ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

 

ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

ขายสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว


  • รายละเอียดสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สดเป็นแคบไก่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

การประดิษฐ์นี้เปิดเผยกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อ และกรรมวิธีการแปรรูปหนังไก่สด เป็นแคบไก่ โดยกรรมวิธีการผลิตหนังไก่สดชนิดปลอดเชื้อ มีลักษณะพิเศษคือ มีการล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง ผ่านการแช่ในน้ำยาไฮโปคลอไรด์เข้มข้น เป็นเวลา 20 -30 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นนำหนังไก่สดที่ได้ ไปแปรรูปเป็นแคบไก่ ด้วยวิธีการแช่น้ำเกลือเข้มข้นและนำไปทอด ที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะได้ แคบไก่ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ


ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »