งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

0ขายโดย

งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

 

งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

งานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

ขนมจีนเป็นอาหารพื้นเมืองที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายแทบทุกท้องถิ่นของประเทศไทย แต่เนื่องจากอายุการเก็บรักษาขนมจีนหรือการคงสภาพของขนมจีนยังขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุ รวมทั้งปัจจัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริโภค ซึ่งปัจจุบันอาหารกึ่งสำเร็จรูปได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น เนื่องจากใช้เวลาไม่นานก็นำมารับประทานได้ สำหรับการผลิตขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปให้มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษาได้นานนั้น ปัญหาที่มักพบได้แก่ เส้นขาดและเปราะหักง่าย และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่แข็งบ้าง เนื้อเละบ้าง เหนียวมากเกิน เส้นเกาะติดกันบ้าง บางวิธีได้ลักษณะของขนมจีนด้านเนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นรสมีความแตกต่างจากเส้นขนมจีนสด ดังนั้นการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วจากงานวิจัยนี้ ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่สะดวกต่อการบริโภคและยังปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถส่งออกจำหน่ายไปแข่งขันกับตลาดการค้าต่างประเทศได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

สูตรขนมจีนและกรรมวิธีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อให้เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

• ปรับปรุงคุณภาพเส้นขนมจีนให้มีความแข็งแรง เส้นไม่ขาด และเปราะหักง่าย
• สามารถคืนรูปได้เร็ว และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่นุ่ม เหนียว เส้นไม่แข็ง ลักษณะของเส้นขนมจีนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
• สะดวกต่อการบริโภค และมีอายุการเก็บรักษานาน น้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนส่ง เพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปบรรจุถุงโพลีโพรพิลีนชนิดหนา สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานมากกว่า 6 เดือน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »