ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา: chinoros shuto
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ซึ่งร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCTการยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ที่เป็นระบบอํานวยความสะดวกในการยื่นจะสิทธิบัตรในกลุ่ม ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนการศึกษาลักษณะการยื่นจดเพื่อขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ของ แต่ละผู้ยื่นในเชิงการยื่นจดในแต่ละประเทศ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมากบริษัทยักษ์ใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนระบบ บล็อกเชนนั้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีการศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้มีการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่ มีการยื่นจดสิทธิบัตร และจําแนกออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น เริ่มจากการพัฒนาซอฟท์แวร์ สําหรับรันระบบบล็อกเชน ควบคู่กับการ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชนแผนที่สิทธิบัตร (patent landscape) คือ แบบจําลองแผนภาพ (graphical model) ที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา: chinoros shuto
-20% ขายเครื่องหมายการค้าชื่อisoftlaserจดหมวดเครื่องมือทางศัลยกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์เครื่องนวดหน้า
Sale

ขายเครื่องหมายการค้าชื่อisoftlaserจดหมวดเครื่องมือทางศัลยกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์เครื่องนวดหน้า

ขายเครื่องหมายการค้าชื่อmesobbจดหมวดชุดเครื่องสำอาง

no comments 2 สัปดาห์ ago ขายโดย

฿1,000,000 ฿800,000

-25% ขายอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กระเดื่องกลองชุด
Sale

ขายอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กระเดื่องกลองชุด

ขายอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กระเดื่องกลองชุด

no comments 4 เดือน ago ขายโดย

฿200,000,000 ฿150,000,000

Browsing All Comments By: chinoros shuto
    Translate »