งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

0ขายโดย

งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

 

งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

งานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

เกษตรกรไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อส่งออกลำดับต้นๆของโลก จากข้อมูลการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประเทศไทยส่งออกข้าวสูงถึง 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการตัดราคาข้าว ส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาข้าว ในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวของประชากรโลกยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาข้าวล้นตลาด ข้าวที่ขายไม่ออกกลายเป็นข้าวเก่าค้างสต็อก ซึ่งข้าวเหล่านี้กลายเป็นข้าวด้อยคุณภาพและเกิดความเสียหายจากการเก็บสต็อก นอกจากปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาแล้ว เกษตรกรมักประสบปัญหาอื่นๆในการผลิตข้าว เช่น ความชื้นสูงในข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ข้าวถูกแมลงทำลายระหว่างการเก็บรักษา เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาของผลกระทบข้างต้นต่อเกษตรกร และมีแนวคิดว่า การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์มูลค่าสูงที่มีบทประยุกต์หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องนำไปรับประทานเพียงอย่างเดียว จึงน่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนี้ยังเป็นการเพิ่มความต้องการการบริโภคข้าวของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

มณฑารพทำจากข้าวตอกที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนต่อเนื่องขนาด 80-100 ไมโครเมตร นำมากักเก็บน้ำมันหอมระเหย เพื่อปลดปล่อยกลิ่นอย่างช้าๆ ส่งกลิ่นหอมยาวนานกว่า 30 วัน สามารถนำไปใช้ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ตู้เสื้อผ้า กระเป๋า รถยนต์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มณฑารพที่ผลิตขึ้นมามีสองรูปแบบ ได้แก่ แบบซองและแบบตลับ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยข้าวตอกหอมมณฑารพ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสีธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการเก็บรักษา ประมาณ 3-4 เดือน• ผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมยาวนาน
• เป็นนวัตกรรมสีเขียว ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง
• กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ผลิตจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงใช้ต้นทุนต่ำ
• ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาโดยตรง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »