งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

0ขายโดย

งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

 

งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

งานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

ที่มาของงานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

ห้องลองเสื้อผ้าเสมืองจริงนี้จะช่วย อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้าแต่ไม่สามารถเดินทางไปทดลองสวมใส่ชุดตามสถานที่ต่างๆที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าได้ หรือต้องการความรวดเร็วในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ประโยชน์ของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง และมั่นใจได้ว่าชุดที่สั่งซื้อได้ขนาดที่เหมาะสมกับตัวผู้สวมใส่และรสนิยมการแต่งตัวของผู้สวมใส่

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

การใช้เทคโนโลยี Motion Detection ในการนำแบบเสื้อผ้ามาจำลองชุดเสื้อผ้าแบบ 3 มิติมาใส่กระดูก ในโปรแกรม 3 มิติและทำการเชื่อมต่อกับระบบการมองเห็นของกล้องคีเนคและใช้วิธีทำให้การเคลื่อนที่สัมพันธกันระหว่างตัวแบบชุด 3 มิติ และโครงกระดูกที่กล้องคีเนคมองเห็นมนุษย์ผ่านตัวกล้อง โปรแกรมที่พัฒนาจะมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆให้ผู้ใช้เลือกผ่านโปรแกรมและเชื่อมต่อกับระบบกล้องคีเนคแสดงผลทางจอแสดงผลเพื่อผู้ใช้จะสามารถตัดสินใจซื้อหรือดูว่าชุดที่เลือกเหมาะสมกับตัวเองมากน้อย โดยจะแสดงผลเป็นรูปของลูกค้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่เลือกผ่านโปรแกรมและยังสามารถปรับขนาดของเสื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดตัวของผู้สวมใส่ได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค

ห้องลองเสื้อผ้าเสมืองจริงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วการเลือกชุดและการเลือกขนาดของเสื้อผ้า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »