148_2

งานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

 

งานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

งานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

งานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801005476 ยื่นคำขอวันที่ 24 ตุลาคม 2551

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปลาหางนกยูง (P. reticulata) เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้เพาะเลี้ยงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นปลาที่มีครีบขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม เลี้ยงง่าย ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่าย จึงทำให้ธุรกิจการซื้อขายปลาชนิดนี้เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่าย จึงทำให้ธุรกิจการซื้อขายปลาชนิดนี้สามารถทำรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยง และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปลาสวยงามเป็นอย่างดี ในธรรมชาติปลาหางนกยูงมีความแตกต่างกันระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกได้ชัดเจน เพศผู้มีรูปร่างเพรียวยาว บริเวณลำตัว หาง และครีบส่วนต่างๆ มีสีสันลวดลายสวยงาม ส่วนเพศเมียมีรูปร่างอ้วนป้อม โดยเฉพาะส่วนท้องจะขยายใหญ่กว่าเพศผู้มาก สีสันไม่สวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับปลาเพศผู้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีในการแปลงเพศปลาหางนกยูง (P. reticulata) โดยการให้อาหารผสมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอท (Testosterone undecanoate) ที่ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาเหมาะสมกับลูกปลาหางนกยูง เพื่อให้เปลี่ยนเป็นเพศผู้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตปลาหางนกยูงเพศผู้ให้ได้ 100 เปร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และสีสันไม่ต่างจากปลาเพศผู้ปกติ แต่จะมีการเจริญพันธุ์เทียบเท่าหรือดีกว่าปลาเพศผู้ที่ไม่ได้รับฮอร์โมน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง

เป็นกรรมวิธีในการแปลงเพศปลาหางนกยูง (P. reticulata) โดยการให้อาหารผสมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอท (Testosterone undecanoate) ที่ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาเหมาะสมกับลูกปลาหางนกยูง เพื่อให้เปลี่ยนเป็นเพศผู้ทั้งหมด โดยมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และสีสันไม่ต่างจากปลาเพศผู้ปกติ แต่จะมีการเจริญพันธุ์เทียบเท่าหรือดีกว่าปลาเพศผู้ที่ไม่ได้รับฮอร์โมนความร่วมมือที่เสาะหา

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »