ขายสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

ขายสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

0ขายโดย

 

ขายสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

ขายสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

ขายสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจากก๊าซอ๊อกซิเจนอัดหรืออากาศอัดผ่านรังสีโคโรน่า

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

เครื่องผลิตก๊าซโอโซนตามการประดิษฐ์นี้เป็นเครื่องผลิตก๊าซโอโซนที่มีกำลังการผลิตสูงสามารถนำไปใช้ใน เชิงอุตสาหกรรม โดยหลักการในการผลิตก๊าซโอโซน สามารถกระทำได้โดยการป้อนก๊าซออกซิเจนหรืออากาศ ผ่านเข้าไปในสนามไฟฟ้าแรงสูง เช่น จากแท่งปฎิกรณ์ (Reactors) ที่สามารถกำเนิดรังสีโคโรนา ออกซิเจน จะถูกทำให้แตกตัวเป็นอิออนและเข้ารวมตัวกับก๊าซออก ซิเจนเป็นโครงสร้างของก๊าซโอโซน

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »