Category: การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ กฎหมายถือว่า วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าในระหว่างที่นำเครื่องหมายการค้านั้นใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »