เครื่องหมายการค้าจำพวก15

เครื่องหมายการค้าจำพวก15

กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีโดยเฉพาะ
กระเป๋าใส่ปี่
กรับ
กรับญี่ปุ่น
กรับแม็กซิกัน
กลอง
กลองแขก
กลองคองก้า
กลองคาวเบล
กลองชนะ
กลองชวา
กลองชุด
กลองชุดที่ใช้ในวงดนตรี
กลองตะโพน
กลองแต๊ก
กลองทอมทอม
กลองทิมปานี
กลองแทมโบรีน
กลองบองโก
กลองยาว
กล่องเสียงดนตรี
กลองเสียงต่ำ
กีตาร์เบสส์
กีต้าร์โปร่ง
กีต้าร์ไฟฟ้า
กีตาร์อิเล็กทรอนิกส์
ขนหางม้าสำหรับทำคันชักซอ
ขลุ่ย
ขลุ่ยฝรั่ง
ขาตั้งกลอง
ขาตั้งกีตาร์
ขาตั้งคีย์บอร์ดเครื่องดนตรี
ขาตั้งเครื่องดนตรี
ขิม
คลาฟ
ค้อนปรับแต่งเสียงดนตรี
คันชักสำหรับเครื่องดนตรี
คันเหยียบสำหรับเครื่องดนตรี
คีย์บอร์ดของเครื่องดนตรี
คีย์บอร์ดเครื่องดนตรีไฟฟ้าสำหรับเด็ก
คีย์บอร์ดระบบดิจิตอลใช้ในการเทียบเสียงดนตรี
เครื่องดนตรีประเภทกลอง
เครื่องดนตรีประเภทเคาะจังหวะ
เครื่องดนตรีประเภทเคาะตี (เพอร์คัสชั่น)
เครื่องดนตรีประเภทเป่า
เครื่องดนตรีประเภทสาย
เครื่องดนตรีสำหรับเขย่าให้จังหวะ
แคน
ฆ้อง
ฆ้องวง
จะเข้
ฉาบ
ฉิ่ง
ซอด้วง
ซอสามสาย
ซอสายเดี่ยว
ซออู้
แซกโซโฟน
ไซโลโฟน
ตะโพน
ตัวขยายสัญญาณเสียงกีต้าร์
ตัวปรับแต่งเสียงดังเบาของเครื่องดนตรี
แตร
แตรเดี่ยว
แตรทองเหลือง
แตรยาวทรอมโบน
แตรใหญ่
ท่อลมที่เป็นส่วนประกอบของออร์แกนท่อ
ที่แขวนกีตาร์
ที่แขวนเครื่องดนตรี (ระบุ)
แทมโบรีน
แบนโจ
ปิ๊คกีต้าร์
ปี่
ปี่คลาริเนท
ปี่คอนทราบาสซูน
ปี่ชวา
ปี่ดับเบิ้ลบาสซูน
ปี่บาสซูน
ปี่สก็อต
ปี่โอโบ
เปียโน
เปียโนไฟฟ้า
แป้นลูกยางใช้ดีดทำเสียงดนตรีของ (ระบุ)
แป้นเหยียบของกลอง
แป้นเหยียบของกีต้าร์
แป้นเหยียบของเครื่องดนตรี (ระบุ)
โปงลาง
พิณ
พิณไม้
พิณฮาร์ป
มาราคัส
มาริมบา (ระนาดตะวันตก)
เมาท์ออร์แกน
แมนโดลิน
ไม้เคาะจังหวะ
ไม้ตีกลอง
ไม้ตีกลองหัวใหญ่
ไม้ตีระฆัง
ไม้ให้จังหวะของวาทยกร
ไม้ให้จังหวะสำหรับอุปกรณ์ดนตรีใช้ทำเสียงกระดิ่งคอวัว
ระฆังที่เป็นเครื่องดนตรี
ระฆังราว (เครื่องดนตรี)
ระนาด
ระนาดฝรั่ง
ระนาดเหล็กกล็อคเคนสปิล
ระนาดเอก
รำมะนา
ลูกแซคคู่ใช้ให้จังหวะดนตรี
ไวปราโฟน
ไวโอลิน
ไวโอลินขนาดเล็ก
สแตนด์วางโน๊ตดนตรี
ส้อมใช้ตั้งเสียงเครื่องดนตรี
สายกีต้าร์
สายของเครื่องดนตรี (ระบุ)
สายแจ็คเสียบกีตาร์
สายไวโอลิน
สายสะพายกีต้าร์
หนังกลอง
หีบเพลงชัก
หีบเพลงชักแอคคอเดียน
หีบเพลงใช้ปากเป่า
หีบเพลงบาร์เรล
หีบเพลงเป่าออร์แกน
หีบเพลงเป่าฮาโมนิก้า
เหล็กเคาะจังหวะดนตรีรูปสามเหลี่ยม
ออร์แกนท่อ
ออร์แกนไฟฟ้า
อังกะลุง
อุปกรณ์หมุนเปลี่ยนแผ่นโน๊ตเพลง
อูกูเลเล่

เครื่องหมายการค้าจำพวก15

Translate »