fr
ขายสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์1

ขายอนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์

0ขายโดย

ขายอนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์

 

fr

ขายอนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์

ขายอนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์

เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000174 ยื่นคำขอวันที่ 16 Feb 2558 IPC/IDB60R 13/00

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 11136 วันที่จดทะเบียน : 09 Feb 2559

รายละเอียดของขายอนุสิทธิบัตรชุดรางเลื่อนที่มีตะแกรงสร้างกั้นและส่วนจับยึดภายในรางเลื่อนแบบติดตั้งไว้ในกระบะของรถยนต์

เป็นการออกแบบตัวตะแกรงไว้แบ่งพื้นที่ด้านท้ายในท้ายรถกระบะ สามารถเลื่อนเข้า-ออกตัวตะแกรงตามพื้นที่ที่ ต้องการแบ่งได้ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนตัวตะแกรงและตัวโครงสร้างให้สามารถใช้งานในหลายรูปแบบ โดยการ ปรับเปลี่ยนหรือการถอดเข้า-ออกตัวโครงสร้างตะแกรงก็สามารถทำได้โดยง่าย

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »