ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

2.64 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 33 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

 

ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

ขายสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

  • รายละเอียดสิทธิบัตรการสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิดZSM-5จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

กรรมวิธีการสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์ โดยการผสมเถ้าลอยเข้า กับสารละลายด่างโซดาไฟและซิลิกา และทำการปรับปรุงคุณภาพในเครื่องปฏิกรณ์โดยการให้ความร้อนภายใต้ ความดันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิจาก 150 ถึง 250 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาจาก 2 ถึง 8 ชั่วโมง โดยความดัน สูงสุดที่ใช้ในการประดิษฐ์นี้ใช้จาก 15 ถึง 30 ความดันบรรยากาศ แล้วแยกผลึกมาล้างด้วยน้ำกลั่น และอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »