งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

0ขายโดย

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

 

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0903001357 ยื่นคำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552

ที่มาของงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะทำการหลั่งสารหรือน้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง ซึ่งสีของไข่มุกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง เป็นต้น เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ทำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการทำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ทำให้ไข่มุกถูกนำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามความต้องการของตลาด ไข่มุกอะโกยา (akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มจากหอยมุก Pinctada fucata martensii หอยมุกชนิดนี้มีการเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย สำหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของไข่มุกชนิดนี้ที่พบตามธรรมชาติมี 3 สี คือ สีเทาเงิน สีชมพูกุหลาบ และสีครีมส้ม สีที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดและมีราคาสูงมาก คือ สีเทาเงิน เนื่องจากเป็นสีที่แตกต่างจากไข่มุกสีธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งพบได้ทั่วไป คือ สีชมพู และครีมส้ม

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงินคล้ายสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มที่เรียกว่า “ไข่มุกอะโกยา (akoya)” ทำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) การเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยการละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) ทำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลายดังกล่าว 3-7 วัน
ผึ่งให้แห้ง ในที่ร่มจะได้ไข่มุกสีเทาเงิน ความเข้มของสีที่ได้จากการย้อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย เวลาที่แช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลาย และชนิดของไข่มุก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน

กระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีเทาเงินด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) โดยนำไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลายดังกล่าว จะทำให้ได้ไข่มุกสีเทาเงิน การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สีของไข่มุกที่งดงาม แปลกใหม่ ดึงดูดใจผู้ซื้อ และเป็นสีที่พบได้ยากในธรรมชาติ รวมทั้งมุ่งหวังผลในทางธุรกิจเพราะไข่มุกสีเทาเงินมีราคาสูงมาก เนื่องจากเป็นสีที่พบได้ยาก ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »