งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

0ขายโดย

งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

งานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000449 เรื่อง ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน ยื่นคำขอวันที่ 7 มีนาคม 2559

ที่มาของงานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การผลิตท่อไฮโดรลิกขัน้ ตอนสุดท้ายจะมีการทำสัญลักษณ์รูปลูกศรและวงแหวนลงบนท่อยาง และต่อจากนัน้ จะส่งไปยังขัน้ ตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์และตรวจสอบก่อนส่งลูกค้า ระหว่างขัน้ตอนการทำสัญลักษณ์พนักงานอาจลืมทำสัญลักษณ์ลงบนท่อบางตำแหน่ง จึงใช้ระบบตรวจสอบด้วยภาพจากกล้องเวปแคมโดยใช้โปรแกรม LabVIEW เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานลืมทำสัญลักษณ์ที่ตำแหน่งใดหรือไม่

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ
ระบบการตรวจสอบด้วยภาพจะใช้กล้องเวปแคม 2 ตัว ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW สามารถตรวจสอบได้ 6 ตำแหน่ง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งที่ผิดพลาด สถานะของชิ้นงานว่า PASS หรือ FAIL และมีเสียงเตือนเมื่อชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

ระบบนี้จะใช้กล้องเวปแคมที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »