ขายครีมห้ามใช้คำต่อไปนี้ในการโฆษณา

1. ทำให้ผิวขาว ในการ โฆษณาสินค้า  ผิดกฏหมาย มาตรา 41 อย.ให้ใช้ คำว่า  กระจ่างใส , สว่างใส แทน

2.เห็นผล 100 % ก็ใช้ไม่ได้นะคะ  แม่ค้าออนไลน์ ต้องระวังกัน ระบบบริษัทปรับไม่เกินแสนบาท
ในข้อหา ความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง
> ใช้คำว่าขาว , เห็นผล 100 % , ตามที่ลงก่อนหน้านี้
ฝ่าฝืน มาตรา 41 วรรค(2) และ (3)
3.พวกมีคดี เลี่ยงภาษี ระวังตัวกันเลย มีเจ็บหนักปรับ 35%

Translate »