งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

0ขายโดย

งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

 

งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

งานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000914 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ที่มาของงานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตผ่านรหัสบนมือถือที่สามารถรันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสโดยใช้รหัสคิวอาร์ร่วมกับใบคัมบังเพื่อใช้ติดตามและสื่อสารข้อมูลผ่านระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบนี้ใช้งานจริงกับโรงงานกรณีศึกษาซึ่งมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 8 กระบวนการ ได้แก่ 1) วางแผนการผลิต 2) ตรวจสอบวัตถุดิบ 3) ผลิตสินค้า 4) ทำการจัดเก็บ 5) ควบคุมคุณภาพ 6) คลังสินค้า 7) เตรียมสินค้าพร้อมขนส่ง และ 8) จัดส่งให้ลูกค้า แต่ละฝ่ายสามารถติดตามการดำเนินงานได้ด้วยเวลาจริงโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏในใบคัมบังผ่านแอปพลิเคชั่นและส่งข้อมูลไร้สาย เช่น Wifi 3G หรือ 4G ไปยังระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ฝ่ายจัดส่งให้กับลูกค้าจะมีความพิเศษกว่าทุกฝ่ายเนื่องจากมีพิกัดบอกสถานที่จัดส่งของลูกค้าและสามารถแสดงแผนที่จัดส่ง คำนวณระยะทางและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านการประหยัดพลังงาน จากการทดสอบระบบกับโรงงานกรณีศึกษาพบว่าระบบสามารถลดความสูญเปล่าได้ 100% และสามารถติดตามกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการด้วยเวลาจริง ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของระบบร่วมกับพนักงานในโรงงานพบว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นและลดปัญหาการสูญหายของเอกสารได้อีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

ระบบการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตผ่านรหัสสามารถลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเกิดจากการติดตามกระบวนการผลิตโดยประยุกต์แนวคิดแบบคัมบังร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามกระบวนการผลิตแบบเวลาจริง ทดแทนการใช้ระบบเดิมคือการเดินเอกสารไปยังแต่ละกระบวนการด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดเวลานำส่งข้อมูล ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าที่เป็นกิจกรรมไม่เพิ่มมูลค่าให้กับโรงงาน โดยหลังจากการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นทำให้โรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิต 100%

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการลดความสูญเปล่าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์

เป็นระบบที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยเวลาจริง ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เช่น ลดเวลา ลดกระดาษ ลดพลังงาน ลดการรอคอย และอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »