งานวิจัยกระสอบชลปราการ-n-zack

งานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

0ขายโดย

งานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

 

งานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

งานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

 

งานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1203000893 ยื่นคำขอวันที่ 27 สิงหาคม 2555

ที่มาของงานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

จากวิกฤตอุทกภัยเดือนกรกฎาคมปี 2554 และสิ้นสุดเมื่อมกราคม พ.ศ. 2555 มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติซึ่งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าวทำให้ในสภาวะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ประสพความยากลำบากในการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตาม แต่บางส่วนยังใช้กำลังทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือตนเอง เช่น การขนของขึ้นที่สูง การอพยพออกจากพื้นที่หรือแม้กระทั่งการใช้กระสอบทรายมากั้นน้ำบริเวณที่พักอาศัย ซึ่งการใช้กระสอบทรายในการกั้นน้ำนั้นเป็นวิธีที่ใช้กันมายาวนาน ต้องใช้แรงงานคนในการขนส่ง การจัดเรียงเพื่อกันน้ำและการจัดเก็บเมื่อน้ำลด นอกจากนั้นในสภาวะวิกฤตถุงทรายจะมีราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชนที่ประสบภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้ทำการผลิตและพัฒนากระสอบชลปราการ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบชลปราการมีน้ำหนักเบาสามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถนำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบและจัดได้รวดเร็ว และสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ดีเมื่อนำมาใช้ร่วมกับกระสอบทราย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

กระสอบชลปราการประกอบด้วยถุงผ้านำมาตัดเย็บตามแบบโครงสร้างที่ออกแบบไว้ แล้วทำการบรรจุวัสดุดูดซับของเหลวเข้าไปในส่วนที่กำหนดของถุง นำมาจัดเก็บในถุงพลาสติกเพื่อการป้องกันความชื้นและสะดวกในการขนส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการป้องกันน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบชลปราการมีน้ำหนักเบาสามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถนำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย มีความสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ดี และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับกระสอบทรายจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกระสอบชลปราการ (n-Zack)

• ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการป้องกันน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย
• มีน้ำหนักเบา
• สามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว
• สามารถนำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย
• มีความสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ดี และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับกระสอบทรายจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »