ขายลิขสิทธิ์เพลงสวยสะเด็ด

ขายลิขสิทธิ์เพลงคนดีคนเลว

0ขายโดย

ขายลิขสิทธิ์เพลงคนดีคนเลว

 

ขายลิขสิทธิ์เพลงคนดีคนเลว

ขายลิขสิทธิ์เพลงคนดีคนเลว

ขายลิขสิทธิ์เพลงคนดีคนเลว

  • เลขที่คำขอลิขสิทธิ์/แจ้งจด 122924

    เลขทะเบียนลิขสิทธิ์/เลขสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

รายละเอียดเพลงคนดีคนเลว

เพลง “คนดี…คนเลว”

ใครจะมาทำให้เราล้มล้างระบอบประชาธิปไตย…  ประชาธิปไตย

เราก็เป็นหนึ่งคนไทยร่วมส่งแรงใจเพื่อแผ่นดินไทย…  เพื่อแผ่นดินไทย

รู้หน้าไม่รู้ใจเกิดเป็นคนไทยรู้รักสามัคคี…  รู้รักสามัคคี

อยู่บนแผ่นดินนี้ตัดสินกันที่ประชาธิปไตย

ผู้แต่ง นายสุรศักดิ์ มุ่งอิงกลาง

ข้อมูลติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลง
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »