เครื่องหมายการค้าจำพวก43

เครื่องหมายการค้าจำพวก43

เกสต์เฮาส์
ค็อกเทลเลาจน์
คอฟฟี่ช็อป
คอฟฟี่บาร์
คอฟฟี่เฮ้าส์
คาเฟ่
คาเฟทีเรีย
ค่ายพักแรมวันหยุด
แคนทีน
แค้มป์สำหรับท่องเที่ยว
จองห้องพักโรงแรม
จองหอพัก
จัดการสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
จัดการสถานที่เพื่อการแสดงนิทรรศการ
จัดเตรียมที่พักชั่วคราว
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบนสายการบิน
จัดที่พักชั่วคราวสำหรับแขกที่มาพักและเดินทางกลับ
จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
จัดและเสริฟอาหาร
จัดสถานที่ตั้งแค้มป์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักในวันหยุดสุดสัปดาห์และที่พักตากอากาศ
จัดหาสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม
จัดหาสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
จัดหาห้องพักโรงแรม
จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
จัดให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ตั้งแคมป์
จัดอาหารนอกสถานที่
ที่พักสัตว์
ทีเฮาส์
เนอสเซอรี่(รับเลี้ยงเด็ก)
บริการแกะสลักอาหาร
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่โดยสั่งผ่านระบบออนไลน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่โดยสั่งผ่านระบบออนไลน์จากระบบอินเตอร์เน็ต
บริการจัดเลี้ยงอาหาร
บริการจัดหาพ่อครัว
บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบการจัดเลี้ยงต้อนรับ(รีเซฟชั่น)
บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม
บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงแรม
บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสโมสร
บริการใช้เช่าอาคารที่เคลื่อนย้ายได้
บริการบาร์ของว่าง
บริการบาร์น้ำชาและกาแฟ
บริการร้านกาแฟ
บริการร้านขายเบเกอรี่
บริการร้านน้ำชาและเค้ก
บริการร้านเบเกอรี่
บริการร้านอาหาร
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
บริการร้านไอศกรีม
บริการห้องดื่มชา
บริการอาหารและเครื่องดื่มใน(ระบุสถานที่)
บังกะโล
บ้านพักคนชรา
บ้านพักชั่วคราว
บ้านพักตากอากาศ
บ้านพักนักท่องเที่ยว
บ้านพักผู้เกษียณอายุ
บาร์อาหารและเครื่องดื่ม
เบียร์การ์เด้น
เป็นตัวแทนจองที่พักภายในประเทศและต่างประเทศ
ผับ
ฟู้ดทรัค
ภัตตาคาร
โมเต็ล
รับจัดงานเลี้ยงรับรอง
รับจัดเลี้ยงอาหาร
รับจัดสถานที่พักผ่อน
รับจัดอาหารนอกสถานที่
รับดูแลเด็กอ่อนเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กโต
รับฝากสัตว์เลี้ยง
ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านฟาร์ตฟู๊ดแบบบริการตนเอง
รีสอร์ท
โรงน้ำชา
โรงแรม
โรงอาหาร
เล้าจน์
ศูนย์จองโรงแรมทั่วโลก
ศูนย์อาหาร
สแน็คบาร์
สลัดบาร์
สำนักงานจัดหาโรงแรมและบ้านพักชั่วคราว
สำรองห้องพักโรงแรม
ห้องพักโรงแรม
ห้องสัมมนา
หอพัก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกสต์เฮ้าส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัตตาคาร
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องการทำอาหาร
ให้เช่าเครื่องจ่ายน้ำดื่ม
ให้เช่าเครื่องนอน
ให้เช่าเครื่องมือใช้ในการทำอาหาร
ให้เช่าที่พักชั่วคราว
ให้เช่าที่พักอาศัย
ให้เช่าบ้านพักตากอากาศ
ให้เช่าพรมปูพื้น
ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์
ให้เช่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานสังคม
ให้เช่าห้องประชุม
ให้เช่าห้องสัมมนา
ให้บริการที่พักชั่วคราว
ให้สัมปทานโรงแรม
ให้อาหารสัตว์เลี้ยง

เครื่องหมายการค้าจำพวก43

Translate »