รายชื่อเพลงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

รายชื่อเพลงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คลิกที่นี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยะมิวสิคซาวด์สตูดิโอ

งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง (จำนวน 33 เพลง)

เลขที่ 58/72 หมู่ที่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

โทร 043-247-029 ,081-544-4812 โทรสาร 043-338-541

Translate »