เครื่องหมายการค้าจำพวก22

เครื่องหมายการค้าจำพวก22

กระชังเลี้ยงปลา
กระสอบใช้เก็บวัสดุ
กระสอบใช้ในการขนส่ง
กระสอบทำจากสิ่งทอ
กระสอบทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์ใช้ในการขนส่ง
กระสอบทำด้วยสิ่งทอสำหรับบรรจุหีบห่อ
กระสอบบรรจุข้าวสาร
กระสอบป่าน
กระสอบผ้าใบสำหรับเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
ขนแกะ
ขนแกะใช้ในการยัดไส้
ขนนก
ขนนกใช้ในการบุรอง
ขนนกใช้ในการยัดไส้
ขนนกใช้ยัดไส้เครื่องนอน
ขนนกใช้ยัดไส้เครื่องเบาะ
ขนเป็ด
ขนแพะ
ขนม้า
ขนสัตว์ชนิดตัดแล้ว
ขนสัตว์ชนิดเป็นแผ่น
ขนสัตว์เทียม
ขนสัตว์ปีก
ขนสัตว์ปีกใช้ยัดไส้เครื่องนอน
ขนสัตว์ปีกใช้ยัดไส้เครื่องเบาะ
ขนสัตว์ฟอก
ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์
ขนหางม้า (ระบุวัตถุประสงค์)
ขนหางม้าที่ไม่ได้ใช้ทำแปรง
ขนอ่อน (ขนสัตว์ปีก)
ขี้กบ
ขี้เลื่อยใช้ในการยัดไส้
เชือก
เชือกเกลียว
เชือกเกลียวสำหรับทำตาข่าย
เชือกเคลือบขี้ผึ้ง
เชือกใช้ในการปีนเขา
เชือกใช้ในการหีบห่อ
เชือกใช้โยงเรือ
เชือกทำจากเส้นใยธรรมชาติ
เชือกทำด้วยฝ้าย
เชือกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
เชือกไนล่อน
เชือกผูกของ
เชือกพลาสติก
เชือกฟั่น
เชือกฟาง
เชือกฟางสำหรับมัดของ
เชือกไฟเบอร์ใช้ผูกใบเรือ
เชือกโยงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
เชือกลากรถ
เชือกลากรถยนต์
เชือกลากเรือ
เชือกสลิงที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
เชือกสังเคราะห์
เชือกสายป่าน
ตาข่าย
ตาข่ายกันแสงแดด
ตาข่ายคลุมแปลงปลูกพืช
ตาข่ายจับปลาใช้ในการพาณิชย์
ตาข่ายทำจากปอถัก
ตาข่ายทำจากฝ้ายถัก
ตาข่ายไนล่อน
ตาข่ายพรางตา
ตาข่ายพรางเรดาห์
ตาข่ายพรางแสง
ตาข่ายพลาสติก
ตาข่ายโพลีเอทิลีนใช้ดักปลา
ตาข่ายใยแก้ว
ตาข่ายใยสังเคราะห์
ตาข่ายเลี้ยงปลา
ตาข่ายสำหรับให้อาหารสัตว์
เต้นท์
เต้นท์คลุมรถยนต์
เต้นท์ผ้าใบ
เต้นท์ผ้าใบสำเร็จรูป
เต้นท์สำหรับการไต่เขา
เต้นท์สำหรับการพักแรม
เต็นท์สำหรับตั้งแคมป์
ถุงของขวัญทำด้วยผ้า
ถุงของขวัญสำหรับใส่ขวดไวน์ทำด้วยสิ่งทอ
ถุงชลประทานใช้รดน้ำต้นไม้
ถุงใช้ในการเก็บรักษาของขนาดใหญ่
ถุงซักรีด
ถุงตาข่ายใช้ในการเก็บรักษาของ
ถุงตาข่ายใช้ใส่เสื้อผ้าสำหรับซัก
ถุงทำด้วยสิ่งทอใช้ในการเก็บวัสดุจำนวนมาก
ถุงทำด้วยสิ่งทอใช้ในการขนส่ง
ถุงทำด้วยสิ่งทอใช้ในการหีบห่อ
ถุงทำด้วยสิ่งทอสังเคราะห์ใช้ในการขนส่ง
ถุงทำด้วยสิ่งทอสำหรับบรรจุของขนาดใหญ่
ถุงไปรษณีย์
ถุงผ้าใช้ในการเก็บรักษาของ
ถุงผ้าใบใช้ในการเก็บรักษาของ
ถุงใส่รองเท้าเพื่อการเก็บรักษา
ถุงใส่ศพ
ถุงหมักอาหารสัตว์
แถบไนล่อนใช้ในการขนย้าย
แถบไนล่อนใช้ในการลากจูง
แถบไนล่อนพร้อมตะขอและห่วงรัดใช้ในการขนถ่าย
แถบรัดใช้ในการลากจูง
แถบรัดเพื่อผูกดึงหรือยกของเพื่อการขนถ่าย
นุ่น
นุ่นทำจากเยื้อไม้ใช้ยัดไส้
บันไดเชือก
ใบเรือ
ปอกระเจา
ป่าน
ป่านอะซิเตท
ปุยขนสัตว์
เปลญวน
ผมม้า
ผ้าใบ
ผ้าใบกันแดด
ผ้าใบกันน้ำ
ผ้าใบกันฝน
ผ้าใบกันสาด
ผ้าใบคลุมของ
ผ้าใบเคลือบน้ำมัน
ผ้าใบใช้ทำเหมือง
ผ้าใบทำด้วยวัสดุสังเคราะห์
ผ้าใบทำด้วยสิ่งทอ
ผ้าใบเรือ
ฝ้ายใช้ในการยัดไส้
ฝ้ายดิบ
ฟองน้ำใช้ทำเบาะ
ฟางใช้ในการยัดไส้
มูลฝ้าย
ใยแก้วสำหรับใช้ในการทอผ้า
ใยผ้าใช้ในการยัดไส้
ใยฝ้าย
ใยฝ้ายใช้บุรองผ้านวม
ใยสังเคราะห์สำหรับยัดไส้
แร้วดักสัตว์ทำจากตาข่าย
วัสดุใช้ในการหีบห่อ (ใช้กันกระแทก, อัดให้เต็ม) ที่ไม่ใช่ยาง, พลาสติก, กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
วัสดุใช้ยัดเบาะทำจากไฟเบอร์
วัสดุใช้ยัดไส้ที่ไม่ได้ทำด้วยพลาสติก
วัสดุใช้ยัดไส้ที่ไม่ได้ทำด้วยยาง
วัสดุที่ใช้บุรอง ที่ไม่ได้ทำดวยยาง, พลาสติก, กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง
วัสดุที่ใช้ยัดไส้ ที่ไม่ได้ทำดวยยาง, พลาสติก, กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง
วัสดุที่ไม่ได้ทำด้วยยางใช้ในการบุรอง
วัสดุบุรองทำจากฝ้ายสำหรับทำผ้านวม
วัสดุใยสังเคราะห์สำหรับใช้ในการกรอง
วัสดุเส้นใยดิบใช้ในการทอผ้า
เศษเชือกใช้ยัดไส้
เศษป่านใช้ยัดไส้
สายคล้องที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
สายพานที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
สายรัดที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะใช้ในการขนย้าย
สาหร่ายทะเลสำหรับยัดไส้
เส้นใยแก้วใช้ในการทอ
เส้นใยคาร์บอนสำหรับใช้ในการทอผ้า
เส้นใยดิบ
เส้นใยทอผ้าทำจากใยสังเคราะห์
เส้นใยทำจากต้นกล้วย
เส้นใยที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์
เส้นใยไนล่อน
เส้นใยผสมของไนล่อนกับอะคริลิค
เส้นใยผ้าเทียม
เส้นใยฝ้ายอะคริลิค
เส้นใยโพลิเอสเตอร์
เส้นใยโพลีแอมไมด์
เส้นใยฟิลาเมนต์
เส้นใยไฟเบอร์
เส้นใยมะพร้าว
เส้นใยสังเคราะห์
เส้นใยสังเคราะห์ที่ปลายเส้นใยติดกัน
เส้นใยสิ่งทอ
เส้นใยสิ่งทอสังเคราะห์
เส้นใยอะซิเตท
เส้นใยอะรามิดใช้กับสิ่งทอ
แสลน
ไส้ผ้านวมทำจากฝ้าย
ไส้ผ้านวมทำด้วยใยสังเคราะห์
อวน

เครื่องหมายการค้าจำพวก22

Translate »