งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

0ขายโดย

งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

 

งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

 

งานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9256

ที่มาของงานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

ปัจจุบันการส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจนั้นจะแช่อยู่ในถุงพลาสติก หรือกล่อง หรือขวดที่มีฝาปิดที่บรรจุน้ำยาฟอร์มาลีน 10% แต่หากชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่มากเกินไป น้ำยาจะไม่สามารถซึมผ่านได้ตลอดชิ้นเนื้อ ส่งผลให้ชิ้นเนื้อส่วนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวด้านบนเกิดการเน่า อาจส่งผลให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเกิดการผิดพลาดได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

กล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมทึบ มีแผ่นกั้นและแผ่นยึดร่อง ซึ่งสามารถรองรับเนื้อเยื่อได้หลายขนาด

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ

• สามารถจัดเรียงชิ้นเนื้อที่ถูกตัดได้ตามแนวกายวิภาคได้โดยไม่มีการกดเบียดระหว่างชิ้นเนื้อ
• ช่วยให้ฟอร์มาลีนสามารถไหลเวียนในกล่องได้อย่างทั่วถึง ลดการเน่าเสียของเนื้อเยื่อ
• มีผลงานวิจัยรองรับ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »