งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

0ขายโดย

งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

 

งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

 

งานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

Current Shunt เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับสอบเทียบกำลังไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบมุมเฟสระหว่างแรงดันกับกระแส เนื่องจากมุมเฟสส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่ากำลังไฟฟ้า แต่ Current Shunt ที่มีจำหน่ายมักเป็นเครื่องมือสำหรับสอบเทียบปริมาณทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับย่านความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 100 kHz มากเกินความต้องการสำหรับสอบเทียบกำลังไฟฟ้า (DC ถึง 400 Hz) อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างสูง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

ห้องปฎิบัติการกำลังไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนา Current Shunt เพื่อสอบเทียบกำลังไฟฟ้าโดยเฉพาะ เน้นคุณสมบัติด้านมุมเฟสที่มีความแม่นสูง (0.01  0.01)ใช้งานได้ตั้งแต่ย่านการวัด 0.5 A, 1 A, 5 A และ 20 A ความถี่ DC ถึง 400 Hz มีค่า Short-term Stability per hour < 100 ppm และมีราคาไม่สูง นอกจากนั้นแล้ว Current Shunt นี้ยังสามารถใช้เป็นมาตรฐานมุมเฟสและมาตรฐานตัวต้านทานกระแสตรงสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบกำลังไฟฟ้าทุติยภูมิภายนอกรวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านการวัดปริมาณไฟฟ้าอื่น ๆ ได้อีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบกำลังไฟฟ้า

– ออกแบบสำหรับงานสอบเทียบกำลังไฟฟ้าโดยเฉพาะ
– ความแม่นของมุมเฟสที่ความถี่ DC ถึง 400 Hz สูง (0.01  0.01)
– Short-term Stability per hour < 100 ppm
– เลือกได้ 4 ย่านการวัด (20-5-1-0.5 A) แต่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้
– มีหลายราคาขึ้นกับย่านการวัด (0.5 A  10,000 บาท, 20 A  60,000 บาท)
– พร้อมรับใบรับรองการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »