิด(ชนวนระเบิด)
ดินระเบิดของ (ระบุ)
ตัวเก็บเสียงปืน
ตัวบังคับเสียงใช้กับปืน
แถบบรรจุดินระเบิดที่ใช้กับอุปกรณ์กระตุ้นการระเบิดของดินปืน
ที่บรรจุระเบิดที่ใช้กับอุปกรณ์กระตุ้นการระเบิดของ (ระบุ)
ที่หนีบเชื้อประทุสำหรับจุดลูกระเบิด
ทุ่นระเบิด
นกสับของปืน
นกสับของปืนยาว
นิรภัยกระสุนในรังเพลิง
บั้งไฟ
ประทัด
ประทัดไฟ
ปลอกกระสุนปืน
ปลอกกระสุนปืนยาว
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง
ปลอกกระสูนปืนกล
ปลอกระเบิด
ปลอกสำหรับบรรจุดินปืน
ปืน
ปืนกล
ปืนกลมือ
ปืนกลหนัก
ปืนครก
ปืนคาบศิลา
ปืนคาร์ไบน์
ปืนฉมวก
ปืนฉมวกติดสาย
ปืนดำน้ำยิงปลา (อาวุธ)
ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปืนพก
ปืนยาว
ปืนยาวอัดลมที่เป็นอาวุธ
ปืนยิงแก๊สน้ำตา
ปืนยิงจรวด
ปืนยิงปลาที่ทำงานด้วยระบบกลไกสปริง
ปืนยิงพลุ
ปืนยิงลูกระเบิด
ปืนไรเฟิล
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง
ปืนลมที่เป็นอาวุธ
ปืนล่าสัตว์
ปืนลูกซอง
ปืนลูกโม่
ปืนสปริงยิงลูกดอก (อาวุธ)
ปืนสั้น
ปืนใหญ่
ปืนใหญ่รถถัง
แผ่นยางรองพานท้ายปืน
ฝาครอบตัวจุดระเบิดเพื่อการส่งแรงระเบิด
พลุ
พลุควันสีสำหรับส่งสัญญาณ
พลุไฟ
พลุส่งสัญญาณ
พลุส่งสัญญาณฝ่าหมอก
พลุแสงอินฟราเรดเพื่อการตอบโต้
ฟิวส์ของระเบิด
ฟิวส์ของระเบิดใช้ในการทำเหมืองแร่
แม็กกาซีนปืน
รถถัง (อาวุธยุทโธปกรณ์)
ระเบิด
ระเบิดแก๊ส
ระเบิดควันส่งสัญญาณ
ระเบิดใช้ในการทำเหมืองแร่
ระเบิดไดนาไมต์
ระเบิดมือ
ระเบิดแอมโมเนียไนเตรท
รังเพลิงของปืน
ลำกล้องปืน
ลูกกระสุนแบบเม็ดตะกั่วสำหรับล่าสัตว์
ศูนย์เล็งจรวดนำวิถี
ศูนย์เล็งปากกระบอกปืน
ศูนย์เล็งปืน
ศูนย์เล็งปืนที่ไม่ใช่กล้องเล็งเทเลสโคป
สปริงนกสับของปืน
สปริงปุ่มกดแม็กกาซีนปืน
สเปรย์ที่เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยส่วนบุคคล
สเปรย์พริกไทย
สลักระเบิด
สไลด์ปืน
ส่วนท้ายลำกล้องปืน
สายชนวนระเบิด
สายพานบรรจุกระสุนของปืนกล
สายสะพายบรรจุกระสุนปืน
สายสะพายอาวุธ
อาวุธเคมีสำหรับป้องกันตัว
อาวุธปืน

เครื่องหมายการค้าจำพวก13

Translate »