เครื่องหมายการค้าจำพวก44

เครื่องหมายการค้าจำพวก44

เก็บบันทึกเกี่ยวกับยาที่จ่ายให้แก่ลูกค้า
เก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
คลีนิคเพื่อสุขภาพ
คลีนิคแพทย์
คลีนิครักษาโรค
คัดเลือกเชื้ออสุจิ
คัดเลือกและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
จัดเตรียมยาและจ่ายยา
จัดแต่งภูมิทัศน์
จัดทำแผนการลดน้ำหนัก
จัดทำรายงานทางการแพทย์
จัดสวน
ช่างตัดแต่งเล็บ
ช่างทำแว่นตา
ช่างเสริมสวย
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ทดสอบด้านจิตวิทยา
ทันตกรรม
ทำป่าไม้
ธนาคารตา
ธนาคารเนื้อเยื่อมนุษย์
ธนาคารเลือด
ธนาคารอสุจิ
บริการจัดดอกไม้
บริการฉายกัมมันตภาพรังสีเพื่อการรักษาโรค
บริการฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
บริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์เพื่อการเกษตร
บริการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร
บริการฉีดวัคซีน
บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
บริการด้านสุขอนามัย
บริการด้านเสริมความงาม
บริการดูแลคนชราที่บ้าน
บริการดูแลผิวพรรณและเส้นผม
บริการดูแลฟัน
บริการดูแลรักษาทางการแพทย์
บริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง
บริการตรวจรักษาทางจิตเวชศาสตร์
บริการตรวจและรักษาสุขภาพ
บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา
บริการทางกสิกรรม
บริการทางการแพทย์
บริการทางเกษตรกรรม
บริการทางด้านโภชนาการ
บริการทางสัตวแพทย์
บริการทำเรือกสวนไร่นา
บริการนวดแผนโบราณ
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
บริการบริจาคโลหิต
บริการบำบัดโรคด้วยการพูด
บริการปลูกผม
บริการผดุงครรภ์
บริการผสมเทียมสัตว์
บริการผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล
บริการเพาะพันธุ์สัตว์
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
บริการรวบรวมและเก็บรักษาโลหิต
บริการรักษาผมร่วงศีรษะล้าน
บริการรักษาโรคแบบทางไกล
บริการวิเคราห์พฤติกรรมสำหรับทางการแพทย์
บริการสักเพื่อความงาม
บริการห้องอาบแสงแดดเทียม
บริการให้คำแนะนำทางเภสัชกรรม
บริการออกใบสั่งยาโดยเภสัชกร
บริการอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
บริการอาบอบนวด
บริการอายุรเวท
บริการเอ็กซ์เรย์สำหรับใช้ในทางการแพทย์
บ้านพักฟื้น
ประเมินสุขภาพสำหรับใช้ในทางการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกป่า
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
ฟาร์มผสมพันธุ์สัตว์
ฟาร์มสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
รวบรวมรายงานทางการแพทย์
รักษาพยาบาล
รักษาโรคตามหลักวิทยาศาสตร์
รักษาโรคแบบแผนโบราณ
รักษาสัตว์
รักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
ร้านเสริมสวย
โรงพยาบาล
โรงเพาะชำกล้าไม้
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาสัตว์
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์ข้อมูลด้านความงาม
ศูนย์เพาะเลี้ยงปลา
ศูนย์ลดความอ้วน
ศูนย์เสริมสวยและความงาม
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง
สถานดูแลรักษาต้นไม้
สถานดูแลรักษาผิวพรรณ
สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา
สถานที่นวดตัว
สถานที่อบซาวน์น่า
สถานพยาบาล
สถานพยาบาลสำหรับสัตว์
สถานพักฟื้น
สถานเสริมความงาม
สถานเสริมความงามเส้นผม
สถาบันเสริมความงาม
สปาทางการแพทย์
สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
สวนพฤกษศาสตร์
สัตวแพทย์
ห้องปฏิบัติกาทางการแพทย์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย
ห้องปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาล
ห้องอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
ห้องอาบน้ำสาธารณะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ให้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
ให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมความงาม
ให้ข้อมูลด้านการแพทย์
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือในทางการแพทย์
ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและดูแลผู้ป่วย
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยตามบ้าน
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวกาย
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอนามัย
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูและรักษาความงาม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนัง
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคมีบำบัด
ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรค
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเสริมความงาม
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านแฟชั่นออกแบบทรงผมและแต่งหน้า(ความงาม)
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและปัญหาชีวิตทางโทรศัพท์
ให้คำแนะนำปรึกษาทเกี่ยวกับการดูแลรักษาสายตา
ให้คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรยาก
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้อาหารและการเลี้ยงกุ้ง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวการทำอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวการปลูกป่า
ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์เกี่ยวกับการจัดการความเคลียด
ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ในการเลือกรถเข็นที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ
ใหคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีแพทย์ ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก
ให้คำปรึกษาทางการสัตวแพทย์
ให้เช่ากระถางปลูกต้นไม้
ให้เช่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร
ให้เช่าเครื่องตัดหญ้า
ให้เช่าเครื่องนวดหน้าเพื่อความงาม
ให้เช่าเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์
ให้เช่าเครื่องวินิจฉัยด้วยอัลตราโซนิค
ให้เช่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ในทางการแพทย์
ให้เช่าต้นไม้และจัดต้นไม้นอกสถานที่
ให้เช่าเตียงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในทางการแพทย์
ให้เช่ารถไถ
ให้เช่าห้องสุขา
ให้เช่าอ่างชิงค์
ให้แนะนำปรึกษาทางการแพทย์
ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์
ออกแบบตกแต่งสวน

เครื่องหมายการค้าจำพวก44

Translate »