ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์

ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว

ตัวอย่างว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด
ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด

ข้อแนะนำในการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์

ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์เพื่อการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์

– ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์
ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม


ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้อง)


ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(ทำนอง)


ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ทำนอง

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ทำนอง

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิงานดนตรีกรรม(ทำซ้ำและเรียบเรียงเสียงประสาน)


ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้องและทำนอง)

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Shrink Wrap License)


ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Shrink Wrap License)

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)

– ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)

ข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »