เครื่องหมายการค้าจำพวก14

เครื่องหมายการค้าจำพวก14

กรอบนาฬิกาตั้งโต๊ะ
กรอบหน้าปัทม์นาฬิกา
กระจกหน้าปัทม์นาฬิกา
กระดุมข้อมือเสื้อ
กล่องโชว์นาฬิกา
กล่องทำด้วยโลหะมีค่า
กล่องใส่เครื่องประดับ
กล่องใส่เครื่องเพชรพลอย
กล่องใส่นาฬิกา
กล่องใส่อัญมณี
ก้อนโลหะมีค่าที่ตกแต่งบางส่วน
ก้อนโลหะมีค่าที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
กำไลข้อเท้า
กำไลข้อมือทองลงยา
กำไลข้อมือที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
กำไลข้อมือที่ทำด้วยอัญมณี
กำไลต้นแขน
กำไลทำด้วยงาช้าง
แกนเฟืองนาฬิกา
แกนยืดเฟืองนาฬิกา
แกนลานนาฬิกา
ข้อต่อสายนาฬิกา
ข้อรัดสายนาฬิกา
ข้อลูกโซ่กระดุมข้อมือเสื้อ
ขั้วเพชร
เข็มกลัดทำด้วยอัญมณี
เข็มกลัดทำด้วยอัญมณีเทียม
เข็มกลัดที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
เข็มกลัดเนคไท
เข็มกลัดป้ายชื่อใช้กลัดประดับอกเสื้อ
เข็มกลัดพลอยรูปพรรณ
เข็มกลัดเพชร
เข็มกลัดรูปโบว์ทำด้วยโลหะมีค่า
เข็มกลัดรูปวงแหวนสำหรับประดับผ้าพันคอ
เข็มติดเนคไท
เข็มติดหมวกทำด้วยโลหะมีค่า
เข็มทองเคติดผ้าพันคอ
เข็มนาฬิกา
เข็มมะยมนาฬิกา
เข็มเสียบประดับเพชรพลอย
เข็มเสียบผ้าพันคอ
เข็มาฬิกาจับเวลา
คริสตัลใช้ประดับนาฬิกา
คริสตัลเทียมใช้เป็นเครื่องประดับ
คลิปติดเนคไท
เครื่องกลไกของนาฬิกา
เครื่องกลไกของนาฬิกาข้อมือ
เครื่องกลไกของนาฬิกาแขวน
เครื่องกลไกของนาฬิกาจับเวลา
เครื่องกลไกของนาฬิกาตั้งโต๊ะ
เครื่องโครโนมิเตอร์
เครื่องโครโนเมทริค
เครื่องโครโนสโคป
เครื่องรางทำด้วยเงิน
เครื่องรางทำด้วยทองคำ
เครื่องรางทำด้วยทองคำขาว
เครื่องรางทำด้วยทองเทียม
เครื่องรางทำด้วยเพชรพลอย
เครื่องรางทำด้วยโลหะมีค่า
เครื่องรางทำด้วยอัญมณี
เครื่องรางที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
เครื่องรางที่ใช้เป็นเครื่องประดับกาย
เครื่องรางสำหรับห้อยโทรศัพท์มือถือ
เครื่องรางสำหรับห้อยพวงกุญแจ
เครื่องแสดงสัญลักษณ์ทำด้วยโลหะมีค่า
เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่คลือบด้วยโลหะกึ่งมีค่า
เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
เครื่องแสดงสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะกึ่งมีค่า
เครื่องหมายใช้กลัดประดับหน้าหมวกที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
เครื่องหมายประดับสำหรับติดเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
งานประติมากรรมทำด้วยเงิน
งานประติมากรรมทำด้วยทองคำ
งานประติมากรรมทำด้วยทองคำขาว
งานประติมากรรมทำด้วยโลหะมีค่า
เงินที่ตกแต่งบางส่วน
เงินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
เงินแท่ง
เงินเหลว
จี้นาฬิกาห้อยคอ
จี้ประดับ
จี้ล็อกเกต
จี้สร้อยข้อมือ
จี้สร้อยคอ
จี้สร้อยคอทำด้วยงาช้าง
ชุดสร้อยคอ,แหวน,กำไลข้อมือ และต่างหูเพชร
ชุดสร้อยคอและต่างหูทำด้วยพลอย
ชุดสร้อยคอและต่างหูเพชร
ซองใส่เครื่องประดับ
ซองใส่นาฬิกา
โซ่ใช้เป็นเครื่องประดับ
โซ่ทำด้วยอัญมณี
โซ่นาฬิกา
โซ่นาฬิกาชนิดตั้งพื้น
ฐานตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ
ฐานแหวนใช้เป็นเครื่องประดับ
ด้ายเงินใช้ทำเครื่องประดับ
ด้ายทองใช้ทำเครื่องประดับ
ด้ายทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
เดือยเข็มนาฬิกา
ตราประดับสำหรับกลัดหน้าหมวกที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
ตราประดับสำหรับกลัดอกเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
ตะขอปรับสายนาฬิกา
ตะขอสร้อยข้อมือ
ตะขอสร้อยคอ
ตัวยึดสายนาฬิกา
ตัวเรือนนาฬิกา
ตัวล๊อคของสายนาฬิกาข้อมือ
ต่างหู
ตุ้มหู
ถ้วยรางวัลทำด้วยโลหะมีค่า
ถุงใส่นาฬิกา
แถบตัวเรือนนาฬิกา
แถบสัญลักษณ์ใช้ประดับสำหรับกลัดอกเสื้อที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ
แถบอัญมณีประดับแขน
ทองคำก้อน
ทองคำขาวชนิดแท่ง
ทองคำขาวชนิดเหลว
ทองคำขาวที่ตกแต่งบางส่วน
ทองคำขาวที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ทองคำที่ตกแต่งบางส่วน
ทองคำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ทองคำแท่ง
ทองเคที่ตกแต่งบางส่วน
ทองเคที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ท่อนโลหะมีค่า
ทับทิม
ทับทิมเทียม
แท่งโลหะผสมของโลหะมีค่า
แท่งโลหะมีค่า
แท่งโลหะมีค่าผสมเงิน
แท่งโลหะมีค่าผสมทองคำ
แท่งโลหะมีค่าผสมทองคำขาว
นาฬิกา
นาฬิกากำไล
นาฬิกาข้อมือ
นาฬิกาข้อมือใช้จับเวลา
นาฬิกาข้อมือไฟฟ้า
นาฬิกาข้อมือระบบอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาเข็มกลัด
นาฬิกาแขวน
นาฬิกาแขวนระบบอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาไขลาน
นาฬิกาควบคุมเวลา
นาฬิกาควอทซ์
นาฬิกาควอทซ์แบบอนาล็อก
นาฬิกาโครโนกราฟ
นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาชนิดมีลูกตุ้ม
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
นาฬิกาตั้งโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาตั้งทำด้วยโลหะมีค่า
นาฬิกาติดรถยนต์
นาฬิกาที่กดหยุดเวลาได้
นาฬิกาที่ทำงานด้วยเครื่องกลไกอัตโนมัติ
นาฬิกาที่มีเครื่องคิคเลขอิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาที่มีโคมไฟประดับ
นาฬิกาที่มีวิทยุ
นาฬิกาที่มีสายโซ่ห้อยคอ
นาฬิกาประดับด้วยเพชรพลอย
นาฬิกาปลุก
นาฬิกาไฟฟ้า
นิลที่ตกแต่งบางส่วน
นิลที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ปิ่นปักผมทำด้วยอัญมณี
ปุ่มไขลานนาฬิกา
ปุ่มตั้งเข็มนาฬิกา
ปุ่มตั้งเวลานาฬิกา
ผ้ายันต์ที่เป็นเครื่องประดับทำด้วยเพชรพลอย
แผ่นโลหะมีค่า
ฝาปิดด้านหลังนาฬิกา
พลอยที่เจียระไนแล้ว
พลอยที่ยังไม่ได้เจียระไน
พลอยเทียม
พลอยประดับรองเท้า
พลอยรูปพรรณ
พลอยสี
พลอยสีเขียว
พลอยสีเขียวปนน้ำเงินอ่อน
พลอยสีเขียวโอลิวีน
พลอยสีแดง
พลอยสีน้ำเงิน
พลอยสีฟ้า
พลอยสีฟ้าใส
พลอยสีม่วง
พลอยสีเหลือง
พลอยสีเหลืองอ่อน
พวงกุญแจ
เพชร
เพชรเทียม
ไพฑูรย์
ไพลิน
ไพลินเทียม
ไพลินสังเคราะห์
เฟืองนาฬิกา
มรกต
มรกตสังเคราะห์
เม็ดมะยมนาฬิกา
โมเดลหุ่นจำลองทำด้วยโลหะมีค่าใช้ประดับตกแต่ง
รูปจำลองของตึกทำด้วยทองคำ
รูปปั้นทำด้วยโลหะมีค่า
รูปหล่อทำด้วยโลหะมีค่า
เรือนนาฬิกา
เรือนนาฬิกาข้อมือ
เรือนแหวนทองคำ
ลวดทำด้วยโลหะมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ
ล็อกเกตห้อยคอ
ลานนาฬิกา
ลานนาฬิกาข้อมือ
ลานนาฬิกาจับเวลาวิ่ง
ลานนาฬิกาตั้งโต๊ะ
ลูกตุ้มนาฬิกา
ลูกปัดสำหรับทำเครื่องประดับ
โลหะมีค่าแพลเลเดียม
โลหะมีค่ารูทีเนียม
โลหะมีค่าโรเดียม
โลหะมีค่าออสเมียม
โลหะมีค่าอิริเดียม
สปริงนาฬิกา
สปริงนาฬิกาข้อมือ
สร้อยข้อเท้าใช้เป็นเครื่องประดับ
สร้อยข้อเท้าที่ทำด้วยอัญมณี
สร้อยข้อมือใช้เป็นเครื่องประดับ
สร้อยข้อมือที่ทำด้วยอัญมณี
สร้อยคอใช้เป็นเครื่องประดับ
สร้อยคอที่ทำด้วยอัญมณี
สร้อยนาฬิกาพก
สร้อยประคำที่ใช้ในการสวดมนต์
สร้อยประดับรองเท้า
สร้อยพลอยรูปพรรณ
สร้อยเพชร
สร้อยลูกโซ่ทำด้วยโลหะมีค่า
สร้อยลูกโซ่ทำด้วยโลหะมีค่าเทียม
สร้อยลูกโซ่ที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
สร้อยสังวาลทำด้วยโลหะมีค่า
สร้อยสังวาลทำด้วยอัญมณี
ส่วนรองรับนาฬิกา
ส่วนหัวนาฬิกา
สายคาดนาฬิกา
สายนาฬิกา
สายนาฬิกาข้อมือทำด้วยโลหะ
สายนาฬิกาข้อมือทำด้วยหนัง
สายนาฬิกาชนิดกำไล
สายนาฬิกาชนิดยืดได้
สายนาฬิกาแบบแถบผ้า
หน้าปัทม์นาฬิกา
หน้าปัทม์นาฬิกาแสงอาทิตย์
หมุดไขลานนาฬิกา
หมุดสายนาฬิกา
หัวหมุดนาฬิกาใช้ตั้งเวลา
หัวแหวนทำด้วยงาช้าง
หินกึ่งมีค่า
หินคริสตัล
หินเทียมสำหรับทำเครื่องประดับ
หินเพริดอต
หินมีค่า
หินมีค่าที่ขัดเป็นรูปทรงกลม
หินมีค่าสังเคราะห์
หินโมรา
หินโมราเทียม
หินสีคราม
หินแสงจันทร์
หินหยก
หินออนิกซ์
หินโอปอล
หินโอปอล์เทียม
หูสายนาฬิกา
เหรียญกษาปณ์
เหรียญเข็มกลัดทำด้วยเงิน
เหรียญเข็มที่มีรูปเครื่องหมายทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญเงิน
เหรียญตรา
เหรียญตราขนาดใหญ่
เหรียญตราประจำตำแหน่งทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญทองแดง
เหรียญทำด้วยทองคำ
เหรียญทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญที่ระลึกใช้ประดับอกเสื้อ
เหรียญที่ระลึกทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญที่ระลึกประดับอัญมณี
เหรียญประดับติดเข็มกลัดทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญประดับทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญประดับที่เป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะมีค่า
เหรียญประดับเพชรพลอย
เหรียญสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะกึ่งมีค่า
เหรียญสัญลักษณ์ที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า
เหรียญสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะกึ่งมีค่า
เหรียญสัญลักษณ์ที่ทำด้วยโลหะมีค่า
แหวนไข่มุก
แหวนเงิน
แหวนชุบทองเค
แหวนแต่งงานทำด้วยโลหะมีค่า
แหวนทองคำ
แหวนทองคำขาว
แหวนทองคำประดับพลอย
แหวนทองคำประดับเพชร
แหวนทองคำรูปพรรณ
แหวนทองคำลงยา
แหวนทองเค
แหวนทับทิม
แหวนทำด้วยโลหะมีค่าเทียม
แหวนที่ใช้เป็นเครื่องประดับ
แหวนนาก
แหวนนาฬิกา
แหวนประดับอัญมณี
แหวนพลอยรูปพรรณ
แหวนเพชร

เครื่องหมายการค้าจำพวก14

Translate »