Browsing Archive มีนาคม, 2018
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดหาซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม
0
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้น ข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจาก ฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »