งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

0ขายโดย

งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

 

งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

 

งานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401001617 ยื่นคำขอวันที่ 25 มีนาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

การประดิษฐ์กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมเป็นการนำโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้ไหม เศษไหมที่ทิ้ง ยังมีโปรตีนไฟโบรอินจำนวนมาก หากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิต และอาจสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอิน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบีบอัด-ทำให้แห้ง-ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อน และมีส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับนำมาเคลือบสิ่งทอเพื่อช่วยให้มีความโปร่ง ยืดหยุ่น สวมใส่ได้สบาย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม สัดส่วนการผสมสำหรับนำมาตกแต่งสิ่งทอ สามารถใช้กับผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอก็ได้ ซึ่งการตกแต่งดังกล่าวประกอบด้วยวิธีการตกแต่งหลายรูปแบบ และหลายกระบวนการ เพื่อทำให้ผ้านั้นมีสมบัติในแง่ของความสวยงาม หรือลักษณะของผ้ายืดหยุ่น โปร่งสบายถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม

• กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม
• สูตรสารละลายสำหรับกระบวนการตกแต่งสิ่งทอ
• กระบวนการบีบอัดตกแต่งสิ่งทอด้วยปฏิกิริยาความร้อน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »