งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

 

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9904 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ที่ผ่านมางานซีเมนต์ยาแนวสำหรับช่างสีภายใน มักประสบปัญหาจากการใช้งานเนื่องจากกาวยาแนวไม่มีความยืดหยุ่น แห้งแล้วจะแข็งกรอบอยู่กับลักษณะพื้นผิวที่ติด เมื่อมีการทาสีทับจะทำให้สีบริเวณยาแนวมีความหนา เมื่อโดนแสงเป็นเวลานานจะทำให้สียาแนวเปลี่ยนไป มีการหลุดร่อนของผงปูนยาแนว ดังนั้น จึงมีการพัฒนาซีเมนต์ยาแนวขึ้นมา โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการเกษตร คือ แกลบข้าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผงปูนซีเมนต์ยาแนวที่มีคุณสมบัติดีกว่าเดิม ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือกที่สามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวได้อีกชนิดหนึ่ง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน ทำให้ได้ผงปูนซีเมนต์ยาแนวที่มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถปิดร่องรอยแตกร้าว (Crocodile cracking) ภายในตัวอาคารได้ดี เป็นระนาบเดียวกันและกลืนกับเนื้อสีของผนัง กันน้ำได้ดี อายุการใช้งานนานขึ้น และลดการหลุดร่อนของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับงานช่างสีภายใน

• ผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าว
• ประยุกต์ใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »