เครื่องหมายการค้าจำพวก7

เครื่องหมายการค้าจำพวก7

กบไสไม้ไฟฟ้า
กรรไกรไฟฟ้า
กระดานเลื่อนที่เป็นส่วนของเครื่องปลูกข้าว
กระบอกก๊าซไฮโดรเจนส์ในยานพาหนะทางบก
กระบอกเครื่องอัดอากาศ
กระบอกฉีดกาวชนิดใช้ไฟฟ้า
กระบอกเพลายันจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระบอกยันจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระบอกลดเสียงมอเตอร์เครื่องยนต์
กระบอกลูกสูบรถยนต์
กระบอกสูบของเครื่องยนต์
กระบอกสูบของมอเตอร์
กระบอกสูบเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
กระบอกสูบที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
กระบอกสูบยานพาหนะ
กระบอกสูบวงแหวนไฮดรอลิกสำหรับเครื่องสูบชนิดกำลังน้ำ
กระบอกสูบวงแหวนไฮดรอลิกสำหรับเครื่องไฮดรอสตาติก
กระบอกสูบสูญญากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระบอกสูบไฮครอลิกของเครื่องยนต์
กระบอกสูบไฮครอลิกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระบะล้อเลื่อนที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องลำเลียงสินค้า
กระบังลมใช้กับเครื่องปั๊มน้ำ
กระปุกเกียร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระปุกเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะ
กระสวยทอผ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กระสวยปั่นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กลไกของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการบรรทุก
กลไกของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปผลไม้
กล่องกลไกควบคุมการจ่ายแก๊สแอลพีจีของรถยนต์
กล่องกลไกควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเอทานอลของรถยนต์
กล่องควบคุมการจุดระเบิดหัวเทียนรถของจักรยานยนต์
กล่องดักไอน้ำมันแก๊สโซลีนแบบดูดซึมที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายใน
กังหันแก๊ส
กังหันตีน้ำ
กังหันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กังหันที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
กังหันน้ำใช้ผลิตไฟฟ้า
กังหันเป่าอากาศเข้าลูกสูบ
กังหันระบายความร้อน
กังหันลม
กังหันลมใช้ผลิตไฟฟ้า
กังหันลมระบบไฮดรอลิค
กังหันไอน้ำ
กันชนกระสวยเครื่องทอผ้า
ก้านควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องเล่นเกม
ก้านควบคุมจุดระเบิดส่วนของเครื่องจักร
ก้านวัดน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์
ก้านวัดน้ำมันเครื่องของมอเตอร์
ก้านสูบของเครื่องจักร
ก้านสูบของเครื่องยนต์
ก้านสูบของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
ก้านสูบของมอเตอร์
ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ทำด้วยโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ก้ามปูล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
กี่ทอผ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักรทอผ้า
กุญแจปากตายที่ใช้กำลังลม
กุญแจปากตายไฟฟ้า
เกียร์เครื่องจักร
เกียร์เครื่องทอผ้า
เกียร์เครื่องบิน
เกียร์ถ่ายกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เกียร์ทดกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เกียร์ทดของเครื่องจักร
เกียร์ทดรอบที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เกียร์มอเตอร์ใช้ในการเปิดปิดประตูเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
เกียร์เรือ
แกนบดอาหารที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แกนเพลาที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
แกนยึดกระสวยที่ส่วนของเครื่องจักร
แกนลูกเบี้ยวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แกนหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ขดลวดรอบใบพัดของเครื่องยนต์
ข้อต่อของเครื่องยนต์ของเครื่องจักร
ข้อต่อของเครื่องสูบน้ำ
ข้อต่อของเครื่องอัดอากาศ
ข้อต่อเครื่องอัดน้ำทำด้วยโลหะ
ข้อต่อเครื่องอัดน้ำมันทำด้วยโลหะ
ข้อต่อที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ข้อต่อเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ข้อต่อปั้มน้ำทำด้วยโลหะ
ข้อต่อเพลาของเครื่องจักร
ข้อต่อเพลาของเครื่องยนต์
ข้อต่อย่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ขากระเดื่องกดลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ขาตั้งเครื่องจักร
ขาตั้งเครื่องม้วนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แขนของหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ไขควงกำลังลม
ไขควงนิวเมติก
ไขควงไฟฟ้า
ไขควงไฟฟ้าแบบไร้สาย
คราดใช้กับเครื่องจักรใช้ในการคราด
คลัตช์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ค้อนกำลังลม
ค้อนไฟฟ้า
ค้อนระบบนิวเมติก
ค้อนไฮดรอลิกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ของเครื่องจักร
คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศใช้กับยานพาหนะ
คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์แบบแกนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
คอยล์จุดระเบิดเครื่องยนต์ของรถ
คอยล์จุดระเบิดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
คันชักเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
คันไถที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
คันบังคับลิ้นควบคุมน้ำมันในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
คันส่งเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
คันสตาร์ทของรถจักรยานยนต์
คาร์บูเรเตอร์
คาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์
คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์
เครนยกของ
เครนยกเครื่องยนต์
เครนสำหรับลำเลียงสายเคเบิล
เครื่องกกสัตว์ปีก
เครื่องกดขึ้นรูปแบบเกลียวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกดขึ้นรูปแบบปั้นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกดขึ้นรูปโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองน้ำของเครื่องยนต์
เครื่องกรองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองน้ำมันของเครื่องยนต์
เครื่องกรองฝุ่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองแม่เหล็ก
เครื่องกรองลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองสี
เครื่องกรองอากาศของเครื่องยนต์
เครื่องกรองอากาศที่เป็นส่วนของกังหันก๊าซ
เครื่องกรองอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกรองอาหาร
เครื่องกรองไอเสีย
เครื่องกรอเส้นด้าย
เครื่องกระจายความร้อนของเครื่องยนต์
เครื่องกระจายความร้อนของมอเตอร์
เครื่องกระจายความร้อนของหม้อน้ำเครื่องยนต์
เครื่องกระตุ้นการทำงานของวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว
เครื่องกลไกขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องกลไกขับเคลื่อนเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก
เครื่องกลไกขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์
เครื่องกลไกควบคุมการทำงานของมอเตอร์
เครื่องกลไกจุดระเบิดเครื่องยนต์
เครื่องกลไกสำหรับเปิด-ปิดประตูลิฟท์
เครื่องกลั่นก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกลั่นน้ำมัน
เครื่องกลั่นไอน้ำ
เครื่องกลึงไม้
เครื่องกลึงโลหะ
เครื่องกวนอาหารแบบกังหันชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องกวนอาหารไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
เครื่องกวาดกลบหลุม
เครื่องกวาดตะกอน
เครื่องกวาดถนน
เครื่องกวาดฝ้าไฟฟ้า
เครื่องกวาดพรม
เครื่องกวาดพื้น
เครื่องกวาดสนาม
เครื่องกวาดหิมะ
เครื่องกว้าน
เครื่องกว้านเกลียวไฟฟ้า
เครื่องกว้านเกลียวโลหะไฟฟ้า
เครื่องกว้านเชือกโยงเรือ
เครื่องกว้านวัสดุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกว้านอวน
เครื่องกักก๊าซ
เครื่องกักไอน้ำ
เครื่องกัดเกลียวโลหะไฟฟ้า
เครื่องกัดเซาะโลหะ
เครื่องกัดเซาะหิน
เครื่องกัดโลหะด้วยสารเคมี
เครื่องกำจัดขยะ
เครื่องกำจัดขยะด้วยไฟฟ้า
เครื่องกำจัดของเสียที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกำจัดทราย
เครื่องกำจัดปุ๋ย
เครื่องกำจัดวัชพืช
เครื่องกำจัดเศษอาหาร
เครื่องกำจัดอากาศออกจากหม้อน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซอะเซทิลีนเป็นเชื้อเพลิง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไอน้ำเป็นเชื้อเพลิง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
เครื่องเก็บเกี่ยวและมัดผลผลิตทางการเกษตร
เครื่องเก็บตะกรันหม้อน้ำ
เครื่องเก็บฝุ่นเชิงกล
เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
เครื่องเก็บเล่มหนังสือ
เครื่องเก็บเสียงของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
เครื่องเก็บเสียงของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องเก็บเสียงของมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องเก็บเสียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องเก็บเสียงที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องเกลี่ยดิน
เครื่องเกี่ยวข้าว
เครื่องเกี่ยวถั่วเขียว
เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว
เครื่องเกี่ยวหญ้า
เครื่องขจัดรอยยับของเสื้อผ้า
เครื่องขยายรูระเบิดหินโดยการอัดอากาศ
เครื่องขัดพื้นชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องขัดรองเท้าไฟฟ้า
เครื่องเข้าเล่มหนังสือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมกลไกศูนย์กลางของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมการกลึง
เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซด้วยแรงดันสำหรับเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะ
เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมการจ่ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมการดับของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมการทำงานของบันไดเลื่อน
เครื่องควบคุมการทำงานของลิฟท์
เครื่องควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของเครื่องยนต์
เครื่องควบคุมการทำงานระบบกำลังลมของมอเตอร์
เครื่องควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
เครื่องควบคุมเครื่องจักรใช้ผลิตโลหะ
เครื่องควบคุมจังหวะการปิดเปิดช่องไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
เครื่องควบคุมเชื้อเพลิง
เครื่องควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมแผงวงจรเปิดปิดใช้กับปั๊มน้ำ
เครื่องควบคุมแผงวงจรเปิดปิดใช้กับวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมรอบเวลาของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิกของเครื่องยนต์
เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิคของมอเตอร์
เครื่องควบคุมวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมวาล์วไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมหัวฉีดแก๊ส
เครื่องควบคุมหัวฉีดน้ำมันดีเซล
เครื่องควบคุมไอเสียของเครื่องจักร
เครื่องควบคุมไอเสียของมอเตอร์
เครื่องควบคุมไอเสียเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องควบแน่นน้ำ
เครื่องควบแน่นอากาศ
เครื่องควบแน่นไอน้ำ
เครื่องควบแน่นไอน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องคัดแยกและอัดขยะ
เครื่องคั้นน้ำผลไม้ไฟฟ้า
เครื่องจักรกลใช้แซะร่องไม้
เครื่องจักรฉายแสงสำหรับผลิตแผงวงจร
เครื่องจักรใช้กดแม่แบบ
เครื่องจักรใช้กดอัดโลหะ
เครื่องจักรใช้กดอัดเส้นลวด
เครื่องจักรใช้กรองฝุ่น
เครื่องจักรใช้กลึงโลหะ
เครื่องจักรใช้กวนสี
เครื่องจักรใช้กวาดหิมะ
เครื่องจักรใช้กัดเกลียว
เครื่องจักรใช้การตรวจจับทางแสง
เครื่องจักรใช้กำจัดไอน้ำมัน
เครื่องจักรใช้เกลี่ยดิน
เครื่องจักรใช้เกลี่ยหญ้า
เครื่องจักรใช้แกะแม่พิมพ์
เครื่องจักรใช้แกะสลัก (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้แกะสลักไม้
เครื่องจักรใช้โกยหญ้า
เครื่องจักรใช้ขนถ่ายของลงเรือ
เครื่องจักรใช้ขนถ่ายแท็งค์น้ำ
เครื่องจักรใช้ขนถ่ายวัสดุ
เครื่องจักรใช้ขนถ่ายวัสดุในงานเหมืองแร่
เครื่องจักรใช้ขนถ่ายสินค้า
เครื่องจักรใช้ขนย้ายดิน
เครื่องจักรใช้ขนย้ายสินค้า
เครื่องจักรใช้ขนส่งเมล็ดพืชด้วยกำลังลม
เครื่องจักรใช้ขัดข้าว
เครื่องจักรใช้ขัดเงาพื้น
เครื่องจักรใช้ขัดเงาโลหะ
เครื่องจักรใช้ขัดเงาวัตถุ
เครื่องจักรใช้ขัดถนน
เครื่องจักรใช้ขัดผิววัสดุ
เครื่องจักรใช้ขัดโลหะด้วยกระดาษทราย
เครื่องจักรใช้ขัดวัสดุกระดาษทราย
เครื่องจักรใช้ขัดวัสดุให้เรียบ
เครื่องจักรใช้ขัดสี
เครื่องจักรใช้ขันเกลียว
เครื่องจักรใช้ขันน็อต
เครื่องจักรใช้ขันบล๊อคไฟฟ้า
เครื่องจักรใช้ขันสกรู
เครื่องจักรใช้ขับเคลื่อนลูกกลิ้งด้วยไฟฟ้า
เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปพลาสติก
เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปโลหะ
เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปวัตถุด้วยประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปวัสดุ
เครื่องจักรใช้ขึ้นรูปอะไหล่รถยนต์
เครื่องจักรใช้ขุดคู
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะ (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะก๊าซ
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะดินในน้ำ
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะน้ำมัน
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะบ่อ
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะแร่
เครื่องจักรใช้ขุดเจาะหิน
เครื่องจักรใช้ขุดชายฝั่ง
เครื่องจักรใช้ขุดเซาะและเจาะดินในเครื่องเดียวกัน
เครื่องจักรใช้ขุดตักดิน
เครื่องจักรใช้ขุดลอกคลอง
เครื่องจักรใช้ขุดเสา
เครื่องจักรใช้เข้าเล่มหนังสือชนิดใช้ลวดม้วน
เครื่องจักรใช้เขียนต้นแบบลงบนโลหะ
เครื่องจักรใช้คราด
เครื่องจักรใช้คว้านท่อ
เครื่องจักรใช้คว้านรู
เครื่องจักรใช้คว้านโลหะ
เครื่องจักรใช้คัดเมล็ดพืช
เครื่องจักรใช้คัดแยกขนาดวัสดุ
เครื่องจักรใช้คัดแยกของเสียชีวภาพ
เครื่องจักรใช้คัดแยกเครื่องมือ
เครื่องจักรใช้คัดแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรใช้คั้นน้ำผลไม้
เครื่องจักรใช้คั้นน้ำอ้อย
เครื่องจักรใช้คั่วกาแฟ
เครื่องจักรใช้เคลือบน้ำยากันยูวี
เครื่องจักรใช้จับจีบและทำลอนเสื้อผ้าระบบไฮดรอลิค
เครื่องจักรใช้จับชิ้นโลหะ
เครื่องจักรใช้จับดอกสว่าน
เครื่องจักรใช้จับปลา
เครื่องจักรใช้จับลำเลียงสัตว์ปีกที่มีชีวิต
เครื่องจักรใช้จ่ายน้ำ
เครื่องจักรใช้จ่ายน้ำแข็ง
เครื่องจักรใช้จ่ายสีเข้าไปในของเหลว
เครื่องจักรใช้เจาะ (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้เจาะดินในการสำรวจทางธรณีวิทยา
เครื่องจักรใช้เจาะและตอกรูวัตถุ
เครื่องจักรใช้เจาะโลหะ
เครื่องจักรใช้เจาะเหล็ก
เครื่องจักรใช้ฉีดน้ำให้เป็นละอองในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรใช้ฉีดพ่นอากาศในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรใช้เชื่อมตะเข็บ
เครื่องจักรใช้เชื่อมพลาสติก
เครื่องจักรใช้เชื่อมโลหะ
เครื่องจักรใช้ซักล้างและอบแห้งในงานซักรีดผ้า
เครื่องจักรใช้เซาะร่องไม้
เครื่องจักรใช้ดัดวัตถุ
เครื่องจักรใช้ดัดวัตถุให้โค้งงอ
เครื่องจักรใช้ดูดซับกลิ่นสารเคมีในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรใช้ดูดซับไอน้ำมันในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรใช้ดูดฝุ่น
เครื่องจักรใช้ดูดสเปกตรัมที่ปล่อยจากดวงอาทิตย์
เครื่องจักรใช้ตกแต่งวัสดุ
เครื่องจักรใช้ตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ
เครื่องจักรใช้ตอกหมุด
เครื่องจักรใช้ตัดใบฉลาก
เครื่องจักรใช้ตัดแผ่นวัสดุแบบใบมีดเดี่ยว
เครื่องจักรใช้ตัดโลหะ
เครื่องจักรใช้ตัดวัตถุ
เครื่องจักรใช้ตัดวัตถุด้วยระบบดิจิตอล
เครื่องจักรใช้ตัดหญ้า
เครื่องจักรใช้ตัดเหล็ก
เครื่องจักรใช้ตัดอาหาร
เครื่องจักรใช้ติดกระดาษ
เครื่องจักรใช้ติดฉลาก
เครื่องจักรใช้ตีขึ้นรูปโลหะ
เครื่องจักรใช้ตีไข่
เครื่องจักรใช้ตีตรา
เครื่องจักรใช้ตีตราไม้อัตโนมัติ
เครื่องจักรใช้เตรียมเครื่องดื่ม
เครื่องจักรใช้เตรียมวัสดุเส้นใยสำหรับการปั่นด้าย
เครื่องจักรใช้ถักเสื้อ
เครื่องจักรใช้ไถคราด
เครื่องจักรใช้ไถดิน
เครื่องจักรใช้ทำเกลียวนอก
เครื่องจักรใช้ทำความสะอาดเครื่องยนต์
เครื่องจักรใช้ทำความสะอาดพื้นอาคาร
เครื่องจักรใช้ทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรใช้ทำยางดิบให้แข็งตัว
เครื่องจักรใช้เทปูน
เครื่องจักรใช้เทพลาสติก
เครื่องจักรใช้นวด (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้นวดแป้ง
เครื่องจักรใช้นวดฟาง
เครื่องจักรใช้นวดอาหาร
เครื่องจักรใช้ในการกดและอัดคอนกรีต
เครื่องจักรใช้ในการกวนหรือคน (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้ในการขนย้ายวัตถุดิบในการผลิต
เครื่องจักรใช้ในการขนสินค้า
เครื่องจักรใช้ในการขัดเงาเครื่องหนัง
เครื่องจักรใช้ในการขึ้นแบบโลหะและพลาสติกด้วยการฉีด
เครื่องจักรใช้ในการคัดแยกขยะ
เครื่องจักรใช้ในการเคลือบแลคเกอร์ไวแสงและชั้นสี
เครื่องจักรใช้ในการบรรจุหีบห่อ
เครื่องจักรใช้ในการบรรจุหีบห่อของแบบสูญญากาศ
เครื่องจักรใช้ในการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
เครื่องจักรใช้ในการพิมพ์
เครื่องจักรใช้บด (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้บดน้ำแข็ง
เครื่องจักรใช้บดเนื้อ
เครื่องจักรใช้บดแป้ง
เครื่องจักรใช้บดอาหาร
เครื่องจักรใช้บัดกรี
เครื่องจักรใช้บากไม้
เครื่องจักรใช้บีบมะนาว
เครื่องจักรใช้ปรับแต่งพื้นและผนัง
เครื่องจักรใช้ปอกผักผลไม้
เครื่องจักรใช้ปอกมันฝรั่ง
เครื่องจักรใช้ปั่นน้ำผลไม้
เครื่องจักรใช้ปั่นผลไม้
เครื่องจักรใช้ปั่นและบดอาหารและผลไม้
เครื่องจักรใช้ปั่นอาหาร
เครื่องจักรใช้ปิดผนึก
เครื่องจักรใช้ปิดผนึกสินค้าโดยใช้ความร้อน
เครื่องจักรใช้เป่าลม
เครื่องจักรใช้เป่าสำหรับบีบอัด การปล่อยควันเสีย และการลำเลียงก๊าซ
เครื่องจักรใช้เปิดกระป๋อง
เครื่องจักรใช้แปรรูปเมล็ดพืช
เครื่องจักรใช้ผลิตกระดาษ
เครื่องจักรใช้ผลิตกระดาษลูกฟูก
เครื่องจักรใช้ผลิตกระป๋อง
เครื่องจักรใช้ผลิตกล่องกระดาษ
เครื่องจักรใช้ผลิตก๊าซ
เครื่องจักรใช้ผลิตขนมปัง
เครื่องจักรใช้ผลิตขนมปังชนิดเชิงกล
เครื่องจักรใช้ผลิตเครื่องดื่ม
เครื่องจักรใช้ผลิตฉนวนไฟฟ้า
เครื่องจักรใช้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่เป็นโลหะ
เครื่องจักรใช้ผลิตซิป
เครื่องจักรใช้ผลิตเซรามิค
เครื่องจักรใช้ผลิตเดือย
เครื่องจักรใช้ผลิตตะปู
เครื่องจักรใช้ผลิตท่อ
เครื่องจักรใช้ผลิตที่ล๊อคกุญแจ
เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำตาล
เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำนม
เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำประปา
เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำมัน
เครื่องจักรใช้ผลิตน้ำอัดลม
เครื่องจักรใช้ผลิตเนย
เครื่องจักรใช้ผลิตปุ๋ย
เครื่องจักรใช้ผลิตแผ่นดีวีดี
เครื่องจักรใช้ผลิตพลาสติก
เครื่องจักรใช้ผลิตยาง
เครื่องจักรใช้ผลิตเยื่อกระดาษ
เครื่องจักรใช้ผลิตโยเกิร์ต
เครื่องจักรใช้ผลิตรองเท้า
เครื่องจักรใช้ผลิตโลหะ
เครื่องจักรใช้ผลิตสารกึ่งตัวนำ
เครื่องจักรใช้ผลิตเหล็กกล้า
เครื่องจักรใช้ผลิตไอน้ำ
เครื่องจักรใช้ผสมของหวาน
เครื่องจักรใช้ผสมของเหลว
เครื่องจักรใช้ผสมปูน
เครื่องจักรใช้ผสมวัตถุต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรใช้ผสมอาหาร
เครื่องจักรใช้ฝนเฟือง
เครื่องจักรใช้พ่นสารเคมีทางการเกษตร
เครื่องจักรใช้พ่นสี
เครื่องจักรใช้พรวนดิน
เครื่องจักรใช้พิมพ์ผ้า
เครื่องจักรใช้ม้วนแผ่นฟรอยด์
เครื่องจักรใช้ยกของ
เครื่องจักรใช้ย่อยหิน
เครื่องจักรใช้ย้ายต้นกล้าข้าวไปปลูกในแปลงนา
เครื่องจักรใช้แยกขยะที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรใช้แยกของเหลวโดยการหมุนเหวี่ยง
เครื่องจักรใช้แยกครีมและนม
เครื่องจักรใช้แยกน้ำผลไม้
เครื่องจักรใช้แยกน้ำแยกเนื้อของผักและผลไม้
เครื่องจักรใช้แยกสารเคมี
เครื่องจักรใช้แยกสิ่งปนเปื้อนจากวัสดุ
เครื่องจักรใช้ร่อนแร่ดีบุก
เครื่องจักรใช้ร่อนและแยก (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องจักรใช้รีดกระดาษ
เครื่องจักรใช้รีดโลหะ
เครื่องจักรใช้ลดความชื้นของข้าวเปลือก
เครื่องจักรใช้ลากจูงไม้
เครื่องจักรใช้ลากสายไฟ
เครื่องจักรใช้ล้างผัก
เครื่องจักรใช้ลำเลียง
เครื่องจักรใช้ลำเลียงวัตถุในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรใช้เลื่อยไม้
เครื่องจักรใช้แลกเปลี่ยนความร้อนในการกลั่นน้ำมัน
เครื่องจักรใช้แล่อาหาร
เครื่องจักรใช้วางขุดเจาะดินและวางท่อ
เครื่องจักรใช้สกัดถ่านหิน
เครื่องจักรใช้สกัดน้ำผลไม้
เครื่องจักรใช้สร้างแม่พิมพ์
เครื่องจักรใช้สับเนื้อ
เครื่องจักรใช้สับอาหาร
เครื่องจักรใช้สำหรับแยกน้ำ
เครื่องจักรใช้หมักขยะชีวภาพ
เครื่องจักรใช้หล่อโลหะ
เครื่องจักรใช้ห่อของ
เครื่องจักรใช้หั่นเนื้อ
เครื่องจักรใช้หั่นผัก
เครื่องจักรใช้หั่นอาหาร
เครื่องจักรใช้ออกแบบงานโลหะ
เครื่องจักรใช้อัดก้อนขยะ
เครื่องจักรดายหญ้า
เครื่องจักรถักผ้า
เครื่องจักรถักไหมพรม
เครื่องจักรถากเปลือกไม้
เครื่องจักรทอผ้า
เครื่องจักรบัดกรีโลหะ
เครื่องจักรป้อนสกรูอัตโนมัติ
เครื่องจักรปักผ้า
เครื่องจักรปั่นด้าย
เครื่องจักรผสมยางมะตอย
เครื่องจักรพ้งผ้า
เครื่องจักรพิมพ์นามบัตร
เครื่องจักรเย็บขอบผ้า
เครื่องจักรเย็บผ้า
เครื่องจักรเย็บผ้าในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรรีดผ้า
เครื่องจักรรีดยาง
เครื่องจักรลับเครื่องมือ
เครื่องจักรไสคอนกรีต
เครื่องจักรไสน้ำแข็ง
เครื่องจักรไสไม้
เครื่องจักรไสโลหะ
เครื่องจัดลำดับส่วนประกอบแผ่นชิบ
เครื่องจัดลำเลียงสิ่งพิมพ์เชิงกล
เครื่องจับเก็บฝุ่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องจับยึดเครื่องมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องจับยึดใบมีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องจ่ายก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องจ่ายเชื้อเพลิงของปั๊มน้ำมันระบบอัตโนมัติ
เครื่องจ่ายเทปกาว
เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
เครื่องจ่ายน้ำให้หม้อน้ำเครื่องยนต์
เครื่องจ่ายใบเสร็จ
เครื่องจ่ายเหรียญ
เครื่องจ่ายอาหาร
เครื่องจำหน่ายตั๋ว
เครื่องจำหน่ายบัตร
เครื่องจำหน่ายไพ่
เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ
เครื่องจุดระเบิดของเครื่องยนต์สันดาบภายใน
เครื่องเจาะคอนกรีต
เครื่องเจาะดิน
เครื่องเจาะผนัง
เครื่องเจาะเพชร
เครื่องเจาะไม้
เครื่องเจาะรูเดือย
เครื่องเจาะรูโลหะ
เครื่องเจาะแร่
เครื่องเจาะหิน
เครื่องเจาะอุโมงค์
เครื่องเจียรกระจก
เครื่องเจียรผิวโลหะ
เครื่องเจียระไนพลอย
เครื่องฉลุไม้ไฟฟ้า
เครื่องฉีดจารบี
เครื่องฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนน
เครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดพ่นก๊าซ
เครื่องฉีดพ่นน้ำใช้เป็นละออง
เครื่องฉีดพ่นโพลียูรีเทนใช้ในการบรรจุหีบห่อ
เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
เครื่องฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช
เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดสารอุดกันรั่วใช้กับถังเลี้ยงปลา
เครื่องชักรอก
เครื่องชุบโลหะไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมต่อและส่งกำลังที่ใช้สำหรับลิฟท์
เครื่องเชื่อมตัดโลหะชนิดใช้แก๊ส
เครื่องเชื่อมตัดโลหะไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมอาร์คชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
เครื่องซักอบรีดใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องเซาะร่องไม้
เครื่องเซาะร่องโลหะ
เครื่องเซาะร่องหิน
เครื่องดักประกายไฟใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
เครื่องดักและขจัดฝุ่นใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท
เครื่องดัดท่อนโลหะ
เครื่องดัดท่อแป๊ป
เครื่องดัดและงัดวัตถุ
เครื่องดัดโลหะ
เครื่องดัดเหล็ก
เครื่องดันดิน
เครื่องดำนา
เครื่องดึงชิ้นงานโลหะหรือพลาสติกที่ผลิตเสร็จแล้ว
เครื่องดึงตัวถังรถยนต์
เครื่องดึงลวด
เครื่องดึงสายเคเบิลใต้ดิน
เครื่องดึงสายพาน
เครื่องดูดโคลน
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องดูดเม็ดพลาสติก
เครื่องดูดละอองน้ำ
เครื่องดูดเศษด้าย
เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางน้ำ
เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางบก
เครื่องดูดเสียงที่เป็นส่วนของระบบท่อไอเสียยานพาหนะทางอากาศ
เครื่องเด็ดใบชา
เครื่องตบดิน
เครื่องตอกตะปู
เครื่องตอกตะปูที่ใช้กำลังลม
เครื่องตอกเสาเข็ม
เครื่องตอกเสาเข็มที่ใช้กำลังลม
เครื่องตอกหมุดไฟฟ้า
เครื่องตอกหมุดย้ำ
เครื่องตอกอัดดินที่ใช้กำลังลม
เครื่องต่อประกบท่อ
เครื่องตะแกรงร่อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องตักดินไฟฟ้า
เครื่องตั้งแม่แรง
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องตัดกระเบื้อง
เครื่องตัดกำลังมอเตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องตัดกิ่งไม้
เครื่องตัดแก้ว
เครื่องตัดขนแกะ
เครื่องตัดขนมปัง
เครื่องตัดขนสัตว์
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องตัดเชือกไนล่อน
เครื่องตัดตะกั่ว
เครื่องตัดแต่งต้นไม้
เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า
เครื่องตัดถนน
เครื่องตัดท่อ
เครื่องตัดท่อนเหล็ก
เครื่องตัดท่อพีวีซี
เครื่องตัดแนววัตถุที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
เครื่องตัดใบฉลาก
เครื่องตัดผัก
เครื่องตัดแผ่นโลหะ
เครื่องตัดแผ่นเหล็ก
เครื่องตัดพุ่มไม้
เครื่องตัดเพชรไฟฟ้า
เครื่องตัดฟาง
เครื่องตัดไฟเบอร์
เครื่องตัดไม้
เครื่องตัดยางมะตอย
เครื่องตัดรากไม้
เครื่องตัดแร่
เครื่องตัดลวด
เครื่องตัดเล็มแนวพุ่มไม้
เครื่องตัดเล็มรั้วต้นไม้
เครื่องตัดโลหะ
เครื่องตัดโลหะชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องตัดวัตถุชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องตัดสายเคเบิล
เครื่องตัดเส้นด้าย
เครื่องตัดเส้นใย
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องตัดอาร์คชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องต๊าปเกลียว
เครื่องติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องติดตั้งเครื่องจักรสำหรับเครื่องจ่ายน้ำ
เครื่องติดตั้งเครื่องหนีบวัตถุ
เครื่องติดตั้งระบบขนส่งทางสายเคเบิลสำหรับขนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องติดตั้งสายพานเครื่องจักร
เครื่องติดตั้งสำหรับกรองอากาศของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
เครื่องติดตั้งหม้อน้ำรถยนต์
เครื่องตีไข่ชนิดใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน
เครื่องตีครีมน้ำสลัด
เครื่องตีดิน
เครื่องตีน้ำ
เครื่องตีฟองนม
เครื่องตีเหล็ก
เครื่องเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก
เครื่องเติมลมไนโตรเจนสำหรับยางรถยนต์
เครื่องเติมหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์
เครื่องแต่งโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องแต่งผิวยางมะตอยและผิวคอนกรีต
เครื่องแต่งผิวแร่
เครื่องถลุงแร่
เครื่องถลุงโลหะ
เครื่องถอดกระจก
เครื่องถอนขนสัตว์ปีก
เครื่องถอนต้นกล้า
เครื่องถักผ้า
เครื่องถักไหมพรม
เครื่องถากเปลือกไม้
เครื่องถ่ายกำลังเครื่องยนต์
เครื่องถ่ายเทความร้อนของเครื่องยนต์
เครื่องถ่ายเทความร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องถ่ายน้ำมันเบรก
เครื่องไถแซะหญ้า
เครื่องไถหิมะ
เครื่องทดกำลังสำหรับเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
เครื่องทดกำลังสำหรับเครื่องยนต์
เครื่องทอขนสัตว์
เครื่องทอผ้า
เครื่องทอเส้นใย
เครื่องทากาว
เครื่องทาสี
เครื่องทาสีรถ
เครื่องทำกุญแจสำรอง
เครื่องทำเกลียวสลักชุด
เครื่องทำขนมจีน
เครื่องทำขวด
เครื่องทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง
เครื่องทำความสะอาดข้าว
เครื่องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
เครื่องทำความสะอาดโซ่ยานพาหนะ
เครื่องทำความสะอาดถนน
เครื่องทำความสะอาดถังขยะ
เครื่องทำความสะอาดที่ใช้แรงดันสูงในการฉีดน้ำ
เครื่องทำความสะอาดแท็งค์น้ำและท่อน้ำ
เครื่องทำความสะอาดพรม
เครื่องทำความสะอาดพื้น
เครื่องทำความสะอาดรองเท้า
เครื่องทำความสะอาดลูกกอล์ฟ
เครื่องทำความสะอาดหน้าต่าง
เครื่องทำตรายาง
เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำแร่
เครื่องทำน้ำวน
เครื่องทำแม่พิมพ์ด้วยระบบหัวฉีด
เครื่องทำรอยบากเดือย
เครื่องทำเลื่อมเงินทองที่ประดับเครื่องแต่งตัวสำหรับใช้กับเครื่องปักลาย
เครื่องทำให้ของเหลวตกตะกอนชนิดสูญญากาศใช้ในกระบวนการผลิต
เครื่องทำให้เมล็ดพืชแห้งโดยไม่ใช้ความร้อน
เครื่องทำให้วัสดุตกผลึกใช้ในกระบวนการผลิต
เครื่องทำให้ไอน้ำในอากาศจับตัวกัน
เครื่องทุบถนน
เครื่องแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร
เครื่องแทรกเตอร์สำหรับบรรทุกของ
เครื่องนวดข้าว
เครื่องนวดธัญพืช
เครื่องนับกล่อง
เครื่องนับจำนวนหีบห่อ
เครื่องบดกาแฟที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องบดกาแฟไฟฟ้า
เครื่องบดขยะ
เครื่องบดขอบเวเฟอร์
เครื่องบดข้าว
เครื่องบดถนน
เครื่องบดน้ำแข็ง
เครื่องบดพริกไทยไฟฟ้า
เครื่องบดเมล็ดพืช
เครื่องบดยางมะตอย
เครื่องบดแร่
เครื่องบดวัตถุ
เครื่องบดเศษโลหะ
เครื่องบดสิ่งปฏิกูล
เครื่องบดหิน
เครื่องบดอัดขยะ
เครื่องบดอัดดิน
เครื่องบดอัดดินและยางมะตอย
เครื่องบดอัดแน่น (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องบดอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องบดอาหารสัตว์ชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องบ่มข้าวมอลท์
เครื่องบรรจุของเหลวใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องบรรจุของเหลวลงขวดและกระป๋องใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม
เครื่องบรรจุเมล็ดธัญพืชใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องบรรจุหีบห่อ
เครื่องบรรทุกของขึ้นเรือ
เครื่องบรรทุกเรซินใช้สำหรับเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
เครื่องบัดกรีโลหะ
เครื่องบำบัดของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
เครื่องบำบัดน้ำมันแบบแนวตั้งที่เป็นอุปกรณ์การผลิตในแหล่งน้ำมัน
เครื่องบิดผ้า
เครื่องแบ่งด้าย
เครื่องแบ่งแป้ง
เครื่องประกอบตัวถังรถยนต์
เครื่องประทับแบบพิมพ์
เครื่องประสานโลหะ
เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องยนต์
เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงใช้กับมอเตอร์
เครื่องประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เครื่องปรับการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องปรับความเร็วรอบของเครื่องจักร
เครื่องปรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
เครื่องปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
เครื่องปรับดิน
เครื่องปรับแต่งชิ้นงานโลหะ
เครื่องปรับแรงดันในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องปลอกเปลือกข้าวโพด
เครื่องปลูกข้าว
เครื่องปลูกต้นพืช
เครื่องปลูกอ้อย
เครื่องปอกและกระเทาะเปลือก
เครื่องป้อนกระดาษ
เครื่องป้อนกระดาษใช้ในการพิมพ์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติใช้ในการพิมพ์
เครื่องป้อนโลหะและพลาสติก
เครื่องป้อนโลหะอัตโนมัติที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อโลหะ
เครื่องป้อนหิน
เครื่องปักลายผ้าชนิดเปลี่ยนหัวได้ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องปัดฝุ่นไฟฟ้า
เครื่องปั่นด้าย
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไฟฟ้า
เครื่องปั่นแป้งสาลี
เครื่องปั่นผ้า
เครื่องปั่นผ้าลินิน
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นและผสม (ระบุวัตถุประสงค์)
เครื่องปั่นและแยกกากอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องปั๊มกล่อง
เครื่องปั๊มกุญแจ
เครื่องปั๊มของเหลว
เครื่องปั๊มคอนกรีต
เครื่องปั๊มเครื่องดื่มเย็น
เครื่องปั๊มเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
เครื่องปั๊มตราระบบพิมพ์
เครื่องปั๊มน้ำ
เครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง
เครื่องปั๊มน้ำมัน
เครื่องปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
เครื่องปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
เครื่องปั๊มเบียร์
เครื่องปั๊มลม
เครื่องปั๊มวงแหวน
เครื่องปั๊มสกรู
เครื่องปั๊มสำหรับหมุนเวียนน้ำ
เครื่องปั๊มสูญญากาศ
เครื่องปั๊มสูญญากาศ(เครื่องจักร)
เครื่องปั๊มสูญญากาศแบบลูกสูบ
เครื่องปั๊มอากาศ
เครื่องปิดฉลาก
เครื่องปิดผนึกกล่อง
เครื่องปิดผนึกของด้วยความร้อน
เครื่องปิดผนึกของแบบไฟฟ้า
เครื่องปิดผนึกด้วยพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อ
เครื่องปิดผนึกถุงแบบสูญญากาศ
เครื่องปิดผนึกฝาขวด
เครื่องปิดผนึกภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
เครื่องปิดฝาและก้นกล่องอัตโนมัติ
เครื่องปูถนน
เครื่องปูหญ้าสนาม
เครื่องเปลี่ยนความเร็วโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องเป่าพลาสติก
เครื่องเป่าลมใช้ขจัดฝุ่น
เครื่องเป่าลมใช้ในการขนส่งเมล็ดพืช
เครื่องเป่าลมและดูดลม
เครื่องเป่าลมโอโซน
เครื่องเป่าอากาศ
เครื่องเปิดกระป๋องชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องเปิดปิดฉากระบบไฟฟ้า
เครื่องเปิดปิดม่านระบบไฟฟ้า
เครื่องเปิดปิดโรงจอดรถด้วยไฟฟ้า
เครื่องแปลงเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน
เครื่องแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล
เครื่องแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องผลิตกระดาษ
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
เครื่องผลิตกล่อง
เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน
เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเครื่องยนต์
เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์
เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพ
เครื่องผลิตคริสตัล
เครื่องผลิตคอมแพคดิสก์
เครื่องผลิตจอโทรทัศน์
เครื่องผลิตจอภาพแอลอีดี
เครื่องผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
เครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก
เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากพืชธรรมชาติ
เครื่องผลิตประจุอิเล็กตรอนสำหรับงานอุตสาหกรรม
เครื่องผลิตแผงผลึกเหลว
เครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ
เครื่องผลิตไฟฟ้าจากลม
เครื่องผลิตสารกึ่งตัวนำ
เครื่องผลิตสารคอลีน
เครื่องผลิตอาหารกระป๋อง
เครื่องผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อน
เครื่องผสมก๊าซใช้กับเครื่องยนต์
เครื่องผสมก๊าซเอ็นจีวีกับน้ำมันดีเซลใช้กับรถยนต์
เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องผสมถ่านหิน
เครื่องผสมน้ำตาลชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องผสมปูน
เครื่องผสมแป้ง
เครื่องผสมยา
เครื่องผสมยาง
เครื่องผสมสารเคมี
เครื่องผสมสารอินทรีย์
เครื่องผสมสีพลาสติก
เครื่องผสมอาหารชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องฝนใบเลื่อย
เครื่องฝนโลหะ
เครื่องฝังชิ้นส่วนลงวงจรพิมพ์
เครื่องพ่นควัน
เครื่องพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสี
เครื่องพ่นไอน้ำ
เครื่องพรวนดิน
เครื่องพ่วงต่อใบพัดเครื่องยนต์
เครื่องพับกระดาษ
เครื่องพับกล่อง
เครื่องพับเหล็ก
เครื่องพิมพ์ฉลาก
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ
เครื่องพิมพ์ปกที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องพิมพ์ปากขวดอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์ผ้า
เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า
เครื่องพิมพ์ลายนูน
เครื่องพิมพ์ลายผ้า
เครื่องพิมพ์สกรีน
เครื่องพิมพ์สิ่งทอ
เครื่องเพิ่มความดันแบบกังหัน
เครื่องฟอกเส้นด้าย
เครื่องฟักไข่
เครื่องม้วนด้าย
เครื่องม้วนท่อโลหะ
เครื่องม้วนลวด
เครื่องม้วนเหล็ก
เครื่องมัดกล่อง
เครื่องมัดธนบัตร
เครื่องมัดฟาง
เครื่องมือกลสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เครื่องโม่แป้ง
เครื่องยกของ
เครื่องยกของแบบใช้สายพานบันได
เครื่องยกชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด
เครื่องยกชิ้นโลหะอัตโนมัติที่เป็นส่วนของเครื่องขึ้นรูปโลหะ
เครื่องยกที่ติดตั้งบนรถบรรทุก
เครื่องยกมัดฟาง
เครื่องยกยานพาหนะ
เครื่องยกรถยนต์
เครื่องยกแร่
เครื่องยกและลำเลียงกระเป๋าเดินทางในสนามบิน
เครื่องยกและลำเลียงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
เครื่องยกและลำเลียงวัสดุที่เป็นรังสี
เครื่องยกวัตถุที่ทำงานด้วยแรงดันของแก๊สหรือลมเพื่อการขนย้ายวัตถุ
เครื่องยกสินค้า
เครื่องยกเสา
เครื่องยนต์กังหัน
เครื่องยนต์ของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ของเครื่องจ่ายน้ำ
เครื่องยนต์ของเครื่องบิน
เครื่องยนต์ของเครื่องบินจำลอง
เครื่องยนต์ของเครื่องสูบน้ำ
เครื่องยนต์ของเรือ
เครื่องยนต์จรวด
เครื่องยนต์เจ็ทที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์ดีเซลของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการเกษตรกรรม
เครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้ในยานพาหนะทางบก
เครื่องยนต์ไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องย้อมผ้า
เครื่องย้อมสี
เครื่องย่อยดิน
เครื่องย่อยหิน
เครื่องย้ายต้นข้าว
เครื่องย้ำสกรู
เครื่องย้ำหัวหมุด
เครื่องย้ำหัวหมุดแบบอัตโนมัติ
เครื่องยิงตะปูเข็มไฟฟ้า
เครื่องยิงตะปูไฟฟ้า
เครื่องยิงลวดไฟฟ้า
เครื่องยิงลวดรูปตัวยูไฟฟ้า
เครื่องยิงหมุดไฟฟ้า
เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า
เครื่องเย็บตะขอต่อสายพาน
เครื่องเย็บตะปูลวด
เครื่องเย็บลวดแนวเส้นคู่ใช้ในการบรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องเย็บเล่มหนังสือที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องเย็บสายพาน
เครื่องเย็บหนังสือด้วยลวดรูปตัวยูชนิดอัดลม
เครื่องแยกกระดาษ
เครื่องแยกของเหลว
เครื่องแยกครีม
เครื่องแยกความชื้น
เครื่องแยกคุณภาพไม้
เครื่องแยกเชื้อเพลิง
เครื่องแยกถ่านหิน
เครื่องแยกทราย
เครื่องแยกธัญพืช
เครื่องแยกน้ำจากเลน
เครื่องแยกน้ำมัน
เครื่องแยกน้ำแยกกากผลไม้ไฟฟ้า
เครื่องแยกฝุ่น
เครื่องแยกฝุ่นแบบลมหมุน
เครื่องแยกเมล็ดข้าว
เครื่องแยกเมล็ดพืช
เครื่องแยกแร่ไฟฟ้า
เครื่องแยกแร่เหล็กและโลหะ
เครื่องแยกเศษโลหะและเศษพลาสติก
เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอมที่ใช้ในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์
เครื่องแยกหิน
เครื่องแยกเหรียญ
เครื่องแยกอากาศ
เครื่องรดน้ำที่ใช้ในการเกษตร
เครื่องรวบรวมจัดเก็บและลำเลียงไข่
เครื่องรอกโซ่
เครื่องร่อนข้าว
เครื่องร่อนเศษไม้
เครื่องระงับเสียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องระบายความร้อนของน้ำมันเครื่อง
เครื่องระบายความร้อนด้วยกำลังลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องระบายอากาศของเครื่องส่งน้ำ
เครื่องรัดกล่อง
เครื่องรัดใช้ในการบรรจุหีบห่อ
เครื่องรัดผ้า
เครื่องรับแรงปะทะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องราดยางมะตอย
เครื่องราดยางมะตอยและเทคอนกรีต
เครื่องรีดนม
เครื่องรีดน้ำ
เครื่องรีดแป้ง
เครื่องรีดแผ่นโลหะ
เครื่องรีดพลาสติก
เครื่องรีดยาง
เครื่องรีดอัดจีบกางเกง
เครื่องรีดอัดจีบผ้า
เครื่องรูดม่านไฟฟ้า
เครื่องเรียงกระดาษที่เป็นส่วนของเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องโรยกรวดดิน
เครื่องลดกำลังของเกียร์
เครื่องลดกำลังเครื่องจักรแบบเกลียวตัวหนอน
เครื่องลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของเครื่องยนต์
เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องลดภาวะอากาศเป็นพิษของมอเตอร์
เครื่องลดแรงกดอากาศ
เครื่องลดแรงดันเครื่องยนต์
เครื่องลดแรงดันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องลอกฉลากด้วยไอน้ำ
เครื่องลอกสายไฟ
เครื่องละลายสารเคมี
เครื่องลับเครื่องมือ (ระบุ)
เครื่องลับใบเจียรโลหะ
เครื่องลับใบมีด
เครื่องลับใบเลื่อย
เครื่องล้างแก้วชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องล้างจานชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องล้างจานและอบจานแห้ง
เครื่องล้างชั้นวาง
เครื่องล้างทำความสะอาดขวด
เครื่องล้างทำความสะอาดคราด
เครื่องล้างทำความสะอาดตาข่าย
เครื่องล้างทำความสะอาดทราย
เครื่องล้างผักผลไม้ชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องล้างยานพาหนะ
เครื่องล้างรถ
เครื่องล้างสี
เครื่องลาดยาง
เครื่องลำเลียงชนิดใช้สายพาน
เครื่องลำเลียงใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร
เครื่องลำเลียงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องหล่อแม่พิมพ์แบบอัด
เครื่องลำเลียงและป้อนกระดาษ
เครื่องลำเลียงและป้อนวัสดุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องลำเลียงโลหะหลอมเหลว
เครื่องลำเลียงวัสดุ
เครื่องลำเลียงสินค้าที่อยู่ในตู้เก็บสินค้า
เครื่องเลื่อยโซ่
เครื่องเลื่อยเพชร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องวางแนวเครื่องจักรสำหรับเจาะหิน
เครื่องสกัดคอนกรีต
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ชนิดใช้ไฟฟ้า
เครื่องสกัดน้ำมัน
เครื่องสกัดแร่
เครื่องส่งกำลังของเครื่องจักร
เครื่องส่งกำลังของเรือเดินทะเล
เครื่องส่งกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องส่งแก๊สเพื่อช่วยในการผลิตน้ำมัน
เครื่องสถานีสูบน้ำ
เครื่องสไลซ์ผักไฟฟ้า
เครื่องสอดที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องสั่นสะเทือน (ระบุ)
เครื่องสั่นสะเทือนที่ไม่ได้ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องสางด้าย
เครื่องสีข้าว
เครื่องสีเมล็ดธัญพืช
เครื่องสูบเชื้อเพลิง
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำของยานพาหนะ
เครื่องสูบน้ำชนิดสูญญากาศ
เครื่องสูบน้ำใช้กับเครื่องจ่ายน้ำ
เครื่องสูบน้ำใช้ในการขุดเหมือง
เครื่องสูบน้ำใช้ในเรือ
เครื่องสูบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางดันน้ำขึ้นไป
เครื่องสูบน้ำแบบกังหัน
เครื่องสูบน้ำแบบจักรยาน
เครื่องสูบน้ำแบบท่อ
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าลักษณะเป็นเสากลมและแบบกังหัน
เครื่องสูบน้ำมันแก็สโซลีนสำหรับสถานีบริการ
เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าลูกสูบ
เครื่องสูบน้ำมันสำหรับสถานีบริการ
เครื่องสูบน้ำมันหล่อลื่น
เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิค
เครื่องสูบน้ำสำหรับใช้กับงานบ่อ
เครื่องสูบลมใช้กับตู้เลี้ยงปลา
เครื่องสูบลมที่ไม่ใช้กับยานพาหนะ
เครื่องสูบลมรถที่ติดตั้งตามสถานีบริการ
เครื่องสูบอัดของเหลวหรือแก๊ส
เครื่องสูบอัดลมของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องสูบอากาศ
เครื่องสูบอากาศโดยใช้แรงดันสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องสูบอากาศสำหรับติดตั้งในโรงรถหรืออู่ซ่อมรถ
เครื่องสูบไอน้ำ
เครื่องสูบไอร้อนของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องไสน้ำแข็งไฟฟ้า
เครื่องไสไม้ไฟฟ้า
เครื่องไสโลหะไฟฟ้า
เครื่องหมุนชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
เครื่องหล่อคอนกรีต
เครื่องหล่อแบบ
เครื่องหลอมพลาสติก
เครื่องหลอมโลหะ
เครื่องหล่อแม่พิมพ์
เครื่องหล่อลื่นแกนกลางเครื่องพิมพ์
เครื่องหล่อลื่นเครื่องพิมพ์ระบบอัตโนมัติ
เครื่องหว่านปุ๋ย
เครื่องหว่านเมล็ด
เครื่องหั่นเนื้อไฟฟ้า
เครื่องหั่นฟางไฟฟ้า
เครื่องหุ้มสันหนังสือแบบมนที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องให้ความเย็นกับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องให้น้ำและให้อาหารสำหรับสัตว์
เครื่องออกใบเสร็จ
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่องอัดก๊าซ
เครื่องอัดก๊าซที่ใช้ในสถานีก๊าซธรรมชาติ
เครื่องอัดขยะ
เครื่องอัดจารบี
เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงร้อน-เย็น
เครื่องอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
เครื่องอัดเปลือกไม้
เครื่องอัดพลาสติก
เครื่องอัดเพลา
เครื่องอัดฟาง
เครื่องอัดลม
เครื่องอัดลายนูน
เครื่องอัดลูกปืน
เครื่องอัดลูกสูบ
เครื่องอัดโลหะ
เครื่องอัดวัตถุตะกอนที่ติดอยู่บนคราด
เครื่องอัดเศษอาหาร
เครื่องอัดอากาศกระบอกสูบที่ใช้ยานพาหนะทางบก
เครื่องอัดอากาศกังหันเทอร์โบ
เครื่องอัดอากาศของเครื่องยนต์
เครื่องอัดอากาศไฮดรอลิค
เครื่องไฮดรอลิคสำหรับเครื่องจักร
เครื่องไฮดรอลิคสำหรับเครื่องยนต์
เครื่องไฮดรอลิคสำหรับมอเตอร์
โคมไฟใช้ในงานบัดกรี
โครงกี่ทอผ้าที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
โครงเครื่องจักร
โครงเครื่องทอผ้า
โครงฐานปั้นจั่น
โครงไถนาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โครงผานรถไถนา
โครงเลื่อยตัดเหล็ก
โครงวงแหวนใช้เป็นส่วนของเครื่องจักร
โครงสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
จักรยานที่มีมอเตอร์ใช้สูบน้ำ
จานขัดมันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
จานเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
จานโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
จานเฟืองขับโซ่ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
จานหมุนของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา
ช่องลำเลียงวัตถุที่บดแล้วที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
ชาร์ฟอก ชาร์ฟก้านใช้กับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์
ชุดขาไถพร้อมดุมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานของเครื่องยนต์สำหรับใช้กับพลังงานทางเลือก
ชุดปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก
ชุดมู่เล่ย์ไฟฟ้า
ชุดหัวเจาะของเครื่องชุดเจาะน้ำมัน
ชุดแหวนลูกสูบ (ระบุ)
โช้คอัพประตูชนิดใช้ไฟฟ้า
ซี่เฟือง (ระบุ)
ซีลปั๊มน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โซ่ขับเคลื่อนใช้กับเครื่องจักร
โซ่ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
โซ่ใช้กับรถยก
โซ่ใช้กับเลื่อยยนต์
โซ่ที่ใช้กับเครื่องจักร
โซ่ที่ใช้กับเครื่องชักรอกชนิดไฟฟ้า
โซ่ที่ใช้กับลิฟท์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โซ่ใบพัดหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โซ่ราวลิ้น
โซ่ลำเลียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โซ่ลูกกลิ้งที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
โซ่ส่งกำลังที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โซ่ส่งกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
โซ่สายพานส่งไม้ (ส่วนของเครื่องจักร)
ฐานกระสวยทอผ้า
ฐานรองเครื่องจักร
ดอกขูดเซาะร่องที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ดอกไขควงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ดอกคว้านรูไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ดอกเจาะกระแทกทำจากคาร์ไบน์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ดอกสว่าน (ส่วนของเครื่องจักร)
ดอกสว่านไฟฟ้าใช้คว้านกระบอกสูบ
ด้ามยึดไขควงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ไดนาโม
ไดนาโมเครื่องปั่นไฟ
ไดนาโมรถจักรยาน
ไดสตาร์ทรถยนต์
ตลับลูกปืน (ส่วนของเครื่องจักร)
ตลับลูกปืนเครื่องยนต์
ตลับลูกปืนพัดลม
ตลับลูกปืนมอเตอร์เครื่องยนต์
ตลับลูกสูบของยานพาหนะ
ตะกรับหม้อน้ำ
ตะแกรงใช้ในการลำเลียงภายในเครื่องจักร
ตะแกรงหม้อน้ำรถยนต์
ตัวกรองเชื้อเพลิงของรถยนต์
ตัวกรองน้ำมันเกียร์ของรถยนต์
ตัวกรองอากาศของรถจักรยานยนต์
ตัวกรองอากาศรถยนต์
ตัวกระตุ้นวาล์วระบบไฮดรอลิคระบบนิวแมติก
ตัวกันชนสำหรับเครน
ตัวกันน้ำมันรั่วที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ตัวกำหนดตำแหน่งสปริงใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
ตัวเก็บฝุ่นที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ตัวขจัดและลดมลพิษสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ตัวขับเคลื่อนสายพานใช้กับเครื่องยนต์รถยนต์
ตัวขับเซอร์โว
ตัวควบคุมการป้อนน้ำของเครื่องจักร
ตัวควบคุมการป้อนน้ำของเครื่องยนต์
ตัวควบคุมการป้อนน้ำของมอเตอร์
ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องจักร
ตัวควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
ตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์
ตัวควบคุมลูกเบี้ยวของเครื่องจักร
ตัวจับยึดวัตถุของเครื่องกลึงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์
ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์ยานพาหนะระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตัวตั้งเวลาจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ตัวตัดหน้าสัมผัสจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ตัวนำสายพานลำเลียงของเครื่องจักร
ตัวเบี่ยงเบนทิศที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ตัวปรับความเร็วรอบของเครื่องจักร
ตัวปรับโซ่อัตโนมัติที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ตัวแพร่กระจายผงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวม้วนดึง (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
ตัวม้วนดึงกระดาษที่เป็นส่วนของเครื่องจักรใช้การพิมพ์
ตัวยึดสำหรับอัดอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวยึดเส้นด้ายที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
ตัวรับสัมผัสเครื่องกีดขวางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวเรือนของเครื่องจักรกังหันใช้กับโรงผลิตไฟฟ้า
ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ตัวหมุน (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
ตัวหมุนจานจ่ายของเครื่องยนต์
ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องกวาดหิมะ
ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องจักรก่อสร้าง
ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องจักรทำเหมืองแร่
ตีนตะขาบที่เป็นส่วนของเครื่องยกของ
ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
ตู้ควบคุมลิฟท์
ตู้จำหน่ายน้ำดื่มชนิดหยอดเหรียญ
ตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมเหล็กไฟฟ้า
ตู้ฟักไข่
ตู้ลิฟท์
ถ้วยดูดของเครื่องรีดนม
ถังกรองอากาศสำหรับรถยนต์
ถังจ่ายน้ำมันเครื่องคาร์บูเรเตอร์
ถังเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายใน (ส่วนของเครื่องจักร)
ถังบรรจุที่ก้นเปิดถ่ายเทวัตถุให้ไหลออกได้โดยการใช้กลไก (ส่วนของเครื่องจักร)
ถังปฏิกิริยาแรงดันของเครื่องกลั่นน้ำมัน
ถังสะสมพลังงานไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ถุงใส่ฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น
แถบยึดติดสำหรับมู่เล่
ท่อของเครื่องขุดเจาะทำด้วยโลหะ
ท่อของเครื่องดูดฝุ่น
ท่อของหม้อน้ำทำด้วยโลหะ
ท่อน้ำของเครื่องซักผ้า
ท่อนำความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์
ท่อน้ำมันแบบหลายแยกที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
ท่อน้ำร้อนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ท่อปล่อยของเสียแบบหลายแยกที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ท่อรวมไอดี
ท่อลมสำหรับการลำเลียงวัตถุดิบ
ท่อลำเลียงแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นส่วนของเครื่องบรรจุ
ท่อลำเลียงวัตถุที่บดแล้วที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
ท่อโลหะเชื่อมแก๊สชนิดสายคู่
ท่อโลหะเชื่อมแก๊สชนิดสายเดี่ยว
ท่อโลหะสำหรับควบคุมกลไกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ท่อส่งน้ำเป็นส่วนหนึ่งของปั๊มสูบน้ำ
ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางน้ำ
ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางบก
ท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของระบบท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะทางอากาศ
ท่อไอเสียของเครื่องยนต์
ท่อไอเสียของมอเตอร์
ท่อไอเสียของยานพาหนะทางน้ำ
ท่อไอเสียของยานพาหนะทางบก
ท่อไอเสียของยานพาหนะทางอากาศ
ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
ท่อไอเสียรถยนต์
ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ
ที่กรองฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น
ที่ครอบขั้วหัวเทียน
ที่ดักทรายซึ่งเป็นอุปกรณ์การผลิตน้ำมัน
ที่ดันทรงรองเท้า(ส่วนของเครื่องจักร)
ที่ตั้งของลิ้นเปิดปิดที่เป็นส่วนของมอเตอร์และเครื่องยนต์ของรถยนต์
ที่เปิดประตูชนิดใช้ไฟฟ้า
ที่เปิดประตูระบบนิวแมติก
ที่เปิดประตูระบบไฮดรอลิก
ที่เปิดหน้าต่างชนิดใช้ไฟฟ้า
ที่เปิดหน้าต่างระบบนิวแมติก
ที่เปิดหน้าต่างระบบไฮดรอลิก
ที่ลับมีดไฟฟ้า
ที่ใส่วาล์วเครื่องยนต์ (ส่วนของเครื่องจักร)
แท่งตัดสำหรับเครื่องตัด
แท่งนำใช้กับโซ่เดือยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แท่นกดอัดแม่พิมพ์ (ส่วนของเครื่องจักร)
แท่นกลึงชนิดใช้ไฟฟ้า
แท่นของเครื่องตัด
แท่นขุดเจาะก๊าซ
แท่นขุดเจาะน้ำมัน
แท่นเครื่องเจาะ (ระบุ)
แท่นเจาะไฟฟ้า
แท่นตั้งเครื่องจักร
แท่นตั้งปั้นจั่น
แท่นตัดกระดาษ
แท่นตุ๊กตาทำด้วยโลหะเป็นส่วนของเครื่องจักร
แท่นนั่งร้าน
แท่นพิมพ์ (ส่วนของเครื่องพิมพ์)
แท่นยก (ส่วนของเครื่องจักร)
แท่นลิ้น (ส่วนของเครื่องจักร)
แท่นสำหรับรีดกระดาษ
แท่นใส่แปรงถ่าน (ส่วนของเครื่องจักร)
แท่นหมุน (ระบุ)(ส่วนของเครื่องจักร)
น็อตยึดปลายเพลาล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
น็อตหัวผ่าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
บล๊อคลมไฟฟ้า
บันไดเลื่อน
บ่าลิ้นเครื่องยนต์
บูชวาลว์ไอดีสำหรับเครื่องยนต์
เบรกของเครื่องจักร
เบรกระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เบรกอัดอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เบ้าขันน็อตที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เบ้าพิมพ์หล่อโลหะส่วนของเครื่องจักร
เบาะรองแบริ่งที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบจักรของเรือยนต์
ใบผานจานรถไถ
ใบพัดของเครื่องสูบ
ใบพัดเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบพัดหม้อน้ำรถยนต์
ใบเพชรตัดหินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบมีดกลึง
ใบมีดของเครื่องกลึง
ใบมีดของเครื่องจักรใช้ในการไส
ใบมีดของเครื่องจักรเซาะร่อง
ใบมีดของเครื่องเซาะร่อง
ใบมีดของเครื่องแต่งเข้าไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบมีดของเครื่องไถ
ใบมีดของเครื่องทุบ
ใบมีดของเครื่องแล่
ใบมีดของเครื่องหั่น
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
ใบมีดใช้กับกบไฟฟ้า
ใบมีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยชนิดใช้ไฟฟ้า
ใบเลื่อยของเลื่อยฟันปลาชนิดใช้ไฟฟ้า
ใบเลื่อยตัดเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
ใบเลื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบเลื่อยวงเดือนชนิดใช้ไฟฟ้า
ใบเลื่อยวงเดือนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ใบเลื่อยสายพาน
ประกับเพลาส่วนของเครื่องจักร
ประแจแบบใช้ลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ประแจไฟฟ้า
ปลอกก้านวาล์ว
ปลอกนำวาล์วสำหรับเครื่องจักร
ปลอกบูชกันกระแทกของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ปลอกแบริ่งทำด้วยโลหะธรรมดาสำหรับเครื่องจักร
ปลอกลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ปลอกวงแหวนรองเพลาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ปลอกวาล์วใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
ปลอกสูบของเครื่องจักร
ปลอกสูบเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ปั้นจั่น
ปั้นจั่นกว้าน
ปั้นจั่นเคลื่อนที่
ปั้นจั่นโครงเหล็ก
ปั่นจั่นชักรอก
ปั้นจั่นบรรทุกของ
ปั้นจั่นไฟฟ้า
ปั้นจั่นยกของ
ปั้นจั่นรถบรรทุก
ปั๊ม(ระบุ)สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ปั๊มควบคุมเชื้อเพลิงชนิดใช้มือ
ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการ
ปั๊มไดอะแฟรม
ปั๊มที่ใช้สำหรับดูดซึม
ปั๊มน้ำใช้ในตู้ปลา
ปั๊มน้ำยานพาหนะ
ปั๊มน้ำรถยนต์
ปั๊มแรงดันกำหนดด้วยแรงลม
ปั๊มแรงดันทำงานด้วยระบบจ่ายลม
ปั๊มลมใช้ในตู้ปลา
ปั๊มสำหรับเครื่องติดตั้งให้ความร้อน
ปั๊มแอร์ของยานพาหนะ
ปั๊มแอร์รถยนต์
ปีกนกเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ปีกเปิดปิดท่อไอเสียเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ปืนฉีดกาวชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนฉีดจาระบีชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนฉีดลมชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนเป่าลมร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนพ่นทรายชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนพ่นสี
ปืนยิงตะปูชนิดใช้ไฟฟ้า
ปืนอัดอากาศใช้ในการฉีดขึ้นรูปยาง
แป้นคลัตช์ชนิดล็อคได้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แปรงต่อลงดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แปรงถ่านของเครื่องดูดฝุ่น
แปรงถ่านของไดนาโม
แปรงถ่านของมอเตอร์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แปรงถ่านคาร์บอนใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
แปรงถ่านในไดนาโมใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
แปรงถ่านในไดนาโมใช้กับรถยนต์
แปรงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ผานไถ
ผานรถไถนา
ผ้าเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
แผ่นขัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แผ่นขัดเหล็กใช้กับเครื่องขัดเหล็กไฟฟ้า
แผ่นขัดเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
แผ่นตัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แผ่นเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
แผ่นปิดป้องเครื่องจักร
แผ่นแม่พิมพ์ใช้ในการพิมพ์ (พริ้นท์ติ้งเพลส)
ฝักเบรกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ฝาครอบกระบอกสูบเครื่องยนต์
ฝาครอบคลัตช์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ฝาครอบเครื่องยนต์ (ส่วนของเครื่องจักร)
ฝาครอบหลังจานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ฝาประกับเพลาเครื่องยนต์
ฝาปิดกันฝุ่นดุมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ฝาปิดก้ามปูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ฝาปิดบนก้านวาล์วใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์
ฝาปิดหม้อระบายความร้อนของเครื่องยนต์
ฝาวาล์วเครื่องยนต์
ฝาสูบเครื่องยนต์
ฝาหม้อน้ำรถยนต์
พัดลมกังหัน
พัดลมของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
พัดลมของมอเตอร์
พัดลมหม้อน้ำยานพาหนะ
พัดลมให้ความเย็นกับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทางบก
เพลาข้อเหวี่ยงใช้กับเครื่องจักร
เพลาจานพรวนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เพลาไถนาเป็นส่วนของเครื่องจักร
เพลาที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เพลาล้อหางเป็นส่วนของเครื่องจักร
เพลาลูกเบี้ยวของยานพาหนะ
ฟันเฟืองเส้นแซมที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทอผ้า
ฟิลเตอร์กรองอากาศใช้กับเครื่องยนต์
เฟืองของสายพานส่งของ
เฟืองควบคุมลิฟท์
เฟืองเครื่องจักร
เฟืองเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เฟืองโซ่
เฟืองทดกำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เฟืองเพลา
เฟืองยกกระจกที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เฟืองและเกลียวตัวหนอนของเครื่องจักรอยู่ในชิ้นเดียวกัน
เฟืองส่งกำลัง
เฟืองแหวน
มอเตอร์กว้าน
มอเตอร์กำลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
มอเตอร์ของเครื่องจ่ายน้ำ
มอเตอร์ของเครื่องบิน
มอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ
มอเตอร์ของเครื่องปั้มน้ำ
มอเตอร์ของเครื่องร่อน
มอเตอร์ของจักรเย็บผ้า
มอเตอร์ของพัดลม
มอเตอร์ของรถบังคับ
มอเตอร์ของเรือ
มอเตอร์ของลิฟท์
มอเตอร์ขับเคลื่อนเกียร์
มอเตอร์ขับเคลื่อนที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
มอเตอร์เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าของประตูม้วน
มอเตอร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
มอเตอร์พัดลมยานพาหนะ
มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับเกษตกรรม
มอเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็นเครื่องปรับและควบคุมสำหรับใช้กับปั๊มน้ำอยู่ในตัวเดียวกัน
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
มอเตอร์ลูกเบี้ยวไฮดรอลิค
มอเตอร์ไฮดรอลิคที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
มีดกลึงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
มีดแกะสลักไฟฟ้า
มีดตัดที่เป็นส่วนของเครื่องตัด (ระบุ)
มีดตัดแท่งชิ้นงานที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
มีดตัดเหล็ก (ส่วนของเครื่องจักร)
มีดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
มีดไฟฟ้า
มือตักของรถแบ็กโฮ
มือหมุนเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
มู่เล่ย์ของสายพานไทน์มิ่ง
มู่เล่ย์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แม่แบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
แม่แบบขึ้นรูปโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แม่พิมพ์ของเครื่องปั๊ม
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
แม่พิมพ์ใช้กับเครื่องมือกลใช้ในการผลิตยานพาหนะ
แม่พิมพ์หล่อแบบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แม่พิมพ์อัดตัดใช้ทำเกลียวตัวผู้
แม่แรงไฟฟ้า
แม่แรงยกของแบบรอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
แม่แรงไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
โม่ผสมคอนกรีต
โม่ผสมปูนฉาบ
ยางดูดสูญญากาศที่เป็นส่วนของเครื่องปั๊มสูญญากาศ
รถกวาดถนน
รถกวาดหิมะ
รถเกรดดิน
รถเกี่ยวและนวดข้าว
รถไถนาเดินตาม
รถไถพรวน
รถทำความสะอาดถนน
รถแบคโฮ
รถปรับผิวถนน
รถหน้าขุดหลังตัก
รอกไฟฟ้า
ระหัดวิดน้ำ
รังของตลับลูกปืนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
รางลำเลียงสินค้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เร้าเตอร์ไฟฟ้าใช้กับเครื่องจักร
ลวดจุดระเบิดของเครื่องยนต์ยานพาหนะ
ลวดเชื่อมสำหรับเครื่องจักรเชื่อมโลหะ
ลวดปล่อยเส้นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องทอผ้า
ล้อเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ล้อตุนกำลังที่เป็นส่วนของเครื่องยนต์
ล้อฟันเฟืองโซ่
ล้อฟันเฟืองที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
ล้อฟุตลากไม้
ล้อเฟืองใช้กับโซ่เดือยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ล้อลับเครื่องมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ล้อลากเครน
ล้อเลื่อนของรอกโซ่
ลิฟท์
ลิฟท์ขนของ
ลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์บรรทุกสินค้า
ลิฟท์ยกรถ
ลิฟท์ยกรถยนต์
ลูกกระทุ้งลิ้นเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกกระทุ้งวาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกกลิ้งของสายพานลำเลียงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกกลิ้งทำด้วยเหล็กกล้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
ลูกกลิ้งที่ใช้ในการตีขึ้นรูปโลหะ
ลูกกลิ้งรีดเส้นลวดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกเบี้ยวที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกปืนเครื่องยนต์ของรถแทรคเตอร์
ลูกปืนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกปืนเรือ
ลูกพิกสำหรับทำความสะอาดท่อ
ลูกรอกหมุนเฉื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ลูกสูบของเครื่องจักร
ลูกสูบของเครื่องยนต์
ลูกสูบของเครื่องยนต์แรงดัน
ลูกสูบของมอเตอร์
ลูกสูบรถจักรยานยนต์
ลูกสูบรถยนต์
ลูกสูบสำหรับโช๊คอัพยานพาหนะ
ลูกหมากเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ลูกหมากช่วงล่างยานพาหนะ
ลูกหมากยานพาหนะ
ลูกหมากรถยนต์
ลูกหมุนแบบวงก้นหอยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เลื่อยจักรตัดแผ่นโลหะ
เลื่อยจักรหมุนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เลื่อยจิ๊กซอชนิดใช้ไฟฟ้า
เลื่อยเจาะรูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เลื่อยฉลุไฟฟ้า
เลื่อยชนิดใช้ไฟฟ้า
เลื่อยโซ่ไฟฟ้า
เลื่อยโซ่ยนต์
เลื่อยตัดแผ่นไม้ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
เลื่อยสายพานไฟฟ้า
วงล้อเครื่องจักร
วงล้อใช้งัดโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วงแหวนโลหะกันรั่วภายในปั๊มน้ำ
วาล์วกันการไหลย้อนของน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วของเครื่องคอมเพรสเซอร์
วาล์วของเครื่องจักรใช้ในการอัดและถ่ายแก๊ส
วาล์วของเครื่องพ่นละอองน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมการไหลของก๊าซที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมน้ำมันของเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมปริมาณอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วควบคุมปั๊มน้ำ
วาล์วใช้กำลังลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วแบบเปิดปิดด้วยมือที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วปีกผีเสื้อเป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วเปิดปิดโดยใช้กำลังลมอัดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วเปิดปิดระบบไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วระบายน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วระบายไอเสียที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วลดแรงดันของมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
วาล์วลดแรงดันเครื่องยนต์ที่ส่วนของเครื่องจักร
วาล์วโลหะของท่อส่งไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สกรูล็อคสลักก้ามปูที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สดึงขึงผ้าของเครื่องจักรปักผ้า
สตาร์ทเตอร์ใช้กับเครื่องยนต์ (ระบุ)
สตาร์ทเตอร์ใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สตาร์ทเตอร์ใช้กับมอเตอร์ (ระบุ)
สตาร์ทเตอร์ใช้กับมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สตาร์ทเตอร์ใช้กับยานพาหนะ
สปริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สลักก้ามปูล้อหางที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สลักเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
สลักยึดท่อติดโครงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สลักล็อคช่องเทโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สว่านชนิดทำงานด้วยระบบลม
สว่านแท่นเจาะ
สว่านไฟฟ้า
สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก
สว่านลมไฟฟ้า
สายเคเบิลควบคุมเครื่องจักร
สายปลั๊กหัวเทียนของเครื่องยนต์
สายปลั๊กหัวเทียนใช้กับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
สายพานของเครื่องจักร
สายพานของเครื่องจักรทำด้วยยาง
สายพานของเครื่องยนต์ (ระบุ)
สายพานของเครื่องลำเลียง
สายพานไดนาโมของรถยนต์
สายพานที่เปลี่ยนแปลงความเร็วได้ใช้กับเครื่องจักร
สายพานไทน์มิ่ง
สายพานพัดลม
สายพานพัดลมเครื่องยนต์ของรถยนต์
สายพานพัดลมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สายพานมอเตอร์
สายพานมอเตอร์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สายพานลำเลียงสินค้า
สายพานลิฟท์
สายพานส่งกำลังเครื่องปรับอากาศ
สายพานส่งกำลังใช้กับเครื่องจักร
สายพานส่งกำลังสำหรับเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สายพานส่งกำลังสำหรับมอเตอร์ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สายยางสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
สายเอ็นไนล่อนตัดหญ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
สิ่วที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เสื้อกระบอกสูบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
ไส้กรองแก๊สใช้กับเครื่องยนต์
ไส้กรองแก๊สใช้กับมอเตอร์
ไส้กรองเครื่องยนต์ (ระบุ)
ไส้กรองเครื่องยนต์ของเครื่องกรองอากาศ
ไส้กรองเครื่องยนต์ของเครื่องปรับอากาศ
ไส้กรองเชื้อเพลิง
ไส้กรองตะกอนหม้อน้ำเครื่องยนต์
ไส้กรองที่เป็นส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
ไส้กรองน้ำมัน
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ไส้กรองน้ำมันเครื่องยนต์
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
ไส้กรองอากาศ (ระบุ)
ไส้กรองอากาศในเครื่องยนต์
ไส้กรองอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใช้กับเครื่องเป่าลม
ไส้กรองอากาศสำหรับเครื่องยนต์ยานพาหนะทางบก
หน้าแปลนของเครื่องสูบน้ำ
หน้าแว่นบดอาหารที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หม้อกรองของเหลวที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
หม้อกรองเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
หม้อกรองน้ำมันเครื่องยนต์
หม้อกรองอากาศของเครื่องยนต์
หม้อกรองอากาศของมอเตอร์ยานพาหนะ
หม้อกรองอากาศที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หม้อกักก๊าซแรงดันลูกสูบของเครื่องยนต์
หม้อกักไอเสียเครื่องยนต์
หม้อน้ำของระบบหล่อเย็นใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
หม้อน้ำที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หม้อน้ำรถจักรยานยนต์
หม้อน้ำรถยนต์
หม้อน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์
หม้อน้ำระบายความร้อนของมอเตอร์
หม้อหล่อเย็นน้ำมันหล่อลื่น
หม้อไอน้ำของเครื่องยนต์
ห้องเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์
หัวเกียร์ของเครื่องจักร
หัวเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
หัวจับดอกสว่านไฟฟ้า
หัวเจาะของรถแบ็กโฮ
หัวเจาะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หัวฉีดแก๊สในรถยนต์
หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
หัวดูดของเครื่องดูดฝุ่น
หัวตัดวัตถุที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หัวเทียนเครื่องยนต์
หัวเทียนจุดระเบิดของเครื่องยนต์ยานพาหนะทางบก
หัวเทียนจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง
หัวเทียนจุดระเบิดสันดาบภายในของเครื่องยนต์
หัวเทียนใช้กับรถจักรยานยนต์
หัวเทียนรถยนต์
หัวเผาที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้แก๊ส
หัวแร้งบัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า
หัวแร้งไฟฟ้า
หัวสว่านที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หัวหนีบดอกสว่านไฟฟ้า
หัวอัดแก๊สในรถยนต์
หินเจียรที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
หุ่นยนต์ขนย้ายสิ่งของ
หุ่นยนต์ที่ใช้ดูดฝุ่น
หุ่นยนต์ที่ใช้ตัดหญ้า
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
หุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักรใช้ในการผลิต
เหล็กตรงยึดแขนยกไถที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เหล็กถ่วงน้ำหนักที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
เหล็กประกับยึดราวใบปาดดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แหวนจารบีที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แหวนยางโอริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
แหวนยางโอริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
แหวนลูกปืนของตลับลูกปืน
แหวนลูกสูบของเครื่องยนต์
แหวนโลหะที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
อุปกรณ์ตักดินที่เป็นส่วนของเครื่องจักรขนย้ายดิน
อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องหมายการค้าจำพวก7

Translate »