งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

0ขายโดย

งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

 

งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

งานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001181 ยื่นคำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

ที่มาของงานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

มะขามนับเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะมะขามเปียกจะมีการส่งออกในปีหนึ่งๆ มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากมะขามเปียกนิยมสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร ทำเครื่องสำอางและสปา คนไทยเดิมจะใช้มะขามเปียกที่แกะเปลือกและแกะเมล็ดแล้วนำมาแช่น้ำร้อนไว้ 10-20 นาที เพื่อให้มะขามคลายตัวและเนื้อเละขึ้น จากนั้นนำมาบีบคั้นน้ำ กรองด้วยตระแกรงห่าง เพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดทำให้เกิดการใช้งานที่ยุ่งยาก และถ้าเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานจะเกิดปัญหาสีดำคล้ำและอาจมีมอดและแมลงปะปน ต่อมาการเก็บมะขามเปียกจะเก็บมะขามในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ แต่ก็ทำให้มะขามแข็งเป็นก้อน แกะยาก ต้องรอให้คลายตัวหรือตากแดดก่อนใช้ จากการสืบค้นพบว่ากรรมวิธีการผลิตมะขามผงจะใช้วิธีอบแห้ง ผสมแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันสำปะหลัง จึงทำให้อาหารมีลักษณะเหนียวข้นตามส่วนผสมที่ใส่ลงไป ดังนั้นจึงพัฒนากระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย เพื่อสะดวกในการละลายมะขามเปียกได้ง่าย ในน้ำเดือดเพียง 1-2 นาที อีกทั้งยังคงสภาพ สี กลิ่น รสชาติเดิมและเมื่อละลายน้ำแล้วสารละลายที่ได้ยังใสไม่เหนียวข้น เนื่องจากมีส่วนผสมใช้ที่แตกต่างกันไป จากนั้นนำมาผสมสารที่ทำให้เกิดการจับตัวแล้วอัดเป็นก้อน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการใช้มะขามเปียกในการประกอบอาหารให้ละลายเร็วภายใน 1-2 นาที เมื่อละลายในอาหารแล้วทำให้อาหารไม่เหนียวข้น และยังคงคุณภาพด้านสี กลิ่นและรสของมะขามตามธรรมชาติ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกระบวนการผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย

มะขามก้อนสำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย สามารถละลายได้เร็วภายใน 1-2 นาที เมื่อละลายในอาหารแล้วจะทำให้อาหารไม่เหนียวข้น คุณภาพด้านสี กลิ่นและรสของมะขามยังคงสภาพเดิมตามธรรมชาติ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »