เครื่องหมายการค้าจำพวก19

เครื่องหมายการค้าจำพวก19

กรงนกขนาดใหญ่ไม่ได้ทำด้วยโลหะที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กับประตู
กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กับหน้าต่าง
กรอบกระจกชนิดเลื่อนขึ้นลงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ระเบียง
กรอบกระจกหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กรอบด้านบนของประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กรอบด้านบนของหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กรอบหลังคาไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
กระจกกันกระสุน
กระจกโค้งที่ใช้ในการก่อสร้าง
กระจกฉนวนที่ใช้ในการก่อสร้าง
กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง
กระจกนิรภัย
กระจกนิรภัยรถยนต์
กระจกสะท้อนแสงใช้ในการก่อสร้าง
กระจกเสริมลวดใช้ในการก่อสร้าง
กระจกใสแผ่นเรียบใช้ในการก่อสร้าง
กระจกหน้าต่างที่ไม่ใช่หน้าต่างยานพาหนะ
กระดานกระโดดน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระดาษบุผนังใช้ในการก่อสร้าง
กระดาษอัดใช้ในการก่อสร้าง
กระดาษอัดบุเรซินใช้ในการก่อสร้าง
กระท่อมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
กระเบื้องเคลือบเซรามิคปูพื้น
กระเบื้องเคลือบดินเผาใช้ปูพื้น
กระเบื้องเคลือบบุผนัง
กระเบื้องเคลือบปูพื้น
กระเบื้องเคลือบโมเสคใช้ปูพื้น
กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา
กระเบื้องเซรามิคปูพื้น
กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนัง
กระเบื้องดินเผาเคลือบปูพื้น
กระเบื้องทำด้วยไวนิลใช้ปูพื้น
กระเบื้องทำด้วยหินใช้ปูพื้น
กระเบื้องบุผนังทำด้วยดินเหนียว
กระเบื้องบุผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องปูกำแพงไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องปูทางเท้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องปูพื้นหินขัด
กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยดินเหนียว
กระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กระเบื้องยางบุผนัง
กระเบื้องยางปูพื้น
กระเบื้องใยแก้วมุงหลังคา
กระเบื้องใยหินมุงหลังคา
กระเบื้องลูกฟูกมุงหลังคา
กระเบื้องหินชนวนใช้มุงหลังคา
กล่องรับจดหมายทำด้วยอิฐ
ก้อนกรวด
ก้อนกรวดใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต
ก้อนคอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง
ก้อนพลาสติกสำหรับรองพื้นใช้สร้างถนน
กันสาดอาคารไม่ได้ทำด้วยโลหะ
กำแพงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ข้อต่อแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ขอบคันหินสำหรับกั้นเป็นขอบในการปูพื้นด้วยบล็อคปูถนน
ขั้นบันไดคอนกรีต
ขั้นบันไดทำด้วยไม้
ขั้นบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ขื่อที่ทำด้วยไม้
ขื่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ครอบกระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คอกม้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คอกหมูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คอนกรีต
คอนกรีตทนความร้อน
คอนกรีตทนไฟ
คอนกรีตที่ใช้ทำโครงสร้าง
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป
คอนกรีตผสมเสร็จใช้ในการก่อสร้าง
คานซีเมนต์สำเร็จรูป
คานทำด้วยไม้
คานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง
คานเสริมผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คานเสริมพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คิ้วขอบกระเบื้องทำด้วยพลาสติก
คิ้วขอบกระเบื้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คิ้วผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คิ้วพื้นทำด้วยไม้
คิ้วพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
คิ้วเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงของอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงติดตั้งแผ่นกระจกสำหรับประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงติดตั้งแผ่นกระจกสำหรับหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงที่ใช้ในการเพาะปลูกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงฝ้าเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงเรือนเพาะชำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงสร้างอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
โครงหลังคาไม้
โครงอาคารทำด้วยคอนกรีต
งานประติมากรรมทำด้วยคอนกรีต
งานประติมากรรมทำด้วยหิน
งานประติมากรรมทำด้วยหินอ่อน
จมูกบันไดทำด้วยพลาสติก
จมูกบันไดทำด้วยยาง
จมูกบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฉากกั้นห้องอาบน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฉากกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ชอล์กดิบ
ชุดกระจกที่ติดตั้งเป็นแผงใช้ในการก่อสร้าง
ชุดเกราะที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เชือกเคลือบน้ำมันดินใช้ในการก่อสร้าง
ซีเมนต์เคลือบป้องกันไฟ
ไซโลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฐานของเสาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
ฐานปล่อยจรวดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฐานรองที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งซ้อนประกอบขึ้นด้วยไม้
ดินเหนียว (ระบุวัตถุประสงค์)
ดินเหนียวใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
ดินเหนียวใช้ในการก่อสร้าง
ดินเหนียวทนไฟใช้ทำอิฐ
ตงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ตอม่อเขื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ตอม่อคอนกรีต
ตอม่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ตอม่อสะพานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ตาข่ายติดประตูหน้าต่างกันแมลงที่ไม่ทำด้วยโลหะ
ตู้โทรศัพท์ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ตู้ไปรษณีย์ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ถังไม้สำหรับหมักไวน์
แถบพลาสติกสำหรับจัดแต่งสวนและสนามหญ้า
ทรายใช้ในการก่อสร้าง
ทรายใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ
ทรายสีเงินใช้ในการก่อสร้าง
ท่อขนาดใหญ่ทำด้วยพลาสติก
ท่อแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
ท่อคอนกรีต
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม
ท่อคอนกรีตใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์
ท่อคอนกรีตที่เสริมความแข็งแรงด้วยตาข่ายโลหะ
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อซีเมนต์
ท่อดิน
ท่อทำด้วยหินทราย
ท่อน้ำทำด้วยพลาสติก
ท่อน้ำทำด้วยพลาสติกพีวีซี
ท่อน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ท่อปูน
ท่อระบายน้ำทำด้วยคอนกรีต
ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยพลาสติก
ท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ท่อระบายน้ำเสียที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ท่อรางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ท่อลมที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
ท่อลมระบายอากาศด้วยพลาสติก
ท่อลมระบายอากาศที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ท่อส่งน้ำเข้าเครื่องกังหันที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ทางเดินทำด้วยไม้
แท็งค์ทำด้วยอิฐและปูน
แท็งค์น้ำทำด้วยคอนกรีต
ธรณีประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
นั่งร้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
นั่งร้านรับน้ำหนักแบบแท่นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในงานก่อสร้าง
น้ำมันดิน
น้ำมันดินใช้ในการก่อสร้าง
บล็อคแก้วใช้ในการก่อสร้าง
บล็อคคอนกรีตใช้ปูพื้น
บล็อคคอนกรีตสำเร็จรูปใช้ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน
บล็อคปูถนนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บล็อคปูทางเดินไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บล็อคปูพื้นไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บล็อคผนังคอนกรีต
บล็อคผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บังตาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและสิ่งทอสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
บันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บัวกาบกล้วยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บัวขอบทำด้วยไม้
บัวเชิงผนังทำด้วยพลาสติก
บัวเชิงผนังทำด้วยไม้
บัวเชิงผนังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บัวประดับทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว
บานเกล็ดประตูไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บานเกล็ดหน้าต่างชนิดม้วนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บานเกล็ดหน้าต่างไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บ้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะแบบเคลื่อนย้ายได้
บ้านสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
บูธพ่นสีที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แบบหล่อคอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง
แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แบบหล่อที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับขึ้นรูปคอนกรีต
แบบหล่อแท่งทำด้วยไม้ใช้ในการก่อสร้าง
แบบหล่อส่วนโค้งของบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แบบหล่อหน้าจั่วหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แบริเออร์ทำด้วยพลาสติกใช้กั้นถนน
แบริเออร์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้กั้นถนน
ประตูกันไฟไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูกำแพงไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูแขวนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูโค้งไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
ประตูทำด้วยไม้
ประตูพับไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูม้วนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูไม้อัด
ประตูเลื่อนไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ประตูหน้าบ้านมีหลังคาคลุมไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ปล่องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ประกอบปล่องไฟเตาผิง
ปล่องไฟเตาผิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ป้อมยามสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะแบบเคลื่อนย้ายได้
ป้ายเลขที่บ้านทำด้วยหินแกะสลัก
ป้ายเลขที่บ้านทำด้วยหินอ่อนแกะสลัก
ป้ายสัญญาณจราจรชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ป้ายสัญญาณชนิดไม่เรืองแสงและไม่มีกลไกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ปูนก่ออิฐสำเร็จรูป
ปูนกาวที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปูนเกราท์
ปูนขาว
ปูนขาวใช้ฉาบผนัง
ปูนฉาบเตาผิง
ปูนฉาบแต่งผิวหน้าคอนกรีต
ปูนฉาบทำจากแร่ใยหิน
ปูนฉาบทำจากหินแร่ใช้ในการก่อสร้าง
ปูนฉาบผนัง
ปูนฉาบสำเร็จรูป
ปูนซีเมนต์ (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนซีเมนต์ชนิดพ่นฉาบสำเร็จรูป
ปูนซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้าง
ปูนซีเมนต์ใช้ในการขุดเจาะ
ปูนซีเมนต์ซิลิกา
ปูนซีเมนต์ทนความร้อนสำหรับการฉาบ
ปูนซีเมนต์ปรับระดับพื้น
ปูนซีเมนต์ผสม
ปูนซีเมนต์ผสมใช้ก่ออิฐ
ปูนซีเมนต์ผสมใช้ฉาบภายในและภายนอกอาคาร
ปูนซีเมนต์ผสมใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
ปูนซีเมนต์ผสมใช้ในการซ่อมแซมผนัง
ปูนซีเมนต์ผสมใช้โบกปิดรอยแตกร้าว
ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวสำเร็จรูป
ปูนซีเมนต์ผสมวัตถุเรืองแสง
ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูป
ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับอุดรอยรั่วหลังคา
ปูนซีเมนต์แมกนีเซีย
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีทราย กรวด และหินบดผสมใช้ในการทำคอนกรีต
ปูนซีเมนต์สำหรับเตาหลอมเหล็ก
ปูนซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
ปูนปลาสเตอร์ (ระบุวัตถุประสงค์)
ปูนปลาสเตอร์ใช้ในการก่อสร้าง
ปูนมาร์ล
ปูนเม็ด
ปูนยาแนวกระเบื้อง
ปูนยิปซั่ม
แปหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ผงหินชนวน
ผนังกั้นห้องน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ผนังซีเมนต์สำเร็จรูป
ผนังทำด้วยไม้
ผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
ผ้าสักหลาดที่ใช้ในการก่อสร้าง
แผงคอนกรีตกั้นถนน
แผ่นกระดานแข็งทำด้วยไม้
แผ่นกระดานทำด้วยพลาสติกใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกระดานทำด้วยโพลีเมอร์แข็งและแร่ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกระดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกระดานปิดฝาผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นกระดานปูพื้นที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นกระดานไฟเบอร์ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกระดานไม้ใช้ทำกรอบกำแพงและประตู
แผ่นกระดานเยื่อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกระดานอัดแข็งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นกั้นด้านนอกอาคารที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นกั้นผนังไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นคอนกรีต
แผ่นคอนกรีตใช้ปูทางเท้า
แผ่นคอนกรีตที่ใช้ปูพื้น
แผ่นคอนกรีตปูพื้นชนิดมีลาย
แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นคอนกรีตเสริมแรง
แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นเคาน์เตอร์หินอ่อนเทียม
แผ่นจารึกทำด้วยคอนกรีต
แผ่นจารึกทำด้วยหิน
แผ่นจารึกทำด้วยหินอ่อน
แผ่นซิลิกาใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นซีเมนต์ใช้ปูทางเท้า
แผ่นซีเมนต์ใช้ปูพื้น
แผ่นเซลโลกรีตใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นบุผนังทำด้วยกระดาษอัดเสริมด้วยเรซิน
แผ่นบุผนังทำด้วยโพลีเมอร์ผสมแร่ธาตุ
แผ่นบุผนังทำด้วยไฟเบอร์
แผ่นบุผนังทำด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิน
แผ่นบุผนังทำด้วยไม้
แผ่นบุผนังทำด้วยเศษไม้อัด
แผ่นบุผนังที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นบุผนังประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นบุเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นป้ายหลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นฝ้าเพดานทำมาจากยิปซั่ม
แผ่นฝ้าเพดานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นพลาสติกโปร่งแสงใช้มุงหลังคา
แผ่นพลาสติกสำหรับระบายน้ำใต้ดินใช้ในการก่อสร้างถนน
แผ่นพลาสเตอร์บอร์ด
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
แผ่นพื้นซีเมนต์
แผ่นพื้นทำด้วยพลาสติก
แผ่นพื้นปาร์เก้
แผ่นพื้นไม้
แผ่นพื้นยาง
แผ่นพื้นลามิเนต
แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
แผ่นพื้นหินขัดสำเร็จรูป
แผ่นไม้กระดานใช้ในงานก่อสร้าง
แผ่นไม้ก๊อกอัด
แผ่นไม้ฉลุลายใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นไม้ชนิดดัดได้ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นไม้ใช้ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน
แผ่นไม้ใช้ทำโครงผนัง
แผ่นไม้ใช้ทำถัง
แผ่นไม้ใช้ทำบันได
แผ่นไม้ใช้ทำประตู
แผ่นไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
แผ่นไม้ใช้ทำหน้าต่าง
แผ่นไม้ใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นไม้บางสำหรับประกบใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นไม้ปูพื้น
แผ่นไม้ลามิเนตใช้ปูพื้น
แผ่นไม้สำหรับประกบผนัง
แผ่นยางมะตอยใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นยางรองรับการสั่นสะเทือนใช้ในการก่อสร้าง
แผ่นยิปซั่ม
แผ่นใยสังเคราะห์จีโอเทกซ์ไทล์
แผ่นหิน
แผ่นหินสังเคราะห์
ฝาครอบปล่องไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฝาครอบเสารั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ฝาปิดท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
พื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
พื้นยกระดับที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เพิงชั่วคราวที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เม็ดแก้วสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนถนน
แม่พิมพ์คอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง
แม่พิมพ์บัวผนังคอนกรีต
แม่พิมพ์บัวพื้นคอนกรีต
แม่พิมพ์ไม้ใช้ในงานก่อสร้าง
ไม้กึ่งแปรรูป
ไม้ใช้ในการตกแต่งเรือ
ไม้ซีกใช้ทำรั้ว
ไม้ซีกใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ต่อเรือ
ไม้แต่งแบบประกอบประตู
ไม้ท่อน
ไม้ท่อนซุง
ไม้เทียมใช้ในการก่อสร้าง
ไม้แบบใช้ทำแบบจำลองสิ่งก่อสร้าง
ไม้แบบใช้ในงานก่อสร้าง
ไม้ปาร์เก้
ไม้แปรรูป
ไม้รวก
ไม้ระแนง
ไม้วีเนียร์
ไม้สน
ไม้อัด
ไม้อัดชนิดบาง
ไม้อัดซีเมนต์ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่ง
ยางมะตอย
ยิปซั่ม
ยิปซั่มเทียม
รอดทำด้วยไม้
รอดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รั้วกั้นถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รั้วที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รั้วไม้
รั้วสนามที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รางน้ำฝนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รางระบายน้ำตามถนนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รางระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รางระบายน้ำบนหลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ร้านในงานเทศกาลที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ร้านในงานนิทรรศการที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ร้านสำหรับต้นไม้เลื้อยที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ราวจับในบ้านที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ราวทางเดินที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ราวบันไดทำด้วยไม้
ราวบันไดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ราวระเบียงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
รูปแกะสลักทำด้วยคอนกรีต
รูปแกะสลักทำด้วยหิน
รูปแกะสลักทำด้วยหินอ่อน
รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยคอนกรีต
รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหิน
รูปปั้นขนาดเล็กทำด้วยหินอ่อน
รูปปั้นทำด้วยคอนกรีต
รูปปั้นทำด้วยหิน
รูปปั้นทำด้วยหินทราย
รูปปั้นทำด้วยหินอ่อน
รูปหล่อทำด้วยคอนกรีต
เรือนปลูกต้นไม้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เรือนเพาะชำที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ลานสเก็ตที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เล้าไก่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
วงกบประตูที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
วงกบหน้าต่างทำด้วยคอนกรีต
วงกบหน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
วัสดุก่อสร้างที่ทนความร้อนไม่ได้ทำด้วยโลหะ(ระบุให้ชัดเจนเป็นอย่างๆ)
วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ (ระบุให้ชัดเจนเป็นอย่างๆ)
วัสดุเคลือบพื้นอาคาร
วัสดุใช้เคลือบถนน
วัสดุเสริมแรงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
วาล์วท่อน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ยาง หนัง และพลาสติก
วาล์วปากท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ยาง หนัง และพลาสติก
ศาลาสำเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
สระว่ายน้ำที่มีโครงสร้างเป็นพลาสติก
สระว่ายน้ำมีโครงสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
สารยึดติดสำหรับทำหิน
สารยึดติดสำหรับทำอิฐ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มซีเมนต์สำเร็จรูป
เสาเข็มทำด้วยคอนกรีต
เสาเข็มที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาเข็มสำเร็จรูปที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาคอนกรีต
เสาคอนกรีตอัดแรง
เสาค้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการก่อสร้าง
เสาซีเมนต์
เสาติดป้ายโฆษณาทำด้วยพลาสติก
เสาติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะและกระดาษ
เสาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาโทรเลขที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาโทรศัพท์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาธงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาผูกเรือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
เสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เสาหิน
หน้าต่างกระจกสี
หน้าต่างทำด้วยไม้
หน้าต่างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หน้าต่างบนช่องหลังคาทำด้วยไม้
หน้าต่างบานเกล็ดไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หมอนรถไฟทำด้วยคอนกรีต
หมอนรถไฟที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หลังคาคอนกรีต
หลังคาโค้งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หลังคาที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หลังคาไม้
หลุมฝังศพที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำเร็จรูปไม่ได้ทำด้วยโลหะ
หินกากแร่ใช้ในการก่อสร้าง
หินกาบใช้ปูพื้น
หินแกรนิต
หินขัดสำเร็จรูปใช้ปูพื้น
หินควอตซ์
หินชนวนใช้ในการก่อสร้าง
หินใช้ในการก่อสร้าง
หินใช้ประดับตกแต่ง
หินใช้ปิดตกแต่งชั้นนอก
หินซิลิกา
หินทรายใช้ในการก่อสร้าง
หินเทียม
หินธรรมชาติใช้ในการก่อสร้าง
หินปูทางเดิน
หินปูนใช้ในการก่อสร้าง
หินผสมปูนขาว
หินภูเขาไฟ
หินโรยทางรถไฟ
หินลายไม้
หินสีเทาใช้ในการก่อสร้าง
หินอลาบาสเตอร์
หินอ่อน
หินอ่อนเทียม
อกไก่ที่เป็นส่วนของหลังคา
อนุสาวรีย์ทำด้วยคอนกรีต
อนุสาวรีย์ทำด้วยหิน
อนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อน
อนุสาวรีย์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
อาคารเรือนกระจกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
อ่างอาบน้ำนกทำด้วยคอนกรีต
อ่างอาบน้ำนกที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
อิฐ
อิฐแก้ว
อิฐคอนกรีตสำหรับปูพื้น
อิฐเซรามิค
อิฐดินเผา
อิฐทนไฟ
อิฐบล็อค
อิฐเผา
อิฐมวลเบา
อิฐมอญชนิดรีดลาย
อู่ลอยน้ำที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้จอดเรือ

เครื่องหมายการค้าจำพวก19

Translate »