รายชื่อเพลงที่บริษัทบริษัทมิวสิคไร้ท์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่บริษัทบริษัทมิวสิคไร้ท์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คลิก

บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (108 เพลง)

เลขที่ 50/2905 หมู่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 02-042-8725 โทรสาร 02-042-8725 Call Center 084-533-774

Translate »