งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

0ขายโดย

งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

งานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0101002618

ที่มาของงานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันมีการใช้เอ็นไซม์โพรตีเอสจำนวนมากในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กระบวนการย่อยโปรตีน เช่นอุตสาหกรรมเบียร์ อาหาร ผงซักฟอกและเครื่องหนัง จึงต้องมีการผลิตโพรตีเอสจากสายพันธุ์กลายเพื่อปรับปรุงการผลิตโพรตีเอสให้สูงขึ้น

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจากBacillus subtilis TISTR25(สายพันธุ์ดั้งเดิม)และสายพันธุ์กลาย
เอนไซม์โพรทีเอสสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ผลิตได้จาก Bacillus subtilis TISTR25 จัดอยู่ในกลุ่มโพรทีเอสชนิด pancreatic elastase สามารถทำปฏิกิริยาในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ 30-60 องศาเซลเซียส และ ช่วงpH กว้าง ตั้งแต่ 5.0-11.0 งานวิจัยนี้มีได้มีการการขยายส่วนการผลิตโพรทีเอสโดย Bacillus subtilis TISTR25 จากถังหมักระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่ถังหมักระดับโรงงานต้นแบบขนาด 300 ลิตร โดยการผลิตโปรตีเอสสายพันธุ์กลายนั้นผลิตจาก Bacillus subtilis NS99 สามารถผลิตเอนไซม์โพรทีเอสได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยใช้สภาวะในการผลิตเหมือนกับสายพันธุ์ดั้งเดิม

– ผลงานวิจัยนี้สามารถผลิตโปรตีเอสเพิ่มขึ้นมากกว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
– มีการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบแล้ว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »