การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น

  • ออกแบบแบรนด์: พิจารณาปฏิกิริยาของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้น ในทันทีทันใด โดยปราศจากการไตร่ตรอง
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์: พิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้ผู้บริโภคพอใจ

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Translate »