ขายสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

ขายสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

2.58 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 356 คะแนนจากลูกค้า
0ขายโดย

ขายสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

ขายสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

ขายสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

  • รายละเอียดสิทธิบัตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดลากจูงโดยรถแทรกเตอร์ทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ครั้งละหนึ่งแถว วิธีการเก็บจะปลิดฝักข้าวโพดออกจากต้นโดยไม่ปอกเปลือกแล้วจะลำเลียงฝักที่ปลิดได้เข้าสู่เครื่องนวดที่ตั้ง ไว้ท้ายเครื่อง เพื่อนวดหรือสีข้าวโพดออกมาเป็นเมล็ดข้าวโพดบรรจุลงกระสอบโดยทันทีส่วนซังและ เปลือกข้าวโพดถูกพ่นไปทางท้ายเครื่องเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไป

ข้อมูลติดต่อซื้อสิทธิบัตร

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »