ตรวจเครื่องหมายการค้าผ่านเน็ต

 

ตรวจเครื่องหมายการค้าผ่านเน็ต

การขอตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย
1  เข้าสู่ระบบเครื่องหมายการค้า  โดยสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับการยื่นคำขอจทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อ 2.1
2  เมื่อปรากฏหน้าจอให้บริการในระบบเครื่องหมายการค้า ให้ click  ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย
3  จะปรากฏหน้าจอสำหรับสมาชิกลงทะเบียน เลือกสมัครสมาชิกใหม่ จะปรากฏหน้าจอสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการตรวจสอบความเหมือนคล้าย  ให้สมัครสมาชิกและรหัสผ่านแล้วเลือกรูปแบบว่าต้องการตรวจสอบ 1 ชม.  3 ชม. หรือ  5 ชม.  ต่อจากนั้นให้เลือกวิธีการชำระเงิน
4  เลือกวิธีการชำระเงิน และการชำระเงินเช่นเดียวกับข้อ 2.1
5  เมื่อทำการชำระเงินแล้วทั้ง 2 วิธี (ผ่านทางธนาคารหรือผ่านทางเคาน์เตอร์) ท่านสามารถตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายได้ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ   : เมื่อท่านยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว  สำนักเครื่องหมายการค้าจะทำการตรวจสอบเครื่องหมายและพิจารณาคำขอจดทะเบียน  โดยเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

 

Translate »