Browsing Archive กรกฎาคม, 2018
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิได้ให้สิทธิเฉพาะอย่างแก่ผู้ขอใช้สิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น3 กรมทรัพย์สืนทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ/อนุสิทธิบัตร 4 ปีแรกคุ้มครองให้ฟรีเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ผู้ทรง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »