งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

0ขายโดย

งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

 

งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

 

งานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403000589 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2557
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10522 เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำ
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000879 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000880 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558

ที่มาของงานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

ครีมกันแดดไล่ยุง เป็นการพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันยุงได้นานขึ้น จากสารไล่ยุงธรรมชาติที่ควบคุมการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีจากตัวพาไขมันรูปแบบนาโน และสามารถป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด โดยที่ฤทธิ์ทั้งสองไม่มีผลหักล้างซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้นเพื่อความปลอดภัยและมีเหมาะสมต่อผู้ใช้มากเนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สูตรตำรับในการเตรียมครีมนี้ยังสามารถพัฒนาในขั้นอุตสาหกรรมได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นอกจากนั้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างสารไล่ยุงและสารที่ใช้ป้องกันแสงแดดยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทั้งค่า SPF และ ฤทธิ์ในการไล่ยุงอีกด้วย (SPF>15 และปกป้องยุงได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมงจากห้องทดสอบของกองกีฏวิทยาทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

ผลงานนวัตกรรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยของสารไล่ยุงด้วยเทคนิค Nanostructured lipid carrier (NLC) โดยเทคนิคนี้ช่วยเพิ่มความคงตัวของอนุภาคนาโน และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บสารสำคัญได้ในปริมาณที่มากขึ้น โดยทั่วไปอนุภาคนาโนไขมันในรูปแบบ NLC นี้จะสามารถกักเก็บสารสำคัญที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยของสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย NLC นี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยไขมันมากกว่า 1 ชนิด ทำให้ได้อนุภาคที่ไขมันอยู่ในรูปอสัณฐาน ทำให้มีพื้นที่ในการบรรจุสารสำคัญได้มากขึ้นเนื่องจากการจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอนุภาคนาโนไขมันมีข้อดีในการนำส่งตัวยาหรือสารสำคัญที่ดีกว่าระบบอื่นๆ คือไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบในตำรับทำให้พื้นที่ผิวของอนุภาคสูงขึ้นทำให้การยึดเกาะกับผิวหนังสูงขึ้นและสามารถทำให้เกิดการปกคลุมผิวเมื่อทาลงบนผิวหนัง เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
สามารถพัฒนาในขั้นอุตสาหกรรมได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นอกจากนั้นเมื่อนำมารวมกับสารที่ใช้ป้องกันแสงแดดแล้ว ไม่มีผลทำให้ทั้งค่า SPF และ ฤทธิ์ในการไล่ยุงเสียไป

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยครีมกันแดดกันยุง

• ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติไล่ยุง:โดยฤทธิ์สำคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุง ไม่มีผลหักล้างซึ่งกันและกัน
• ส่วนประกอบสำคัญในการไล่ยุงถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อผิวหนังรวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ไล่ยุง
• ด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่นานขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »