เครื่องหมายการค้าจำพวกที่35

1. การจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับผู้อื่น
2. การจัดหาสัญญาซื้อขายสินค้า
3. แก้ไขปรับปรุงวัสดุการโฆษณาให้ทันสมัย
4. ขายทอดตลาด
5. เขียนบทสคริปท์เพื่อใช้ในการโฆษณา
6. ค้นคว้าและวิจัยทางการตลาด
7. ค้นคว้าและวิจัยทางธุรกิจ
8. ค้นหาข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ
9. ควบคุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบในส่วนของบุคลากร
10. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการขายและแผนการจูงใจลูกค้า
11. ควบคุมดูแลด้านคลังสินค้า
12. คัดลอกสำเนา
13. คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในสำนักงาน
14. คาดการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ
15. ค้าปลีกแก๊ส
16. ค้าปลีกขนมหวานและขนมปัง
17. ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย
18. ค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย
19. ค้าปลีกเครื่องบอกเวลา
20. ค้าปลีกเครื่องเพชรพลอย
21. ค้าปลีกเครื่องสำอาง
22. ค้าปลีกเครื่องหนัง
23. ค้าปลีกเครื่องหอม
24. ค้าปลีกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
25. ค้าปลีกเตาไฟ
26. ค้าปลีกน้ำมัน
27. ค้าปลีกรองเท้า
28. ค้าปลีกและค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
29. ค้าปลีกและค้าส่งเบเกอรี่
30. ค้าปลีกและค้าส่งอาหารทะเลแช่แข็ง
31. ค้าปลีกและค้าส่งอาหารประเภท (ระบุ)
32. ค้าปลีกอัญมณี
33. ค้าปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
34. ค้าส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
35. ค้าส่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
36. ค้าส่งและขายปลีกสินค้า (ระบุ)
37. ค้าส่งสินค้าอัญมณี
38. คุมสต็อกสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์
39. โฆษณาโดยวิธีส่งจดหมายเฉพาะตัว
40. โฆษณาทางโทรทัศน์
41. โฆษณาทางนิตยสาร
42. โฆษณาทางแผ่นป้าย
43. โฆษณาทางวารสาร
44. โฆษณาทางวิทยุ
45. โฆษณาทางสิ่งพิมพ์
46. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์
47. โฆษณานอกสถานที่
48. โฆษณาริมถนน
49. จดชวเลข
50. จัดการเกี่ยวกับการโฆษณา
51. จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการตลาด
52. จัดการเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณา
53. จัดการเกี่ยวกับบัญชี
54. จัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์มธุรกิจ
55. จัดการเกี่ยวกับสำนักงาน
56. จัดการจำหน่ายวัตถุมงคล
57. จัดการด้านการค้า
58. จัดการด้านธุรกิจ
59. จัดการตลาด
60. จัดการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
61. จัดการติดต่อการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
62. จัดการทางธุรกิจให้นักกีฬา
63. จัดการธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลสินค้าให้กับบุคคลอื่น
64. จัดการธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ให้ผู้อื่น
65. จัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
66. จัดการธุรกิจภาพยนตร์
67. จัดการธุรกิจห้างสรรพสินค้า
68. จัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า
69. จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
70. จัดการย้ายสำนักงาน
71. จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อการโฆษณา
72. จัดงานแสดงสินค้า
73. จัดจำหน่ายกระเบื้อง
74. จัดจำหน่ายกระเป๋า
75. จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
76. จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียม
77. จัดจำหน่ายของชำร่วย
78. จัดจำหน่ายของที่ระลึก
79. จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
80. จัดจำหน่ายเครื่องช่วยในการได้ยิน
81. จัดจำหน่ายเครื่องชุบทอง
82. จัดจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือน
83. จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
84. จัดจำหน่ายเครื่องประดับ
85. จัดจำหน่ายเครื่องโลหะ
86. จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง
87. จัดจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
88. จัดจำหน่ายเครื่องหนัง
89. จัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
90. จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
91. จัดจำหน่ายดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ และไม้ประดับ
92. จัดจำหน่ายถ่านหิน
93. จัดจำหน่ายทองรูปพรรณและอัญมณี
94. จัดจำหน่ายเทปและวีดีโอ
95. จัดจำหน่ายยารักษาโรค
96. จัดจำหน่ายยาสมุนไพร
97. จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
98. จัดจำหน่ายรถยนต์
99. จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
100. จัดจำหน่ายแว่นตา
101. จัดจำหน่ายสัญญาณกันขโมย
102. จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับของขวัญ
103. จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
104. จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า
105. จัดจำหน่ายเสื้อผ้า
106. จัดจำหน่ายหินอ่อน
107. จัดจำหน่ายอะไหล่จักรยานยนต์
108. จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย
109. จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
110. จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
111. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์
112. จัดเตรียมการโฆษณา
113. จัดเตรียมการโฆษณาให้แก่ผู้อื่น
114. จัดเตรียมการด้านภาษี
115. จัดเตรียมข้อมูลทางการค้า
116. จัดเตรียมข้อมูลสถิติทางธุรกิจ
117. จัดเตรียมบัญชี
118. จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง
119. จัดเตรียมบุคลากร
120. จัดเตรียมใบกำกับสินค้า
121. จัดเตรียมรายงานทางธุรกิจ
122. จัดเตรียมและดำเนินการจัดแสดงสินค้าเพื่อการโฆษณา
123. จัดเตรียมสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการสำหรับบุคคลอื่น
124. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเพื่อบุคคลอื่น
125. จัดนิทรรศการเพื่อการค้า
126. จัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณา
127. จัดบทความโฆษณา
128. จัดพิมพ์ข้อมูลทางธุรกิจ
129. จัดพิมพ์บทความเผยแพร่โฆษณา
130. จัดพิมพ์สื่อโฆษณา
131. จัดพิมพ์เอกสารโฆษณา
132. จัดแสดงสินค้า
133. จัดหน้าที่ในสำนักงาน
134. จัดหาคนงานชั่วคราว
135. จัดหางาน
136. จัดหาบุคลากร
137. จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ
138. จัดหาผู้บริหารระดับสูง
139. จัดหาพื้นที่ทางเว็ปไซด์สำหรับซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
140. จัดหาเลขานุการ
141. จัดให้มีข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ทันสมัยผ่านทางเว็ปไซต์
142. เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาโฆษณา
143. เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อและขายสินค้า
144. เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกิจสำหรับบุคคลอื่น
145. แจกจ่ายตัวอย่างสินค้า
146. แจกจ่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย
147. แจกจ่ายเอกสารการโฆษณา
148. แจกผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา
149. แจ้งราคาสินค้า
150. ช่วยเหลือในการจัดตั้งและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
151. ตรวจตราควบคุมธุรกิจ
152. ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ
153. ตรวจสอบบัญชี
154. ตรวจสอบสถาบันธุรกิจ
155. ตอบข้อซักถามทางธุรกิจ
156. ตัวกลางในการจับคู่นักลงทุนที่มีศักยภาพกับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุน
157. ตัวแทนการจ้างงาน
158. ตัวแทนข้อมูลทางการค้า
159. ตัวแทนข่าวสารทางการค้า
160. ตัวแทนโฆษณา
161. ตัวแทนโฆษณาทางโทรทัศน์
162. ตัวแทนโฆษณาทางนิตยสาร
163. ตัวแทนโฆษณาทางวิทยุ
164. ตัวแทนโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
165. ตัวแทนโฆษณาทางอินเตอร์เน็ท
166. ตัวแทนจัดการขายทอดตลาด
167. ตัวแทนจัดการนำเข้าและส่งออกสินค้า
168. ตัวแทนจัดการภาษี
169. ตัวแทนจัดการภาษีในการนำเข้าและส่งออกสินค้า
170. ตัวแทนจัดซื้อสินค้า
171. ตัวแทนจำหน่ายแบบฟอร์มธุรกิจ
172. ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์
173. ตัวแทนแจ้งราคาสินค้า
174. ตัวแทนดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจ
175. ตัวแทนยื่นซองประมูล
176. ตัวแทนรับจัดการข้อมูลด้านการค้า
177. ตัวแทนรับสมัครงาน
178. ตัวแทนส่งออกและนำเข้า
179. ตัวแทนสั่งสินค้าและบริการ
180. ทำงบประมาณธุรกิจทางการค้า
181. ทำแบบโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
182. ทำป้ายโฆษณา
183. ที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจด้านการพัฒนาบริหารและภาวะผู้นำ
184. ที่ปรึกษาการนำเข้าและส่งออกสินค้า
185. ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
186. ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรธุรกิจ
187. ที่ปรึกษาด้านการจัดบุคลากร
188. ที่ปรึกษาด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
189. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
190. ที่ปรึกษาด้านบัญชี
191. ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
192. ที่ปรึกษาทางการตลาด
193. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
194. นายหน้าโฆษณา
195. บริการการระบุความน่าเชื่อถือของการจัดการธุรกิจ
196. บริการการระบุคุณภาพของการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ
197. บริการขายสินค้าออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
198. บริการคัดเลือกบุคลากร
199. บริการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
200. บริการค้าปลีกทางออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
201. บริการค้าปลีกและค้าส่งโดยห้างสรรพสินค้า
202. บริการค้าปลีกสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์
203. บริการค้าปลึกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซื้อ
204. บริการค้าส่งทางออนไลน์สำหรับเครื่องประดับ
205. บริการคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย
206. บริการแคตตาล็อคสั่งของทางไปรษณีย์
207. บริการโฆษณา
208. บริการงานด้านเลขานุการ
209. บริการงานบัญชี
210. บริการงานบุคคล
211. บริการจัดแต่งตู้โชว์
212. บริการจัดแต่งหน้าร้าน
213. บริการจัดทำข้อมูลทางสถิติด้านธุรกิจ
214. บริการจัดทำงบดุล
215. บริการจัดทำเงินเดือน
216. บริการจัดทำถ้อยคำในโฆษณา
217. บริการจัดทำบัญชี
218. บริการจัดทำบัญชี และสอบบัญชี
219. บริการจัดทำแบบโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
220. บริการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและการตลาด
221. บริการจัดทำรายงานด้านการตลาด
222. บริการจัดทำรายงานและยื่นแบบภาษี
223. บริการจัดทำรายชื่อเพื่อการส่งจดหมายทางธุรกิจ
224. บริการจัดพิมพ์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
225. บริการจับคู่ทางธุรกิจด้านการลงทุน
226. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
227. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
228. บริการทำสำเนาเอกสาร
229. บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง)
230. บริการประมวลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
231. บริการประเมินคุณภาพของการจัดการธุรกิจ
232. บริการเปรียบเทียบราคาบริการ
233. บริการเปรียบเทียบราคาพลังงาน
234. บริการเปรียบเทียบราคาสินค้า
235. บริการพิมพ์ดีด
236. บริการพิมพ์เอกสารโฆษณา
237. บริการยื่นภาษี
238. บริการรับรองงบดุล
239. บริการโรเนียวเอกสาร
240. บริการลงทะเบียนรถยนต์
241. บริการแลกเปลี่ยนสินค้า
242. บริการวางแผนส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลจูงใจแก่ลูกค้า
243. บริการวิจัยผู้บริโภค
244. บริการส่งเสริมการขายเพื่อบุคคลอื่นผ่านระบบแสตมป์แลกของ
245. บริการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์
246. บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
247. บริการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
248. บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
249. บริการอ่านมิเตอร์น้ำสำหรับออกใบแจ้งค่าน้ำ
250. บริการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า
251. บริหารจัดการบริษัท
252. บริหารจัดการโรงพยาบาล
253. บริหารจัดการโรงแรม
254. บริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
255. บริหารด้านอุตสาหกรรม
256. บริหารธุรกิจ
257. บริหารธุรกิจเกี่ยวกับการค้าส่ง
258. บริหารธุรกิจเกี่ยวกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
259. บริหารธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
260. บริหารธุรกิจด้านการขนส่ง
261. บริหารสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
262. ประชาสัมพันธ์ด้านการค้า
263. ประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
264. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการโฆษณา
265. ประมวลข้อมูลทางธุรกิจ
266. ประมวลผลข้อมูลในด้านสถิติทางเศรษฐกิจ
267. ประเมินข้อมูลทางสถิติของข้อมูลการวิจัยตลาด
268. ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
269. ประเมินธุรกิจ
270. ประเมินผลการวิจัยตลาด
271. ประเมินภาษี
272. ประเมินมูลค่าธุรกิจ
273. ประเมินราคากิจการ
274. ปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ
275. ปรับปรุงและบำรุงรักษาข้อมูลในการลงทะเบียน
276. ปรับปรุงและบำรุงรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
277. ปรับปรุงวัสดุโฆษณา
278. เป็นสื่อกลางการโฆษณา
279. เปรียบเทียบราคาห้องพัก
280. ผลิตสื่อโฆษณา
281. ผลิตสื่อโฆษณาและจัดเตรียมการโฆษณา
282. เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ
283. เผยแพร่ข่าวสารโฆษณา
284. เผยแพร่สิ่งพิมพ์โฆษณา
285. พยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ
286. พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
287. พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจ
288. แฟรนไชส์ (ระบุ)
289. แฟรนไชส์การจัดการธุรกิจ
290. แฟรนไชส์ค้าปลีกหรือค้าส่งเสื้อผ้า
291. แฟรนไชส์ค้าปลีกหรือค้าส่งอาหารและเครื่องดื่ม
292. รวบรวมข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
293. รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการค้า
294. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจ
295. รวบรวมข้อมูลสถิติ
296. รวบรวมงานโฆษณาสำหรับใช้เป็นเว็บเพจบนอินเตอร์เนต
297. รวบรวมดัชนีข้อมูลวัตถุประสงค์เพื่อทางการค้าและการโฆษณา
298. รวบรวมสถิติสำหรับใช้ทางธุรกิจ
299. ลงทะเบียนของการสื่อสารและเขียนข้อมูล
300. ลีสซิ่งเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
301. วางแผนกลยุทธทางธุรกิจ
302. วางแผนโฆษณา
303. วางแผนงานด้านธุรกิจ
304. วางแผนจัดการและจัดงานแสดงสินค้า
305. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตลาดและสถิติ
306. วิเคราะห์ตลาด
307. วิเคราะห์ราคาต้นทุน
308. วิเคราะห์สถาบันธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ
309. วิจัยตลาด
310. วิจัยธุรกิจ
311. วิจัยผู้บริโภค
312. ศึกษาข้อมูลการตลาด
313. ศึกษาด้านการขาย
314. ศึกษาด้านเศรษฐกิจ
315. ศึกษาตลาด
316. ส่งเสริมการขาย
317. สร้างตราสินค้า
318. สอบถามทางธุรกิจ
319. สอบบัญชี
320. สาธิตสินค้า
321. สาธิตสินค้าเพื่อการโฆษณา
322. สำนักงานจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
323. สำนักงานจัดหางาน
324. สำนักงานจัดหาลูกจ้าง
325. สำนักงานประชาสัมพันธ์ทางการค้า
326. สำรวจความคิดเห็น
327. สำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจ
328. สำรวจตลาด
329. สำรวจทางธุรกิจ
330. เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้อื่น
331. ห้างค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์
332. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริโภค
333. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์โฆษณา
334. ให้ข้อมูลข่าวสารการโมษณา
335. ให้ข้อมูลทางการค้า
336. ให้ข้อมูลทางการตลาด
337. ให้ข้อมูลทางธุรกิจ
338. ให้ข้อมูลในการจัดหาสถานที่ตั้งของธุรกิจ
339. ให้ข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
340. ให้ความช่วยเหลือจัดการทางการค้า
341. ให้ความช่วยเหลือจัดการทางการตลาด
342. ให้ความช่วยเหลือจัดการทางอุตสาหกรรม
343. ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการธุรกิจ
344. ให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารงานบุคคล
345. ให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของร้านอาหาร
346. ให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
347. ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
348. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
349. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
350. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี
351. ให้คำแนะนำด้านความเสี่ยงภัยในการจัดการธุรกิจ
352. ให้คำแนะนำทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
353. ให้คำแนะนำทางธุรกิจทางด้านการตลาด
354. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่
355. ให้คำแนะนำและปรึกษาในการตั้งโรงงาน
356. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
357. ให้คำปรึกษาการจัดการและการจัดองค์กรธุรกิจ
358. ให้คำปรึกษาการจัดระบบองค์การทางธุรกิจ
359. ให้คำปรึกษาการบริหารธุรกิจ
360. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
361. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา
362. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
363. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมการขาย
364. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
365. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
366. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
367. ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการบุคลากร
368. ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
369. ให้คำปรึกษาทางด้านการประเมินผลความรู้ความชำนาญทางธุรกิจ
370. ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการควบคุมการทำงาน
371. ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
372. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์
373. ให้คำปรึกษาในด้านการเข้าซื้อกิจการ
374. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
375. ให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าธุรกิจ
376. ให้คำปรึกษาและวางแผนทางธุรกิจ
377. ให้เช่าเครื่องจ่ายสิ่งของโดยอัตโนมัติ
378. ให้เช่าเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
379. ให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน
380. ให้เช่าเครื่องถ่ายสำเนา
381. ให้เช่าป้ายโฆษณา
382. ให้เช่าป้ายปิดประกาศแสดงสินค้า
383. ให้เช่าพื้นที่โฆษณา
384. ให้เช่าวัสดุโฆษณา
385. ให้เช่าอุปกรณ์ในการโฆษณา
386. ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจ
387. ออกบัตรทางการค้าแก่สมาชิก
388. ออกแบบสื่อโฆษณา
389. ออกใบปลิวโฆษณา

Translate »