งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน
งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน1งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน2งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน3

งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

0ขายโดย

งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

งานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801002561 เรื่อง ระบบและวิธีการสำหรับสร้างลายเส้นเซฟาโลเมตริกซ์กับภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้านข้างและด้านหน้าในระบบดิจิตอล ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2551
    คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801004893 เรื่อง วิธีการจำลองกะโหลกศีรษะใน 3 มิติ จากภาพรังสีด้านหน้าและด้านข้างในระบบดิจิตอล ยื่นคำขอวันที่ 24 กันยายน 2551
    คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801004953 เรื่อง วิธีการจำลองใบหน้าด้างข้าง หลังการรักษาทางทันตกรรจัดฟันและผ่าตัดในระบบดิจิตอล ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2551
    คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000156 เรื่อง ระบบวิธีการวิเคราะห์, จำลองการตัดและเคลื่อนที่แบบจำลองฟันดิจิทัลในสองมิติ ยื่นคำขอวันที่ 29 กันยายน 2553
    ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ ว1.2897 เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CephSmile V.2

ที่มาของงานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันคนไทยสนใจสุขภาพปากและฟันมากขึ้น พร้อมๆ กับปัญหาทางช่องปากก็มีมากขึ้นเช่นกัน อาทิ การสบฟันผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น เป็นต้น รวมถึงความนิยมจัดฟันของกลุ่มวัยรุ่นที่มีมากขึ้นจนกลายเป็นแฟชั่นในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน (CephSmile V.2)” พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทันตแพทย์ให้มีความมั่นใจในการวิเคราะห์วางแผนในการรักษาผู้ป่วย โดยจะเหมาะกับโครงหน้าของคนเอเชีย โดยคณะทันตแพทย์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาหลักสรีระศาสตร์ของฟันและขากรรไกรที่ผิดปกติของผู้ป่วยและหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ราคาที่เหมาะสม CephSmile V.2 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อมีผู้นำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการรักษาและ/หรือ ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

CephSmile V.2 ช่วยวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศีรษะใบหน้าและฟัน สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วยก่อนและหลังจัดฟัน สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีด้านหน้า (Postero-Anterior View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าและด้านข้าง และมีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลองฟันเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย สามารถจำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะโมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

• สามารถวิเคราะห์ทางทันตกรรมได้ถึง 7 ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์เดียว
• อ้างอิงทฤษฎีการจัดฟันจากทั้งในและต่างประเทศ
• ใช้งานง่าย รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และไฟล์รูปภาพ JPEG
• ราคาถูกกว่าต่างประเทศ แต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์

อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »