งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

 

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

งานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0903000237 ยื่นคำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552

ที่มาของงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะทำการหลั่งสารหรือน้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ทำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการทำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกนำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามต้องการ
เมื่อประมาณกลางปี 2551 พบว่ามีไข่มุกสีใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมและมีราคาสูงมาก ได้แก่ ไข่มุกสีน้ำตาล หรือที่เรียกกันว่า “Chocolate pearl” เนื่องจากเป็นสีที่พบได้ยากในธรรมชาติ และมีราคาสูงกว่าไข่มุกสีดำ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่มีผู้ใดเปิดเผยกระบวนการผลิต ข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่าไข่มุกสีน้ำตาลเกิดจากการนำไข่มุกสีดำหรือเทาไปผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อให้ได้สีน้ำตาลซึ่งต้นทุนสูง
ทำให้มีราคาจำหน่ายสูง แต่กรรมวิธีการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงินยังไม่เป็นที่เปิดเผย หรือปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

การย้อมไข่มุกโดยทั่วไปจะย้อมให้เป็นสีดำด้วยสารละลายของเกลือเงินในแอมโมเนีย
แต่การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลที่เรียกว่า “สีช็อกโกเลต” ทำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายของเกลือเงินในกลูโคส การเตรียมสารละลายเกลือเงินตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยเกลือเงิน ละลายในสารละลายกลูโคสที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ทำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ ในที่มืด แล้วนำมาตากแดด 1-3 วัน จะได้ไข่มุกสีน้ำตาล ความเข้มของสีน้ำตาลที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ย้อมและเวลาในการแช่ การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของไข่มุก เพราะพบได้ยากในธรรมชาติ และตลาดเครื่องประดับมีความต้องการสูง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน

การประดิษฐ์นี้เป็นกระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีน้ำตาลด้วยสารละลายของเกลือเงิน โดยทำการเตรียมสารละลายเกลือเงินจากเกลือเงิน ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์อย่างง่าย ได้แก่ กลูโคสในน้ำ นำไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลายเงินดังกล่าวจะทำให้ได้ไข่มุกสีน้ำตาล

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »